Welkom op de site

NIEUWS

Kerkdienst zondag "Vrijheid n.a.v. 500 jaar reformatie"

In de kerkdienst van zondag 30 oktober gaat voor mevr. ds. A. de Kuiper uit Rotterdam (Hillegersberg-Noord).

Het thema van de dienst is: ‘Vrijheid n.a.v. 500 jaar reformatie, 31 oktober 2017’. We staan stil bij het thema vrijheid, waarover Luther een klein boekje schreef: ‘De vrijheid van een christen’.

Christelijke vrijheid heb je niet, die krijg je, van God, gratis, om dankbaar te ontvangen en uit te delen.

Hoe doe je dat, tegelijk vrij en dienstbaar zijn?

Fruitactie

Zondag 23 oktober zijn er bij de ingang van de kerk weer fruitkaartjes uitgedeeld in verband met de jaarlijkse fruitactie op zondag 30 oktober.

U wordt namens de diaconie en de wijkbezoekgroep vriendelijk verzocht om het fruit dat op het kaartje staat afgebeeld in te leveren.

Het inleveren van het fruit kan op vrijdagavond en zaterdagmorgen.

Najaarsconcert Con Amore

Op zaterdag 29 oktober a.s. organiseert het Christelijk Gemengd koor "Con Amore" uit Sleeuwijk, onder leiding van Jaap Kwakkel, een najaarsconcert in de Ontmoetingskerk. De aanvang van deze avond is 20.00 uur.

Ook het Mannenkoor "Onderling Genoegen" uit Nieuwendijk, onder leiding van Johan den Hoedt verleent haar medewerking aan deze avond.

Met overige medewerking van Tjitske Kwakkel-Homma (altviool), Ineke Geleijns (piano) en Celis Dekker (orgel).

De toegangsprijs is € 10,00 (inclusief koffie/thee/drankje)

Dankdag voor Gewas en Arbeid

Op woensdagavond 2 november is er een avonddienst in het kader van Dankdag voor Gewas en Arbeid.

De voorganger in de dienst is ds. L.J. Oosterom

Aanvang is 19.30 uur 

Schoolkerkdienst 6 november

Op zondag 6 november viert De Morgenster in de Ontmoetingskerk de jaarlijkse schoolkerkdienst.

De dienst begint om 17.00 uur en voorganger is Ds. Christien Flier.

Het thema is ‘Waar kies jij voor’. Op school worden in de weken voorafgaand aan de dienst de verhalen over David, Jonathan en Saul verteld. Waar kies jij voor in conflictsituaties, of als het gaat om jaloersheid en vriendschap?.

Van harte welkom!

Myanmarese eetavond

Op zaterdag 12 november organiseert de ZWO een Myanmarese avond om u kennis te laten maken met het land Myanmar, waar de ZWO een langlopend project ondersteund.

De avond begint om 17.30 uur en vindt plaats in de Koren-aar.

Wilt u deze avond bezoeken? Geeft u zich dan hiervoor op. U bent van harte welkom!

Programma Kerk-Anders

De werkgroep Kerk-Anders, een initiatief van beide PKN-kerken, heeft voor het seizoen 2016-2017 weer een aantrekkelijk programma samengesteld.

Je kunt alle activiteiten vinden in de activiteitenkalender en bij het nieuws op de website.

Daarbij kun je ook lezen hoe je je hiervoor kunt aanmelden.

Op maandag 3 oktober is het programma gestart met een gesprek over het onderwerp 'God in Nederland' onder leiding van ds. Leo Oosterom. Op 10 oktober is de tweede bijeenkomst over dit onderwerp.

Van hart tot hart

Mensen die geloofsverhalen delen, verbinden zich met elkaar. Waardevol, vindt stichting Geloofsgesprekken.

​In 2010 vond in Dordrecht een Nationale Synode plaats, waar christenen uit verschillende kerken bijeen kwamen om gehoor te geven aan de oproep om zich in te zetten voor eenheid. In de wandelgangen vonden heel wat geloofsgesprekken plaats: van hart tot hart, elkaar herkennend in het verlangen om schouder aan schouder te staan om de boodschap van het Evangelie door te geven

Welkom bij de VIP-club!

