Natuurlijke landbouw - voedsel met gezond boerenverstand

Datum:  maandag 12 maart 2018
Tijd:      20.00 uur
Plaats:   Trefpunt
Leiding: landschapsherder Erik Rietjens
 
”Oppervlakkig gezien lijkt er alle reden toe om onze landbouwprestaties van een uitroepteken te voorzien. In het licht van de landbouwhistorie zijn de ontwikkelingen van de laatste zestig jaar ronduit verbluffend. Bovendien houden allerlei nieuwe technieken en technologie¨en de belofte in, dat binnen afzienbare tijd productieplafonds doorbroken zullen worden. Er is dan ook veel optimisme: ‘met onze landbouwmethoden kunnen we de snel groeiende wereldbevolking zeker voeden!’ Bij nader inzien is een vraagteken echter meer op z’n plaats. Landbouwvormen die wij als gangbaar bestempelen, komen op historische schaal bezien nog maar net kijken. Toch hebben ze reeds een spoor van ernstige problemen achtergelaten, van de vervuiling van bodem, water en lucht tot problemen rond voedselkwaliteit en dierenwelzijn. Boer en bodem staan beide onder toenemende druk en de verliezen aan wilde planten en dieren zijn onthutsend groot.” uit: Wim Schippers, Boeren met Ontzag, november 2016
 
“Boeren met Ontzag wil een spiegel voorhouden, roept op tot serieuze bezinning en daagt uit tot het nemen van moedige besluiten. Er staat namelijk veel op het spel. Als we doorgaan met concurrentielandbouw weten we één ding zeker: of ik of mijn buurman is over tien of twintig jaar geen boer meer. . . Elke boer wil ten diepste dat de boerderij blijft voortbestaan. Dat kan alleen als onze manier van boeren een weldaad is voor alles en iedereen. Ontzag is daarbij een sleutelfactor.”
 
Met mijn achtergrond als ontwerper en schaapsherder wil ik u aan de hand van het grootse kleine boek Boeren met Ontzag en enkele inspirerende voorbeelden laten zien dat gezonde voeding, rendabel boeren en natuurontwikkeling hand in hand kunnen gaan.
Datum: 
maandag, 12 maart, 2018 - 20:00
Plaats: 
Het Trefpunt
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.