Diaconie

Diaconie is dienst aan de naaste, een opdracht die ieder gemeentelid aangaat. In veel opzichten kan deze dienstverlening niet los worden gezien van pastoraat. De diaconie heeft tot taak bezig te zijn met concrete dienstverlening, het scheppen van voorwaarden hiertoe, alsmede het opwekken en toerusten van de gemeente tot onderlinge dienstverlening.
 
 
 
SAMENSTELLING EN TAAKVERDELING
Lees hier de samenstelling van de diaconie en de taakverdeling tussen de leden.
WERELDDIACONAAT
Project 2024 Stichting GAiN
 

Elk kalenderjaar zet de diaconie zich in voor een project. Dit jaar blijven we dicht bij huis, we hebben gekozen voor GAiN! GAiN is natuurlijk bij iedereen bekend door de tweedehandswinkel in de Nieuwe Es en het logistiek centrum op 't Zand.

GAiN betekent Global Aid Network. Zij helpen mensen wereldwijd  in moeilijke situaties door noodhulp en langdurige opbouwprojecten. GAiN weet zich geïnspireerd door Jezus, zij willen mensen zien zoals ze zijn en geeft om hen ongeacht hun afkomst, geloof of overtuiging.

GAiN zamelt hulpgoederen in voor mensen in nood. Twee keer per maand vertrekt er een transport vanuit Sleeuwijk naar bijvoorbeeld Moldavië of Roemenië. Zij brengen alleen spullen waar vraag naar is. Op de site van GAiN vindt u meer informatie.

ARMOEDEBESTRIJDING

Je hoort steeds vaker in je directe omgeving dat mensen het lastiger vinden het financieel rond te krijgen. Vooral door de recent gestegen inflatie en energieprijzen. Er zijn talrijke instanties in Nederland die hulp kunnen bieden. Vaak zijn dit grootschalige organisaties en lokaal niet direct aanwezig. Het zou veel mooier zijn indien je in je eigen omgeving terecht kunt met je vragen. Dat kan bij gemeente Altena. Zij zijn hiervoor het armoedepact gestart en werken met veel organisaties samen. De lokale kerken in Altena willen de gemeente daarbij ondersteunen en hebben samen met de landelijke stichting Schuldhulpmaatje het initiatief genomen een regionale stichting te starten onder de naam 'Stichting Hulp met elkaar in Altena'. Lees verder

Mei 2023: lees de update over de Stichting Hulp met elkaar Altena


Actie Voedselbank Altena

Actie Voedselbank Altena is alom bekend bij de gemeenteleden! Al jaren lang wordt er één keer per jaar een actie gehouden. Hierbij wordt gemeenteleden gevraagd om producten aan te leveren waar op dat moment behoefte aan is om de schappen weer aan te vullen. 

Lees verder
 

Hulpdienst diaconie 

Gemeenteleden die door omstandigheden (tijdelijk) hulp nodig hebben, kunnen een beroep doen op hulp via de diaconie.
Binnen de gemeente zijn er vele vrijwillig(st)ers die u met raad en daad terzijde willen staan en met liefde voor het een en ander inspringen.
Indien u hulp nodig heeft, neemt u dan contact op met uw wijkdiaken (zie de wijkindeling).
 
 
 

Kerstpakketten voor Oekraïners

Fietsen voor Oekraïners

Helpende handen

AANDACHT VOOR OUDEREN

Fruitactie 

Ieder jaar in november organiseert de diaconie samen met de wijkbezoekgroep de fruitactie in het kader van Dankdag. Ze worden uitgedeeld aan de mensen die 80+ zijn, mensen met een beperking, langdurig zieken, gemeenteleden die net uit het ziekenhuis zijn thuisgekomen en gemeenteleden die dit jaar weduwe/weduwnaar zijn geworden. Een bezoekje wordt vaak zeer gewaardeerd.

Lees verder>

Kerstviering ouderen 

In de week voor kerst wordt een kerstmiddag voor ouderen uit beide kerken georganiseerd. In het Trefpunt, wat dan prachtig in kerstsfeer is gebracht, wordt er eerst samen met elkaar gegeten. Vaak is dit een uitgebreide broodmaaltijd. En is er gelegenheid om met elkaar bij te praten. Aansluitend vindt er onder leiding van één van de dominees van beide kerken een kerstviering plaats. Samen zingen we de bekende kerstliederen. 

Lees verder

Eén keer in de twee jaar wordt er naast een fruitactie en kerstviering, ook een voorjaarsmiddag georganiseerd. Gezelligheid, samenzijn en met elkaar bijpraten staan hierbij centraal. Na koffie, thee en wat lekkers zorgen wij voor leuk vermaak. Wat precies, dat wisselt iedere keer. U kunt denken aan bijvoorbeeld iets met muziek, herinneringen van vroeger ophalen of grappige stukjes.
Na afloop praten we nog gezellig met elkaar na onder het genot van een drankje en hapje. 
 

Diaconale vakantieweken

Het vakantiebureau is specialist in seniorenvakanties en zorgvakanties. Jaarlijks genieten ongeveer 2.500 mensen die in het dagelijks leven zorg of begeleiding nodig hebben van deze zorgvakanties. Zo’n 1.500 vrijwilligers maken deze vakanties mogelijk. De vakanties staan bekend om hun goede sfeer, de ruimte die men als individu krijgt binnen de groep en het bijzondere contact tussen gast en vrijwilliger.

Lees verder

DiaconieDoet

De Diaconie organiseert 1x per jaar een dag onder de naam 'DiaconieDoet'. Het is een vrijwilligersactie waarbij gemeenteleden van onze kerk klussen doen bij ouderen/hulpbehoevenden. Men hoeft geen lid te zijn van onze kerk. U kunt denken aan bijvoorbeeld klussen in de tuin en rondom het huis. 

Lees verder over de actie in 2023

DiaconieDoet - 2022

Autodienst ouderen

Voor gemeenteleden die niet (meer) zelfstandig naar de kerkdienst (of andere kerkelijke bijeenkomsten) kunnen komen, regelt de diaconie het vervoer. Wilt u hier gebruik van maken?  Neem dan contact op met Arie Slagmolen. Zijn telefoonnummer is (06) 51 40 34 97.        
 
          

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.