Algemeen

WIE ZIJN WIJ?

De Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk en Woudrichem is een levende, actieve en creatieve gemeente waar ruimte is voor een verscheidenheid aan geloofsopvattingen en geloofsbeleving. Diverse generaties ontmoeten elkaar in onze gemeente, geven elkaar de ruimte en zoeken het geloofsgesprek. De gemeente is energiek en zelfredzaam.
 
De zondagse eredienst staat bij ons centraal. Er is wekelijks één dienst op de zondagmorgen. Ook worden er per jaar een aantal avonddiensten georganiseerd met een speciaal karakter. De cantorij verleent medewerking aan diverse erediensten. Ook zijn geschoolde organisten en een cantor aan de gemeente verbonden.
 
We zijn een pastorale gemeente. Omzien naar elkaar vinden we belangrijk. Een grote groep vrijwilligers is actief in het bezoekwerk.
 
We hebben een kerkblad, de Projektor, dat maandelijks verschijnt, en een website: www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl. Er is samenwerking met de plaatselijke Hervormde gemeente op het gebied van het jeugdwerk, diaconaat en Vorming en Toerusting.
BELEIDSPLAN 2022-2026

Het beleid van de Ontmoetingskerk is gebaseerd op de visienota van de PKN: 'Van U is de toekomst'. Op basis hiervan heeft de Ontmoetingskerk een visienota opgesteld die de gemeente beschrijft en dient als leidraad voor de beslissingen die genomen worden.

Lees HIER de visienota.

Het beleidsplan voor 2022-2026 kunt u HIER lezen.

SAMENSTELLING EN STRUCTUUR

De gemeente telt 1239 leden in 626 pastorale eenheden (ca. 50% staat ingeschreven als belijdend lid). De leeftijdsopbouw van de gemeente is bijzonder. De middengroepen en jong volwassenen zijn goed vertegenwoordigd, niet alleen in de kaartenbak, maar ook zichtbaar in diverse aspecten van het kerkenwerk. De opbouw is als volgt:
 
ca. 21% in de leeftijd beneden 19 jaar
ca. 49% in de leeftijd van 19 t/m 64 jaar
ca. 30% in de leeftijd boven 64 jaar
 
Onder leiding van de kerkenraad zijn er naast de kleine kerkenraad, het moderamen en het dagelijks bestuur diverse taakgroepen actief: eredienst, pastoraat, diaconaat, vorming en toerusting, jeugd en jongeren, missionair werk en beheer en administratie.
GESCHIEDENIS KERK

De Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk en Woudrichem vindt zijn oorsprong in 1835, toen ze zich afscheidde van de Hervormde Gemeente. Op zondag 19 juni 1842 werd het eerste kerkgebouw, gelegen Kerkeinde 3 te Sleeuwijk, in gebruik genomen.
 
Nadat Sleeuwijk in 1961 ontsloten werd door de komst van de nieuwe brug nam met de bevolking ook het aantal gemeenteleden snel toe. In 1968 is de Ontmoetingskerk aan de Notenlaan te Sleeuwijk in gebruik genomen. Dit is een ruim, modern kerkgebouw met een zalencomplex. In 2009 is de “Skybox” aangebouwd, een ontmoetingsplaats voor jongeren uit de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente.
 
Naast de Ontmoetingskerk staat de pastorie.
ADRESGEGEVENS KERK

Notenlaan 69
 
4254CC Sleeuwijk
 
Telefoonnummer: (0183) 30 12 97
 
 
Op zaterdagmorgen is het kerkgebouw open van 9.30 - 10.30 uur.
KERKDIENSTEN

Iedere zondag is er om 10.00 uur een eredienst. Lees HIER het programma. Nu en dan zijn er ook avonddiensten. Die beginnen in de regel om 18.30 uur.
 
Kerkdiensten worden gewoonlijk gehouden in de Ontmoetingskerk. Soms wordt er bij speciale diensten of in de vakantieperiode uitgeweken naar de Hervormde Kerk.  Als u niet in staat bent kerkdiensten bij te wonen maar ze toch wil meebeleven, kan dat op verschillende manieren.
 
De diensten in de Ontmoetingskerk zijn via de website van de kerk te bekijken en te beluisteren. Het is ook mogelijk om via de website www.kerkdienstgemist.nl de kerkdienst te volgen met beeld en geluid. Voor gemeenteleden zijn de diensten tot een jaar na datum uitzending terug te kijken.
 
