NIEUWS

40dagentijd

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Dit jaar is het thema ‘Onvoorwaardelijke liefde’.

Gezocht: 3 enthousiaste mensen voor de Basisclub.

Vanaf volgend schooljaar zijn we op zoek naar 3 enthousiaste vrijwilligers die 10 avonden de Basisclub willen leiden.

Het betreft een nieuw duo en iemand die aanschuift bij een andere leidinggevende.

Na de zomervakantie beginnen we met een nieuwe groep kinderen.

Deze kinderen, in de leeftijd van 10 tot 13 jaar, zullen aankomende 2 jaar iedere maandagavond in de Skybox bij elkaar komen.

4 maart - Aangepaste kerkdienst in Eethen

Op zondagmiddag 4 maart a.s. is er een aangepaste dienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking in de Hervormde Kerk te Eethen,

De dienst begint om 15.00 uur en het thema luidt: “God is steengoed!”.

Voorganger is Ds. M. Vastenhout uit Eethen

Sterven en opstaan in de muziek van J.S. Bach

Dat reflectie op de dood een vooraanstaande rol speelt in door J.S. Bach getoonzette stukken is bekend. Maar ook de opstanding heeft hij op diverse manieren in muziek gevat.

Op maandag 5 maart 2018 luisteren we, onder leiding van ds. Leo Oosterom, naar een aantal passages uit cantates, passiemuziek en Hohe Messe, om ons door Bach te laten meenemen door dood en opstanding heen

12 maart - Natuurlijke landbouw

Kerk-Anders organiseert op maandagavond 12 maart in het Trefpunt een bijeenkomst over natuurlijke landbouw: voedsel met gezond boerenverstand.

Landschapsherder Erik Rietjens laat aan de hand van het grootse kleine boek 'Boeren met Ontzag' en enkele inspirerende voorbeelden zien dat gezonde voeding, rendabel boeren en natuurontwikkeling hand in hand kunnen gaan.

Eten in 't Kookpunt

Woensdag 14 maart om 12.30 uur wordt er weer een verrassingsmenu klaargemaakt en worden de gasten die zich opgegeven hebben weer verwacht. 

Gesprekskring over onze dromen

Op dinsdag 16 maart vindt, onder leiding van ds. Christien Flier, de zesde en laatste gespreksavond plaats over onze dromen.

Als er in de bijbel volop over dromen wordt gesproken, waarom spreken wij er dan zo weinig over?

Toch kunnen dromen ons wijsheid en inzicht geven.

Bijbelstudie over moeilijke Bijbelverhalen

Er zijn passages in de Bijbel die we liever overslaan, waar zelden een dominee over preekt, of die je alleen met huivering of afschuw kunt lezen. "Waarom staat dit in de Bijbel?" denk je dan, of "Wat moeten we hiermee?" Deze vragen staan centraal in een serie van zes Bijbelstudies over moeilijke bijbelverhalen. Bijbelstudie dus voor wie zichzelf wil uitdagen!

De zesde en laatste avond is op maandag 19 maart.

De Bijbelstudie wordt geleid door ds. Leo Oosterom.

Bijbelstudie over het boek Job

Als mensen worden getroffen door verlieservaringen, dan komt vaak de 'waarom'-vraag aan de orde. Al in Bijbelse tijden kwam deze vraag op. Het boek Job is er bekend om geworden. Maar wat staat er nou eigenlijk in dat boek?
In zes avonden bespreekt ds. Christien Flier een aantal thema's uit het boek Job. De zesde en laatste avond is op woensdag 21 maart om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk.

Kerk-Anders - Kruisweg

Op donderdag 22 maart, in de stille week, verzorgt Kerk-Anders een kruisweg.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van materiaal dat door vooral moderne kunstenaars is gemaakt. Dit wordt gedaan met behulp van een presentatie, waarbij na iedere ‘statie’ een gedicht of gebed uitgesproken wordt, een keervers gezongen wordt en geluisterd wordt naar een muzikaal ensemble.