De VIP-club is een club voor jongeren uit het voortgezet onderwijs die eens in de twee weken op zaterdagavond in de Skybox bij elkaar komen om te praten, te chillen, spellen te doen en veel te lachen.

Elke avond heeft een thema aan de hand waarvan er allerlei spellen en activiteiten worden gedaan. Plezier gegarandeerd! Kom gerust een keertje langs!

Genade is als een onverwacht geschenk

Interview met ds. Leo Oosterom en ds. Christien Flier in Altena Actueel - september 2016

Kerkelijk bureau

Het Kerkelijk Bureau draait vanuit Vlietstraat 35. U kunt berichten, veranderingen, geboorten e.d. mailen of telefonisch doorgeven.

Vanaf 11 september is er op de tweede dinsdag van de maand, van 19.00 tot 20.00 uur, zitting in de kerk.

Muziek van huis uit...Requiems van Fauré tot Britten

Op donderdag 3 november 2016 gaan we ons, rond Allerzielen, bezighouden met requim composities van een aantal componisten zoals Duruflé, Fauré, Verdi en Britten.

Het woord requiem komt van het Latijnse woord requies dat rust betekent. Het requiem is de dodenmis in de Rooms-Katholieke Kerk. De benaming is ontleend aan de eerste zin van de tekst: Requiem aeternam donaeis, Domine (geef hun eeuwige rust, o Heer). De structuur van het requiem, zoals die werd vastgelegd aan het einde van de 14 eeuw, is die van een normale mis waarbij het Gloria en Credo worden weggelaten, en het Dies irae (=dag van toorn) is toegevoegd.

Stanley Spencer - Bijbel-uit-de-kunst, verhalen op straat

De Engelse schilder Stanley Spencer heeft heel wat bijbelse taferelen aan het canvas toevertrouwd.Het is alsof de schilder met zijn kwast tot ons spreekt: het gebeurt bij jou in het dorp: Christus, het laatste avondmaal, de verzoeking, de bergrede, de wederopstanding des vlezes, als je goed kijkt zie je ze om je heen.

Onder leiding van Ries van der Zouwen wordt, op maandagavond 7 november om 19.30 uur in het Trefpunt, een aantal schilderijen van onder andere bijbelverhalen bekeken en en besproken.

Noem mij niet meer Mara

Luisteren naar verhalen over verlies is belangrijk. Hoe komt het dat sommige mensen na ervaringen van verlies niet verbitterd raken, terwijl anderen er wel bitter van worden?
Op woensdagavond 16 november avond staat, onder leiding van ds. Christien Flier, de methode centraal die ze gebruikt heb om mensen opnieuw hun verhaal te laten vertellen over wat zij hebben meegemaakt.

Welke factoren helpen hen om op een nieuwe manier tegen hun verlieservaring aan te kijken? Op welke manier helpt het kijken naar kunst en het lezen van een Bijbelverhaal daarbij?

Filmavond 'Still Alice'

Op woensdagavond 23 november 2016 om 20.00 uur is er in de Koren-aar een filmavond. De film die gedraaid wordt is 'Still Alice'.

Alice Howland, gelukkig getrouwd en moeder van drie volwassen kinderen, is een gerenommeerd hoogleraar taalkunde aan Harvard. Ze krijgt een enorme schok te verduren als de ziekte van Alzheimer bij haar wordt vastgesteld en ze beseft dat haar zorgvuldig opgebouwde leven drastisch zal veranderen.

Muziek van huis uit... Messiah van G.F. Händel

Op een Kerk-anders avond op 12 januari 2017 worden, onder leiding van Coen Westerveen, de werken van één van de grootste componisten uit de barakperiode, Georg Friedrich Händel, besproken. Zijn grote doorbraak als oratoriumcomponist kwam met Messiah (1742). In tegenstelling tot de andere oratoria van Händel wordt in de Messiah géén dramatische verhaallijn gevolgd.

Pagina's

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.