Lees HIER meer informatie over het volgen van de diensten. 
 
Voor het delen van de informatie ter voorbereiding van een kerkdienst kan gebruik gemaakt worden van het e-mailadres: kerkdienst@ontmoetingskerksleeuwijk.nl. Alle betrokken gemeenteleden ontvangen dan automatisch de naar dit e-mailadres verzonden informatie.  
KERKWEBRADIO

Kerkdiensten kunnen vanuit de Ontmoetingskerk ook beluisterd worden via een kerkwebradio.

Als u zich voor kerkwebradio aanmeldt, krijgt u de beschikking over een ontvanger. Deze ontvanger, een kastje dat er uitziet als een kleine luidspreker van een audio-installatie met slechts een volumeknop en een aan/uit-schakelaar, moet worden aangesloten op internet (en werkt dus niet via een telefoonverbinding). De ontvanger wordt bij u thuis geïnstalleerd, klaar voor gebruik.

Voor meer informatie over kerkwebradio en de daaraan verbonden kosten kunt u terecht bij de heer Hans van 't Hoff

PREDIKANTEN

Ds. Pieter Hoekstra is als tijdelijk ambulant predikant voor 18 uur per week werkzaam in onze gemeente.
 
Ds. Ries van der Zouwen en ds. Rianda van der Zouwen-van Haaften zijn beschikbaar voor begeleiding bij geloofs- en levensvragen, begeleiding rond ziekte en sterfbed en het leiden van uitvaarten.
 
Aanvragen hiervoor lopen via de wijkteams.
 
COORDINATOR/BEHEERDER

Koster/coördinator
De heer A. (Adri) Verhoeven.
Telefoon: (0183) 30 12 97
 
Zalen voor algemeen gebruik kunnen gereserveerd worden op de website van de Ontmoetingskerk Sleeuwijk in het online zaalreserveringssysteem.
 
Alle overige aanvragen voor gebruik en huur van de kerkzaal, de zaalruimte, de (rand)apparatuur en/of het (verplaatsbare) meubilair in het Trefpunt kunnen in goed overleg per e-mail geregeld worden via het e-mailadres: zaalreservering@ontmoetingskerksleeuwijk.nl
 
Kostersgroepen zondagdienst:
  • Mevrouw C. (Caroline) Cornet-Deleu en de heer H. (Huib) van Andel
  • Mevrouw P. (Petra) Dekker-van der Niet en  de heer J.W. (John) Popma
  • De heer W. (Willem) van Driel en de heer J. (Jan) van Gelder
  • De heer J. (Hans) van ‘t Hoff en de heer F.H. (Frans) Smits
  • De heer B. (Bas) Slagmolen en de heer C.P. (Cees) voor den Dag

Bij afwezigheid van de koster/coördinator wordt het telefoonnummer 301297, doorgeschakeld naar de eerste vervanger.

VOORZITTERS

Voorzitter Kerkenraad
De voorzitter van de Kerkenraad is de heer J. (Jan) Luijten.
Klik HIER voor zijn e-mailadres.

Voorzitter Diaconie
De voorzitter van de diakonie is de heer T. (Theo) van Maurik
Klik HIER voor zijn e-mailadres.

Voorzitter College van Kerkrentmeesters
De voorzitter van het CvK is de heer W.J.A. (Wim) Klootwijk.
Klik HIER voor zijn e-mailadres.

SCRIBA

De scriba's van de kerk zijn mevrouw W.A. (Wieke) Boot-Nauta en de heer C.L.J. (Kees) Boot.

Klik HIER voor het e-mailadres.

OUDERLINGE ALGEMENE DIENST

De Ouderling Algemene Dienst (duo) zijn:

Mevrouw C.N. (Nicoline) Pruijsen-de Kooter

Mevrouw H.J.A. (Hanneke) van Wijk

NOTULISTEN

Notulisten

De notulisten zijn:

Mevrouw W.A. Boterblom-de Graaf
Mevrouw W.A. Jagtenberg-Smits

PAPIEREN ARCHIEF

Het papieren archief wordt beheerd door:
 

De heer G. Ruiter
De heer W. den Dekker

Klik HIER voor het e-mailadres.

ORGANISTEN
De eerste organist is de heer M. (Marc) Schippers uit Nieuw Lekkerland.

