Welkom op de site

NIEUWS

40dagentijd

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Dit jaar is het thema ‘Onvoorwaardelijke liefde’.

Bijbelstudie over moeilijke Bijbelverhalen

Er zijn passages in de Bijbel die we liever overslaan, waar zelden een dominee over preekt, of die je alleen met huivering of afschuw kunt lezen. "Waarom staat dit in de Bijbel?" denk je dan, of "Wat moeten we hiermee?" Deze vragen staan centraal in een serie van zes Bijbelstudies over moeilijke bijbelverhalen. Bijbelstudie dus voor wie zichzelf wil uitdagen!

De zesde en laatste avond is op maandag 19 maart.

De Bijbelstudie wordt geleid door ds. Leo Oosterom.

Bijbelstudie over het boek Job

Als mensen worden getroffen door verlieservaringen, dan komt vaak de 'waarom'-vraag aan de orde. Al in Bijbelse tijden kwam deze vraag op. Het boek Job is er bekend om geworden. Maar wat staat er nou eigenlijk in dat boek?
In zes avonden bespreekt ds. Christien Flier een aantal thema's uit het boek Job. De zesde en laatste avond is op woensdag 21 maart om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk.

Kerk-Anders - Kruisweg

Op donderdag 22 maart verzorgt Kerk-Anders een kruisweg.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van materiaal dat door vooral moderne kunstenaars is gemaakt.

Dit wordt gedaan met behulp van een presentatie, waarbij na iedere ‘statie’ een gedicht of gebed uitgesproken wordt, een keervers gezongen wordt en geluisterd wordt naar een muzikaal ensemble.

De bijeenkomst vindt plaats in de Koren-aar en begint om 20.00 uur.

Passiedienst Palmzondag

Op zondagavond 25 maart wordt door het Christelijk Gemengd Koor 'Con Amore' uit Sleeuwijk een Marcuspassie uitgevoerd. Deze passie is samengesteld door Jaap Kwakkel.
Naast koorzang is er samenzang. De liederen worden door gesproken teksten met elkaar verbonden. Het geheel staat onder leiding van Jaap Kwakkel.

De dienst in de Ontmoetingskerk begint om 18.30 uur.

De voorganger is mevrouw ds. C. Flier

Gebedskring

Op donderdagavond 29 maart bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten en om samen te bidden voor de mensen om ons heen die misschien op dit moment onze aandacht net iets meer nodig hebben dan anders.

We komen bij elkaar van 19.00-20.00 uur in het Trefpunt.

Hoe logisch is biologisch?

Op maandagavond 9 april vertelt de Sleeuwijkse ondernemer Danny van den Heuvel over hoe logisch, gezond en duurzaam biologisch is.

Deze bijeenkomst vindt plaats in het Trefpunt en begint om 20.00 uur.

Eten in 't Kookpunt

Woensdag 11 april om 12.30 uur wordt er weer een verrassingsmenu klaargemaakt en worden de gasten die zich opgegeven hebben weer verwacht. 

Pannenkoeken eten

De diaconie en wijkbezoekgroep organiseren op woensdag 18 april een pannenkoekenmaaltijd voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder.
Deze maaltijd wordt gehouden in het Trefpunt van de Ontmoetingskerk en begint om 12.00 uur.

Komt u gezellig mee eten?

Kindernevendienst zoekt leiding

De Kindernevendienst is op zoek naar enthousiaste nieuwe leiding voor groep 1/2 of groep 5/6.

We werken volgens de methode Kind op Zondag, waarin elke week verhalen en verwerkingen aangereikt worden.

Lijkt het jou leuk om je bij onze gezellige groep met Kindernevendienstleiding aan te sluiten?

Bekend, maar gekend..? Over het 450 jaar oude Wilhelmus

In de maanden april en mei zingt menigeen in de kerk of op een plein een of twee coupletten van het oudste volkslied ter wereld.

Maar wat weten wij eigenlijk van het Wilhelmus dat een ‘Duitse’ prins bezingt die strijdt tegen een Spaanse koning, op de melodie van een Frans spotliedje?

Onder leiding van Koos van Vliet worden op woensdag 25 april vele vragen over ons volkslied besproken.

De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Koren-aar

Gezocht: 3 enthousiaste mensen voor de Basisclub.

Vanaf volgend schooljaar zijn we op zoek naar 3 enthousiaste vrijwilligers die 10 avonden de Basisclub willen leiden.

Het betreft een nieuw duo en iemand die aanschuift bij een andere leidinggevende.

Na de zomervakantie beginnen we met een nieuwe groep kinderen.

Deze kinderen, in de leeftijd van 10 tot 13 jaar, zullen aankomende 2 jaar iedere maandagavond in de Skybox bij elkaar komen.

26 mei - Excursie Oudenbosch

De mooiste kerken van Nederland, samen één museum. De Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara in Oudenbosch is één van deze godsdienstige monumenten.

Kerk-Anders organiseert op zaterdag 26 mei een excursie naar dit interessante neo-gotische kerkgebouw. Daarnaast staan er in deze plaats nog tal van andere imponerende bezienswaardigheden. Oudenbosch is alleszins een bezoek waard!

Wilt u meegaan? Meldt u zich dan aan voor 25 april.

Openingstijd kerkgebouw zaterdagmorgen

Vanaf 1 februari is het kerkgebouw op zaterdagochtend geopend van 9.30 tot 10.30 uur (was tot 11.00 uur).

Hiervan kan worden afgeweken in overleg met de dienstdoende koster.

Regionale reacties op rapport 'God in Nederland'

Nederlanders hebben steeds minder behoefte aan religie, blijkt uit landelijk onderzoek. Die uitkomst wordt in de regio niet door iedereen herkend.

Het kerkbezoek blijft dramatisch dalen. Ook de gedachte dat mensen steeds vaker buiten de kerk op zoek gaan naar spiritualiteit blijkt niet te kloppen. Dat concluderen de onderzoekers van 'God in Nederland'.

Protestantse Kerk met lichte tred de toekomst in

De generale synode heeft unaniem besloten dat de nota “Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg” wordt aanvaard als uitgangspunt voor verder uitwerking en onderzoek t.b.v. het beleid van de Protestantse Kerk in Nederland. ​De nota gaat over de toekomst van de Protestantse Kerk in Nederland. In de nota wordt gepleit voor een beweging ‘Back to basics’ (terug naar de bedoeling): een lichtere organisatiestructuur die méér ruimte maakt en laat voor geloof.

Kerknieuws op de website

Iedere donderdagavond kun je hier het Kerknieuws al lezen voor de komende zondag. Kerknieuws gemist?

Op de website vind je alle exemplaren eenvoudig terug.

Kerkdienst gemist nu ook mobiel beschikbaar!

De Kerkdienst Gemist app voor uw mobiele telefoon of tablet is nu beschikbaar. Thuis op de bank een kerkdienst bekijken of in de auto op je mobiele telefoon de preek van afgelopen zondag terugluisteren.

Informatie zoeken op de website

Je bent op zoek naar informatie op de website over de kerk? Maak dan gebruik van de startpagina!

Met behulp van trefwoorden vind je snel de gezochte informatie.

Organisatie kerk

Op de website vind je een volledig overzicht van de organisatie van de kerk. Je kunt lezen hoe het bestuur georganiseerd is, welke taak- en werkgroepen en commissies er binnen de kerk actief zijn en wie daarin allemaal deelnemen.

Geïnteresseerd? Klik dan hier.

  

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.