Kerk-Anders - Kruisweg

Datum: donderdag 22 maart 2018
Tijd:      20.00 uur
Plaats:   Koren-aar
Leiding: leden van de werkgroep Kerk-Anders

De kruisweg staat al in een eeuwenlange traditie. In, veelal, rooms-katholieke kerken loopt men op Goede Vrijdag langs 14 (soms 15) zogenaamde staties, schilderingen die met elkaar het verhaal van het lijden en de kruisiging van Jezus weergeven. De laatste jaren komt het ‘lopen’ van de kruisweg ook in protestantse kringen in de belangstelling.

Kerk-Anders verzorgt al ruim vijftien jaar een kruisweg. De eerste jaren in het Oude Kerkje aan de dijk en daarna in de kerkzaal van de Hervormde Gemeente. Wij maken gebruik van materiaal dat door vooral moderne kunstenaars is gemaakt. We doen dit met behulp van een presentatie, waarbij we na iedere ‘statie’ een gedicht of gebed uitspreken, een keervers zingen en luisteren naar een muzikaal ensemble.

Na afloop is er koffie.

Let op: in tegenstelling tot voorgaande edities staat deze avond niet op maandag, maar op donderdag gepland!

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.