Klk HIER voor zijn e-mailadres.

De overige organisten zijn:

Mevrouw A. (Anje) de Kuiper uit Giessenburg

De heer G.K.B. (Gerard) Roza uit Sleeuwijk

CANTORIJ

De cantorij van de Ontmoetingskerk werkt mee aan diensten, door met en voor de gemeente liederen te zingen. Ook worden in sommige diensten, in overleg met de predikant, bijvoorbeeld drempelgebeden, tafelgebeden, onberijmde psalmen en andere liturgische stukken gezongen. We zingen vooral uit het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk.

De cantor van de kerk is de heer P.M. (Pieter) Swart.

Lees HIER meer informatie over de cantorij.

CoÖRDINATOR GEGEVENSBESCHERMING

De AVG verplicht iedere organisatie een coördinator gegevensbescherming aan te stellen. De taak van de coördinator is het waarborgen dat de opgestelde Privacyverklaring gevolgd wordt.

Daarnaast is de coördinator aanspreekpunt bij verzoeken van gemeenteleden voor specifieke vragen rondom privacy.

Hiervoor kunt u gebruik maken van dit e-mailadres.

BEAMTEAM

De kerk heeft in de kerkzaal een regiemeubel met video, beeld en audio apparatuur. Het beamteam is er om deze audiovisuele apparatuur te bedienen. Bij toepassing van de apparatuur moeten medewerkers van het beamteam dus tijdig weten wanneer er een taak voor hen ligt. Het advies is dan ook om minimaal 14 dagen van te voren te reserveren, of zoveel eerder als mogelijk. Deze termijn geldt ook voor het aanleveren van materiaal of verzoek om montage van beeld, video of audio bestanden die tijdens een kerkdienst gebruikt gaan worden. Voor een enkele afbeelding geldt een kortere termijn, de woensdag avond voorafgaand aan de zondag ochtend dienst, moet de betreffende afbeelding/informatie binnen zijn bij het beamteam.
 
De kerk beschikt ook over een mobiele beamer voor gebruik in het Trefpunt en de Skybox.
 
Wilt u gebruik maken van de beamer in de kerkzaal, tijdens de eredienst, rouw- of trouwdienst of andere bijeenkomst?  Neemt u dan bij voorkeur 14 dagen voorafgaand, contact op met de coördinator van het beamteam, Reinier van der Giessen
 
BETAALGEGEVENS

Betaling aan de kerk kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL91 RABO 0368 7091 91
 
Bij een betaling graag aangeven voor welk doel de betaling is bestemd. Voorbeelden van bestemmingen zijn: jeugdwerk, verjaardagsfonds, bloemenfonds, aankoop collectebonnen, de 1ste of 2de collecte van ... (datum van de betreffende zondag vermelden), missionair werk geef HET door, Projektor of VVB (hierbij maand en jaar vermelden!).
 
Naast het bovenstaande bankrekeningnummer van de kerk is er het bankrekeningnummer van de diaconie:
NL38 RABO 0368 7063 62
KOPIEERWERK

De koster beheert in het kerkgebouw een eenvoudig, klein kopieerapparaat. Dat is uitsluitend bedoeld om een paar kopieën te maken.
 
Heeft u veel afdrukken nodig? Dat kan, maar neemt u dan wel tijdig contact op met de heer Voorwinden,  Als het gaat om grote(re) hoeveelheden kopieerwerk treedt hij op als coördinator.
HERVORMD SLEEUWIJK

De Hervormde Gemeente Sleeuwijk bestaat sinds 1618.

Er werd eeuwenlang gekerkt in het ‘Oude Kerkje’ aan het Kerkeinde, een paar kilometer buiten het dorp gelegen.

Dit schilderachtige kerkje werd voor het houden van erediensten evenwel te klein en in 1957 werd het huidige kerkgebouw aan de Esdoornlaan in gebruik genomen.

Klik HIER voor meer informatie.

VLUCHTROUTES
In het geval van een calamiteit is het belangrijk om de vluchtroutes in het kerkgebouw te weten. Klik HIER om deze te bekijken.
Veilige kerk

We willen dat de kerk een veilige plaats is voor iedereen.
Dit hebben we vastgelegd in het document ‘Beleid Veilige Kerk 2023’. Dit kunt u HIER lezen.
 
Bij dit beleid horen een gedragscode en omgangsregels. Deze kunt u HIER lezen.

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.