Welkom op de site

NIEUWS

Bijbelstudie over het boek Job

Als mensen worden getroffen door verlieservaringen, dan komt vaak de 'waarom'-vraag aan de orde. Al in Bijbelse tijden kwam deze vraag op. Het boek Job is er bekend om geworden. Maar wat staat er nou eigenlijk in dat boek?
In zes avonden bespreekt ds. Christien Flier een aantal thema's uit het boek Job. De vierde avond is op woensdag 17 januari om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk.

40dagentijdkalender 2018

De 40dagentijdkalender 2018 bevat meditatieve teksten, gebeden, overwegingen en tips over het thema 'Onvoorwaardelijke liefde'. Iedere donderdag is er informatie over de projecten van Kerk in Actie, waarin moeders, vaders of andere verzorgers centraal staan.

Dit jaar zijn de 40dagentijdkalenders gratis .Dit na het insturen van een bestelkaart. De komende zondagen zijn deze bestelkaarten na de dienst in de hal van de kerk verkrijgbaar.

Er is een beperkt aantal bestelkaarten beschikbaar.

Oecumenische dienst 21 januari

Op zondagavond 21 januari om 18.30 uur organiseren de zes kerken van Sleeuwijk een gezamenlijke dienst. Deze dienst vindt plaats in de Hervormde Kerk aan de Esdoornlaan.
Een projectkoor, onder leiding van de heer J. van Hemert, verleent medewerking aan deze dienst.

Met deze dienst begint de jaarlijkse week van gebed voor de eenheid. Het thema deze keer is: RECHT DOOR ZEE. Dit thema komt voort uit Exodus 15, waarbij Mozes samen met de Israëlieten hier over zong. Het is mede het uitgangspunt geweest voor het materiaal van de Week van Gebed voor de eenheid van 2018.

Week van Gebed 2018

'Recht door zee' is het thema voor de Week van Gebed van 2018 (21-28 januari). De oecumenische dienst van zondagavond 21 januari is de start voor deze week. De Week van Gebed wordt iedere avond ingevuld door een kerkelijke gemeente van Sleeuwijk/Woudrichem. Alle avonden worden gehouden in de Rooms Katholieke Kerk aan de Rijksstraatweg nummer 22 te Sleeuwijk. De avonden beginnen om 19.30 uur.

24 januari - Muziek van huis uit - Jean Sibelius

Op woensdag 24 januari organiseert Kerk-Anders een muziekavond van huis uit.

Onder leiding van ds. Coen Westerveen wordt kennisgemaakt met de finse componist Jean Sibelius .

U bent van harte welkom!

Koffieconcert 28 januari

Op zondagmorgen 28 januari na de eredienst verzorgt Henk van Andel een concert met orgelmuziek van J. S. Bach.

Is muziek van Johann Sebastian Bach moeilijk, of ‘zwaar’? Zijn zijn orgelwerken ingewikkeld en langdradig? Achtergrondmuziek is het zeker niet: maar wie de concentratie opbrengt en zich mee laat nemen in Bachs klankenwereld is een ervaring rijker.

Laat je een half uur lang onderdompelen in dit muzikaal bad en ontspan door de rust én aandacht!

Dwars tegen de keer - Over leven en werk van Ida Gerhardt

Ida Gerhardt (1905–1997) is een van de belangrijkste Nederlandse dichters.

Op dinsdag 6 februari organiseert Kerk-Anders in het Trefpunt een avond over deze dichteres uit Gorinchem.

Dit onder leiding van Marchien Zondag-Timmerman

Gesprekskring over onze dromen

Op dinsdag 6 februari vindt, onder leiding van ds. Christien Flier, de vijfde gespreksavond plaats over onze dromen.

Als er in de bijbel volop over dromen wordt gesproken, waarom spreken wij er dan zo weinig over?

Toch kunnen dromen ons wijsheid en inzicht geven.

Eten in 't Kookpunt

Woensdag 14 februari om 12.30 uur wordt er weer een verrassingsmenu klaargemaakt en worden de gasten die zich opgegeven hebben weer verwacht. 

