Zondag 11 maart 2018

Bestemming collecte

Kerken Almere runnen een sociale supermarkt

Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en veel armoede en werkloosheid voorkomen. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in financiële nood bij met praktische hulp, zoals een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen geen standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Ook is er een kleding, meubel- en witgoedloket. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Naast deze praktische hulp ondersteunen zij mensen met advies en cursussen om weer op eigen benen te staan. Zo kunnen klanten van de sociale supermarkt gemiddeld na drieënhalve maand weer boodschappen doen in een reguliere supermarkt.
De verschillende activiteiten zijn verspreid over zeven locaties in de stad. De kerken willen alles onderbrengen in één pand. Collecteert u mee voor dit sociale project en voor de inrichting van het nieuwe pand?
Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie in Nederland zoals de Sociale Supermarkt Almere. Van harte aanbevolen!

Voorganger: 
Mw. ds. C. Flier
Ouderling van dienst: 
Mevr. T. Klootwijk
Oppas kinderen: 
Nadina Weverling, Mirella Koman en Hannah van Andel
Korte informatie: 
4e zondag 40-dagen tijd
Datum/tijd: 
zondag, 11 maart, 2018 - 10:00
Organist: 
Gerard Roza
Koster: 
W. van Driel en J. van 't Hoff
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.