Dwars tegen de keer - Over leven en werk van Ida Gerhardt

Datum : dinsdag 6 februari 2018
Tijd :     20.00 uur
Plaats :  Trefpunt
Leiding: Marchien Zondag-Timmerman

Op 82-jarige leeftijd kwam Ida Gerhardt in 1988 terug in Gorinchem, de stad waar ze was geboren. Ze kwam op uitnodiging van de Literaire Salon die besloten had de oud-stadgenote te eren met een gedenkteken. Dit monument werd geplaatst op de plek waar Ida als kind graag met haar vader stond, een pek die nooit uit haar herinnering zou verdwijnen.

Bij het rood-witte lichtbaken aan de rivier op het Eind, mocht Ida dit literaire zelfportret, zoals ze het zelf noemde, onthullen: twee eenvoudige stenen met een gedicht erin gegraveerd.

 

 

 

Kort na de onthulling schreef ze het volgende gedicht:

Rivierbaken
Daar waar het water was,
daar waar het, later, was
wat ik als kind al wist.
Daar waar het water is,
daar waar het baken is,
waarin het is gegrift.

Ida Gerhardt (1905–1997) is een van de belangrijkste Nederlandse dichters. Ze debuteerde in 1940 en er verschenen verschillende bundels van haar. Maar zeker later in de tijd leek haar poezie haaks te staan op de tijdgeest van de jaren vijftig en zestig. Tegen de ‘modernistische achtergrond’ van de Vijftigers leken haar gedichten snel te verouderen.
Sommige collega’s constateerden dat haar po¨ezie uit het zicht begon te raken. Ergernis over al die negatieve commentaren bracht haar nogal eens op het oorlogspad, wat beslist afbreuk deed aan haar reputatie. Ze reageerde hierop met de opmerking: Ida is niet zo lief. Maar er kwam een kentering. Ze ontving veel prijzen, waaronder de belangrijke P.C. Hooft-prijs in 1979. Daarnaast kwamen haar gedichten in een verzamelbundel uit en werden er verschillende boeken over haar en haar werk geschreven. Als kroon op dit alles verscheen in 2014 de door Mieke Koenen geschreven biografie Dwars tegen de keer, en dit boek leest als een trein.

Belangrijk is ook de samenwerking met haar vriendin Marie van der Zeyde. Ze hertaalden samen de Psalmen uit het Hebreeuws met als verantwoording het Nederlandse volk een vertaling te geven, waarin men de psalmen leert kennen zoals ze zijn. Ze zochten hiervoor de rust van kloosters in zowel binnen- als buitenland. Ook het klooster in Zundert waar onze kloostergroep graag te gast is, mocht deze vrouwen onderdak bieden. Deze hertaalde psalmen worden veel in kloosters gezongen en ook in het Liedboek
zijn een aantal psalmen opgenomen, onder andere lied 98d.

Er is veel te vertellen over deze dichteres en het is een mooi initiatief van Kerk-Anders om hier een avond aan te besteden. En voor wie vast een voorproefje wil nemen: via Google is van alles te vinden over dit onderwerp.

- Haar gedichten worden prachtig voorgedragen door de helaas overleden Henk van Ulsen.
– De psalmen worden gezongen door kloosterbroeders.
– De nieuwe biogra1e wordt uitvoerig besproken.

Eenmaal op zoek, is stoppen bijna niet mogelijk, dus gewoon doen!

Datum: 
dinsdag, 6 februari, 2018 - 20:00
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.