Open Synagogedienst

Op vrijdagavond 16 februari bent u van harte welkom in de Open Synagogedienst in de RK-kerk aan de Rijksstraatweg in Sleeuwijk.

Deze dienst staat onder leiding van Rabbijn Tamarah Benima.

U bent van hart welkom.

Aanmelden vooraf is verplicht.

Bijbelstudie over moeilijke Bijbelverhalen

Er zijn passages in de Bijbel die we liever overslaan, waar zelden een dominee over preekt, of die je alleen met huivering of afschuw kunt lezen. "Waarom staat dit in de Bijbel?" denk je dan, of "Wat moeten we hiermee?" Deze vragen staan centraal in een serie van zes Bijbelstudies over moeilijke bijbelverhalen. Bijbelstudie dus voor wie zichzelf wil uitdagen!

De vijfde avond is op maandag 19 februari..

De Bijbelstudie wordt geleid door ds. Leo Oosterom.

Filmavond 21 februari- Still the water

Op woensdagavond 21 februari 2018 organiseert Kerk-Anders in de Koren-aar een filmavond.

De film die getoond wordt is 'Still the water'. Op het subtropische Japanese eiland Amami-Oshima blijven natuurtradities leven. Tijdens een augustusnacht van traditionele dansen onder de volle maan ontdekt de zestienjarige Kaito een dood drijvend lichaam in zee. Zijn vriendinnetje Kyoko zal hem helpen dit mysterie te doorgronden.
Samen leren Kaito en Kyoko volwassen te worden door het ervaren van de onderling verweven cycli van leven, dood en liefde.

Sterven en opstaan in de muziek van J.S. Bach

Dat reflectie op de dood een vooraanstaande rol speelt in door J.S. Bach getoonzette stukken is bekend. Maar ook de opstanding heeft hij op diverse manieren in muziek gevat.

Op maandag 5 maart 2018 luisteren we, onder leiding van ds. Leo Oosterom, naar een aantal passages uit cantates, passiemuziek en Hohe Messe, om ons door Bach te laten meenemen door dood en opstanding heen

12 maart - Natuurlijke landbouw

Kerk-Anders organiseert op maandagavond 12 maart in het Trefpunt een bijeenkomst over natuurlijke landbouw: voedsel met gezond boerenverstand.

Landschapsherder Erik Rietjens laat aan de hand van het grootse kleine boek 'Boeren met Ontzag' en enkele inspirerende voorbeelden zien dat gezonde voeding, rendabel boeren en natuurontwikkeling hand in hand kunnen gaan.

Kerk-Anders - Kruisweg

Op donderdag 22 maart, in de stille week, verzorgt Kerk-Anders een kruisweg.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van materiaal dat door vooral moderne kunstenaars is gemaakt. Dit wordt gedaan met behulp van een presentatie, waarbij na iedere ‘statie’ een gedicht of gebed uitgesproken wordt, een keervers gezongen wordt en geluisterd wordt naar een muzikaal ensemble.

De bijeenkomst vindt plaats in de Koren-aar en begint om 20.00 uur.

Hoe logisch is biologisch?

Op maandagavond 9 april vertelt de Sleeuwijkse ondernemer Danny van den Heuvel over hoe logisch, gezond en duurzaam biologisch is.

Deze bijeenkomst vindt plaats in het Trefpunt en begint om 20.00 uur.

Bekend, maar gekend..? Over het 450 jaar oude Wilhelmus

In de maanden april en mei zingt menigeen in de kerk of op een plein een of twee coupletten van het oudste volkslied ter wereld.

Maar wat weten wij eigenlijk van het Wilhelmus dat een ‘Duitse’ prins bezingt die strijdt tegen een Spaanse koning, op de melodie van een Frans spotliedje?

Onder leiding van Koos van Vliet worden op woensdag 25 april vele vragen over ons volkslied besproken.

De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Koren-aar

Pagina's

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.