Welkom op de site

NIEUWS

Verslag Jeugd- en Jongerenkerk

Zondag 18 februari was er weer een jeugd- en jongerenkerk. Deze keer in de Koren-aar en Marjolein en Inge hadden de dienst voorbereid.'

Een dienst met een mooi thema ‘hoopvolle toekomst’.

Lees het verslag.

Jaarproject diaconie: GAiN en actie Schoenendoos

Elk kalenderjaar zet de diaconie zich in voor een project. Dit jaar blijven we dicht bij huis, we hebben gekozen voor GAiN! GAiN is natuurlijk bij iedereen bekend door de tweedehandswinkel in de Nieuwe Es en het logistiek centrum op 't Zand. GAiN zamelt hulpgoederen in voor mensen in nood. Twee keer per maand vertrekt er een transport vanuit Sleeuwijk naar bijvoorbeeld Moldavië of Roemenië. Zij brengen alleen spullen waar vraag naar is.

Als eerste activiteit voor GAiN willen wij in maart de actie schoenendoos organiseren.

Boekenbeurs Sleeuwijk 2024

Voor de zomervakantie kunnen alle boekenliefhebbers hun hart weer ophalen bij de 26e editie van de Boekenbeurs Sleeuwijk. Op vrijdag 14 juni van 19.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag 15 juni van 10.00 uur tot 15.00 uur bent u van harte welkom in de Ontmoetingskerk. Net zoals de voorgaande jaren is er een groot aanbod van boeken, ingedeeld in diverse categorieën. Dit jaar zullen de informatieve boeken net zoals vorig jaar opgesplitst in een aantal hoofdcategorieën neergezet worden, zodat het gericht zoeken iets makkelijker wordt.

Terugblik kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk

U vindt hier een overzicht van de gehouden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk. U kunt van iedere dienst de orde van dienst en de bijbehorende informatie lezen.
De opgenomen diensten blijven om privacy redenen maximaal 7 dagen voor iedereen terug te kijken. Daarna zijn de kerkdiensten uitsluitend terug te kijken door gemeenteleden van de Ontmoetingskerk.

Liturgische bloemschikking voor de 40-dagen tijd en Pasen

Vanaf 18 februari zult u weer iedere zondag even stil kunnen staan bij een liturgische bloemschikking.

We geven u daarvan graag vooraf een kleine uitleg. De lezingen komen uit de bijbel boeken Prediker en Jeremia., in de Stille Week ook uit de Klaagliederen en Johannes. Het boek Prediker is toegeschreven aan koning Salomo. Dit boek behandelt het thema van de vergankelijkheid van alles onder de zon en de zoektocht naar de zin van het leven. Het boek Jeremia is toegeschreven aan de profeet Jeremia. Het verhaalt vooral over de val van Jeruzalem en de ballingschap van het Joodse volk.

Voor de schikking is gekozen voor de bolvorm. Jeremia wees op broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde.

Bibliodrama

Op 12 maart 2024 verzorgt Toine Korthout voor Kerk Anders een voor het kerkelijk jaar actueel bibliodrama aan de hand van een of meer van de schriftlezingen van de Veertigdagentijd.

Aanmelden is mogelijk tot 25 februari.

Weidevogels

Kerk-Anders organiseert op woensdag 6 maart in de Koren-aar, onder leiding van Henk van Diest, een avond over weidevogels.

De weidevogelbescherming in het Land van Altena kent al een geschiedenis van 25 jaar. In deze periode heeft de bescherming een flinke ontwikkeling doorgemaakt.

Gezinsboekjes veertigdagentijd en Pasen

Bij de kindernevendienst gaan we starten met het nieuwe project m.b.t. de veertigdagentijd en Pasen.

Ook dit jaar is er weer een gezinsboekje beschikbaar waarmee je samen met je gezin toe kunt leven naar het Paasfeest.

Voor elke dag in de veertigdagentijd is er een nieuwe bladzijde.

Er staan voorleesverhalen in, gedichten, gebeden, spelactiviteiten, opdrachtjes en nog veel meer.

Lijkt je dit leuk voor je gezin?

Ze liggen vanaf zondag 11 februari in de hal van de kerk,

Neem dus gerust een boekje mee naar huis!

Kerknieuws op de website

Het is vanaf nu mogelijk om op deze website de complete versie van het Kerknieuws, dus met persoonlijke gegevens, op een beveiligd deel van de website te lezen. Dit deel van de website, het digitale loket, is uitsluitend toegankelijk voor leden van de Ontmoetingskerk Sleeuwijk en Woudrichem.

U kunt hier lezen hoe u van deze mogelijkheid gebruik kunt maken.

Veilge kerk

De kerkenraden van de Hervormde Gemeente Sleeuwijk en de Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/Woudrichem hebben beleid vastgesteld ten aanzien van een 'Veilige kerk'.