De bijeenkomst vindt plaats in de Koren-aar en begint om 20.00 uur.

Gebedskring

Op donderdagavond 29 maart bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten en om samen te bidden voor de mensen om ons heen die misschien op dit moment onze aandacht net iets meer nodig hebben dan anders.

We komen bij elkaar van 19.00-20.00 uur in het Trefpunt.

Hoe logisch is biologisch?

Op maandagavond 9 april vertelt de Sleeuwijkse ondernemer Danny van den Heuvel over hoe logisch, gezond en duurzaam biologisch is.

Deze bijeenkomst vindt plaats in het Trefpunt en begint om 20.00 uur.

Openingstijd kerkgebouw zaterdagmorgen

Vanaf 1 februari is het kerkgebouw op zaterdagochtend geopend van 9.30 tot 10.30 uur (was tot 11.00 uur).

Hiervan kan worden afgeweken in overleg met de dienstdoende koster.

Kindernevendienst zoekt leiding

De Kindernevendienst is op zoek naar enthousiaste nieuwe leiding voor groep 1/2 of groep 5/6.

We werken volgens de methode Kind op Zondag, waarin elke week verhalen en verwerkingen aangereikt worden.

Lijkt het jou leuk om je bij onze gezellige groep met Kindernevendienstleiding aan te sluiten?

Bekend, maar gekend..? Over het 450 jaar oude Wilhelmus

In de maanden april en mei zingt menigeen in de kerk of op een plein een of twee coupletten van het oudste volkslied ter wereld.

Maar wat weten wij eigenlijk van het Wilhelmus dat een ‘Duitse’ prins bezingt die strijdt tegen een Spaanse koning, op de melodie van een Frans spotliedje?

Onder leiding van Koos van Vliet worden op woensdag 25 april vele vragen over ons volkslied besproken.

De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Koren-aar

26 mei - Excursie Oudenbosch

De mooiste kerken van Nederland, samen één museum. De Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara in Oudenbosch is één van deze godsdienstige monumenten.

Kerk-Anders organiseert op zaterdag 26 mei een excursie naar dit interessante neo-gotische kerkgebouw. Daarnaast staan er in deze plaats nog tal van andere imponerende bezienswaardigheden. Oudenbosch is alleszins een bezoek waard!

Wilt u meegaan? Meldt u zich dan aan voor 25 april.

Regionale reacties op rapport 'God in Nederland'

Nederlanders hebben steeds minder behoefte aan religie, blijkt uit landelijk onderzoek. Die uitkomst wordt in de regio niet door iedereen herkend.

Het kerkbezoek blijft dramatisch dalen. Ook de gedachte dat mensen steeds vaker buiten de kerk op zoek gaan naar spiritualiteit blijkt niet te kloppen. Dat concluderen de onderzoekers van 'God in Nederland'.

Protestantse Kerk met lichte tred de toekomst in

De generale synode heeft unaniem besloten dat de nota “Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg” wordt aanvaard als uitgangspunt voor verder uitwerking en onderzoek t.b.v. het beleid van de Protestantse Kerk in Nederland. ​De nota gaat over de toekomst van de Protestantse Kerk in Nederland. In de nota wordt gepleit voor een beweging ‘Back to basics’ (terug naar de bedoeling): een lichtere organisatiestructuur die méér ruimte maakt en laat voor geloof.

Kerknieuws op de website

Iedere donderdagavond kun je hier het Kerknieuws al lezen voor de komende zondag. Kerknieuws gemist? Op de website vind je alle exemplaren eenvoudig terug.

Kerkdienst gemist nu ook mobiel beschikbaar!

De Kerkdienst Gemist app voor uw mobiele telefoon of tablet is nu beschikbaar. Thuis op de bank een kerkdienst bekijken of in de auto op je mobiele telefoon de preek van afgelopen zondag terugluisteren.

Informatie zoeken op de website

Je bent op zoek naar informatie op de website over de kerk? Maak dan gebruik van de startpagina!

Met behulp van trefwoorden vind je snel de gezochte informatie.

Pagina's