Algemeen

 
Wie zijn wij?
De Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk en Woudrichem is een levende, actieve en creatieve gemeente waar ruimte is voor een verscheidenheid aan geloofsopvattingen en geloofsbeleving. Diverse generaties ontmoeten elkaar in onze gemeente, geven elkaar de ruimte en zoeken het geloofsgesprek. De gemeente is energiek en zelfredzaam.
 
De zondagse eredienst staat bij ons centraal. Er is wekelijks één dienst op de zondagmorgen en per jaar organiseren we een aantal avonddiensten met een speciaal karakter. De cantorij verleent medewerking aan diverse erediensten. Ook zijn geschoolde organisten en een cantor aan de gemeente verbonden.
 
We zijn een pastorale gemeente. Omzien naar elkaar vinden we belangrijk. Een grote groep vrijwilligers is actief in het bezoekwerk.
 
We hebben een kerkblad, de Projektor, dat maandelijks verschijnt, en een website: www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl. Er is samenwerking met de plaatselijke Hervormde gemeente op het gebied van het jeugdwerk, diaconaat, Vorming en Toerusting en ZWO.
 
Geschiedenis
De Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk en Woudrichem vindt zijn oorsprong in 1835, toen ze zich afscheidde van de Hervormde Gemeente. Op zondag 19 juni 1842 werd het eerste kerkgebouw, gelegen nabij Kerkeinde 4 te Sleeuwijk, in gebruik genomen.
Nadat Sleeuwijk in 1961 ontsloten werd door de komst van de nieuwe brug nam met de bevolking ook het aantal gemeenteleden snel toe. In 1968 is de Ontmoetingskerk aan de Notenlaan te Sleeuwijk in gebruik genomen. Dit is een ruim, modern kerkgebouw met een zalencomplex. In 2009 is de “Skybox” aangebouwd, een ontmoetingsplaats voor jongeren uit de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente. Naast de Ontmoetingskerk staat de pastorie.
 
Samenstelling en structuur
Onze gemeente telt 1256 leden in 626 pastorale eenheden (ca. 50% staat ingeschreven als belijdend lid). De leeftijdsopbouw van onze gemeente is bijzonder. De middengroepen en jong volwassenen zijn goed vertegenwoordigd, niet alleen in de kaartenbak, maar ook zichtbaar in diverse aspecten van het kerkenwerk. De opbouw is als volgt:
 
ca. 22% in de leeftijd beneden 19 jaar
ca. 55% in de leeftijd van 19 t/m 64 jaar
ca. 23% in de leeftijd boven 64 jaar
 
Onder leiding van de kerkenraad zijn er naast de kleine kerkenraad, het moderamen en het dagelijks bestuur diverse taakgroepen actief: eredienst, pastoraat, diaconaat, ZWO, vorming en toerusting, jeugd en jongeren, missionair werk en beheer en administratie.
Kerkdiensten
Elke zondag om 10.00 uur. Klik hier voor het programma. Nu en dan zijn er ook avonddiensten. Die beginnen in de regel om 18.30 uur
Predikanten
Klik hier voor informatie over de predikanten die verbonden zijn aan de Ontmoetingskerk Sleeuwijk.

Adresgegevens kerk

Notenlaan 69

4254CC Sleeuwijk

T: 0183-301297
E: ontmoetingskerk.sleeuwijk@hetnet.nl

Koster/beheerder is mevrouw C. Slagmolen-Morée

Betaalgegevens

Betalingen aan de kerk kunt u overmaken op bankrekeningnummer
NL91 RABO 0368 7091 91

Wij verzoeken u bij uw betaling duidelijk aan te geven voor welk doel de betaling bestemd is. Bijvoorbeeld: ten gunste van het jeugdwerk, het verjaardagsfonds, het bloemenfonds, de boekentafel, aankoop collectebonnen, de 1ste of 2de collecte van ... (datum van de betreffende zondag vermelden), missionair werk geef HET door, Projektor of VVB (hierbij graag maand en jaar vermelden!).

De bedragen voor de VVB ontvangen wij overigens het liefst via een aan de kerk verstrekte machtiging tot automatische afschrijving. Bij de jaarlijkse actie Kerkbalans informeren wij u steeds over deze mogelijkheid. Naast het bovenstaande bankrekeningnummer van de kerk zijn er de volgende bankrekeningnummers:

Diaconie: NL38 RABO 0368 7063 62
ZWO:      NL55 RABO 0368 7579 51

Beamer

De kerk beschikt zowel over een vast opgestelde beamer in de kerkzaal als over een mobiele beamer voor gebruik in het Trefpunt en de Skybox. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van de beamer.

Kopieerwerk

De koster beheert in het kerkgebouw een eenvoudig, klein kopieerapparaat. Dat is uitsluitend bedoeld om een paar kopieën te maken.

Heeft u veel afdrukken nodig? Klik dan hier voor meer informatie.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.