Het doel hiervan is om richtinggevende afspraken te maken over hoe we met elkaar omgaan en oplettend te zijn dat niemand in de knel komt of zich ongelukkig voelt door het gedrag van anderen in de gemeente. En dat we in de eerste plaats een luisterend oor bieden.

40dagentijdkalender

'Ga mee!' is het thema van de 40dagentijdkalender 2024. Het is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan in de bijzondere tijd op weg naar Pasen. De 40dagentijdkalender helpt je om deze periode bewust te beleven.

Vakanties met aandacht - ontmoeten en verwend worden tijdens een volledig verzorgde vakantie.

De koude en af en toe sombere maand januari vordert al weer. We gaan langzaam weer richting het voorjaar en de zomer en wellicht bent u ook weer aan het nadenken over vakantie.
De diaconale vakanties van Hetvakantiebureau.nl zijn voor velen een begrip. Jaarlijks organiseert het bureau zo’n 92 vakantiearrangementen voor 2700 mensen die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie gaan. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben.

Buddy's gezocht voor jonge vluchtelingen!

Sinds eind vorig jaar wonen er jongeren in het oude Sovak huis aan de Munnikenland. Deze jongeren willen we graag weg wijs maken in Sleeuwijk. Daarom zijn we op zoek naar buddy's. Als buddy maak je de jongeren weg wijs in Sleeuwijk en Altena en geef je laagdrempelige hulp en uitleg bij alledaagse dingen. Bijvoorbeeld samen boodschappen doen of een kop koffie drinken. Hiermee krijgen deze nieuwkomers een warm welkom in Sleeuwijk en hebben ze een informeel aanspreekpunt.

Agenda activiteiten op de website

De Ontmoetingskerk is een gemeente waar veel activiteiten worden georganiseerd met enthousiaste inzet van vele vrijwilligers. Met al die verschillende activiteiten kan het voorkomen dat deze op eenzelfde dag of vlak na elkaar plaatsvinden, terwijl dit misschien niet wenselijk is. Om inzicht te krijgen in de activiteiten die gepland worden en om de agenda's op elkaar afgestemd te kunnen stemmen is op de website een centrale agenda gemaakt.

Binnenkomst van de kerkenraad

Vanaf zondag 3 december wordt de binnenkomst van de kerkenraad iets anders vorm gegeven.
'
Lees wat de nieuwe afspraken zijn.

Ontruimingsoefening kerk

Op dinsdagavond 21 november heeft er, in samenwerking met de brandweer van Sleeuwijk, een geslaagde ontruimingsoefening in de Ontmoetingskerk plaatsgevonden.

Bekijk de door Reinier gemaakte foto's van deze oefening.

Een zeer geslaagde high tea!

Op zaterdag 11 november 2023 organiseerde de diaconie een high tea om extra geld in te zamelen voor het werelddiaconaat-project Tulip Garden.

Wilna Crielaard was deze middag ook aanwezig om wat meer te vertellen over het project Tulip Garden en wat er gedaan wordt met het door ons opgehaalde geld.

Het werd een zeer geslaagde middag met een mooie opbrengst voor het project. Lees het verslag en bekijk de foto's.

Hulp aan Oekraïners in Sleeuwijk

Per maandag 20 november zullen er ongeveer 22 Oekraïense vluchtelingen opgevangen worden in het voormalige Sovak gebouw, Munikkenland 85. Het zou mooi zijn als we als kerk ons bekommeren over deze mensen. De vrijwilligers coördinatoren van de gemeente Altena hebben een Whatsapp-groep aangemaakt, waarin (alleen door de beheerders van de groep) concrete hulpverzoeken kunnen worden geplaatst.

Als jij bij zo’n verzoek kunt helpen, dan kun je heel eenvoudig reageren.

Digitale collecte - extra keuze

In de Appostel-app is een extra keuze toegevoegd. Het is nu mogelijk om een saldo (tegoed) aan te schaffen. Dit is een soort digitale collectebon.

Vanuit dit tegoed kunt u per dienst uw gift geven, dus niet steeds via een iDEAL-betaling. Tevens kunt u aangeven een melding te krijgen, wanneer het tegoed aangevuld moet worden.

Wij hopen dat het voor u nu nog eenvoudiger wordt een gift te kunnen geven.

Gebruik zalen Trefpunt en Skybox

Wilt u voor een activiteit gebruik maken van een vergaderzaal in het Trefpunt of wilt u de Skybox reserveren? Dan kunt u gebruik maken van het zaalreserveringssysteem op de website.

U kunt online de beschikbaarheid van een vergaderzaal in het Trefpunt of de Skybox inzien en hiervoor een reservering maken. Daarnaast is het mogelijk om bij een reservering aan te geven welke faciliteiten nodig zijn.

U vindt deze mogelijkheid in het menu, maar ook aan de rechterzijde op de website onder het blok “Zaalreservering Ontmoetingskerk”.

Pagina's

 

 

 

 

 

    About the author

    Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.