ZWO

TaakgroepZWO

De afkorting ZWO staat voor de drie werkvelden Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Tot de taken van de taakgroep ZWO behoren: 

- het informeren en voorlichten van gemeenteleden over ZWO zaken in de breedste zin van het woord;

- het inzamelen van financiele middelen, bijvoorbeeld voor Kerk in Actie of een speciaal project.

ZWO-groep

De ZWO-groep is een samenwerkingsverband tussen de taakgroep ZWO van de Ontmoetingskerk en de Hervormde Gemeente Sleeuwijk.

Leden van de ZWO-groep zijn:

Functie Naam
Voorzitter Marianne Hartman
Secretaris Rosalie Herkelman
Contactpersoon vanuit de diaconie Roel Kammer.
Lid Linda van Driel
Lid Monique van Gelder
Lid Marit de Graaff
Lid Adrie Houtzager
Lid Jan Rijke
Lid Jenny Stoutjesdijk

Het e-mailadres van de ZWO-groep is: zwo.sleeuwijk@gmail.com

Het bankrekeningnummer van de ZWO is: NL55 RABO 0368757951

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.