NIEUWS

Bijbelstudie over het boek Job

Als mensen worden getroffen door verlieservaringen, dan komt vaak de 'waarom'-vraag aan de orde. Al in Bijbelse tijden kwam deze vraag op. Het boek Job is er bekend om geworden. Maar wat staat er nou eigenlijk in dat boek?
In zes avonden bespreekt ds. Christien Flier een aantal thema's uit het boek Job. De derde avond is op woensdag 13 december om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk.

Eten in 't Kookpunt

Woensdag 13 december om 12.30 uur worden alle gasten, die zich opgegeven hebben, weer verwacht in het Trefpunt om deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijd.

Actie voedselbank Altena – december 2017

Na het succes van voorgaande jaren, wil de diaconie dit jaar weer een actie houden voor Stichting voedselbank Altena. Om de benodigde producten bij elkaar te krijgen, worden er zondag 3 en 10 december, bij binnenkomst van de kerk, kaartjes uitgedeeld met producten die zij het beste kunnen gebruiken.

Wij verzoeken u vriendelijk om het product dat op het kaartje staat in te leveren op zondag 17 december.

Iedereen die aan deze actie meewerkt – alvast hartelijk bedankt!

Collectes 1e Kerstdag

In de eredienst op Eerste Kerstdag zijn de collectes bestemd voor Kinderen in de Knel en voor Stichting Gambia Child.

De diaconie beveelt deze collectes van harte bij u aan!

Zondag 24 december - Zingend de Kerstnacht in

Op zondagavond 24 december om 21.00 uur willen we ons in de Ontmoetingskerk zingend voorbereiden op het Kerstfeest.

Medewerkenden zijn onder andere Mannenkoor 'Zanglust' en C.G.K. Con Amore. Beiden onder leiding van Jaap Kwakkel.

De meditatie wordt verzorgd door ds. L.J. Oosterom.

Gesprekskring over onze dromen

Op dinsdag 9 januari vindt, onder leiding van ds. Christien Flier, de vierde gespreksavond plaats over onze dromen.

Als er in de bijbel volop over dromen wordt gesproken, waarom spreken wij er dan zo weinig over?

Toch kunnen dromen ons wijsheid en inzicht geven.

Bijbelstudie over moeilijke Bijbelverhalen

Er zijn passages in de Bijbel die we liever overslaan, waar zelden een dominee over preekt, of die je alleen met huivering of afschuw kunt lezen. "Waarom staat dit in de Bijbel?" denk je dan, of "Wat moeten we hiermee?" Deze vragen staan centraal in een serie van zes Bijbelstudies over moeilijke bijbelverhalen. Bijbelstudie dus voor wie zichzelf wil uitdagen!

De vierde avond is op maandag 15 januari.

De Bijbelstudie wordt geleid door ds. Leo Oosterom.

Kerstviering 2017 ouderen

Ook dit jaar organiseren de diaconieën van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in samenwerking met de wijkbezoekgroep een kerstviering voor de gemeenteleden vanaf 75 jaar.

Deze kerstviering vindt plaats op dinsdag 19 december in het Trefpunt.

De aanvang is 17.00 uur.

Verslag Jeugd en Jongeren Kerk d.d. 19 november

Op zondag 19 november kwamen 18 kinderen bij elkaar in de Korenaar om het thema “vertrouwen” te behandelen..

Lees het verslag van deze bijeenkomst.

Muziek van huis uit... Robert Schumann

Op donderdag 11 januari 2018 wordt, onder leiding van ds. Coen Westerveen, een avond gewijd aan Robert Schuman.

Robert Schumann wordt beschouwd als de meest revolutionaire componist van de vroege Duitse romantiek. Vooral op het gebied van de pianomuziek en het lied was zijn betekenis groot, en in zijn pianocomposities, die hij grotendeels voor zijn 30e schreef, was hij zijn tijd ver vooruit.

Zijn oeuvre heeft tot voorbeeld gestrekt voor vele componistengeneraties en alleen al om die reden is het zeer interessant om een avond aan deze componist te wijden.

Organisatie kerk

Op de website vind je een volledig overzicht van de organisatie van de kerk. Je kunt lezen hoe het bestuur georganiseerd is, welke taak- en werkgroepen en commissies er binnen de kerk actief zijn en wie daarin allemaal deelnemen.

Geïnteresseerd? Klik dan hier.

  

Sterven en opstaan in de muziek van J.S. Bach

Dat reflectie op de dood een vooraanstaande rol speelt in door J.S. Bach getoonzette stukken is bekend. Maar ook de opstanding heeft hij op diverse manieren in muziek gevat.

Op maandag 5 maart 2018 luisteren we, onder leiding van ds. Leo Oosterom, naar een aantal passages uit cantates, passiemuziek en Hohe Messe, om ons door Bach te laten meenemen door dood en opstanding heen

Bekijk de foto's van de picknick en wandeling wijk 2 en 6

Op zondag 21 mei was er voor de gemeenteleden in de wijken 2 en 6 een gezamenlijke wandeling met picknick.

Klik hier om de foto's van deze geslaagde middag te bekijken!

 

 

Pieter Swart ontvangt oorkonde

Na afloop van de eredienst op zondag 14 mei 2017 is er stilgestaan bij het jubileum van Pieter Swart.

Pieter vervult namelijk al meer dan 30 jaar de functie van cantor binnen de gemeente. Uit handen van de voorzitter van de Kerkenraad, Harm de Vries, ontving hij hiervoor het draaginsigne in goud. Dit insigne is aangevraagd bij en goedgekeurd door de Protestantse Kerk Nederland.

Informatie zoeken op de website

Je bent op zoek naar informatie op de website over de kerk? Maak dan gebruik van de startpagina!

Met behulp van trefwoorden vind je snel de gezochte informatie.

Regionale reacties op rapport 'God in Nederland'

Nederlanders hebben steeds minder behoefte aan religie, blijkt uit landelijk onderzoek. Die uitkomst wordt in de regio niet door iedereen herkend.

Het kerkbezoek blijft dramatisch dalen. Ook de gedachte dat mensen steeds vaker buiten de kerk op zoek gaan naar spiritualiteit blijkt niet te kloppen. Dat concluderen de onderzoekers van 'God in Nederland'.

Vluchtroutes in de kerk

Kijk hoe je bij een calamiteit in de Ontmoetingskerk zo snel mogelijk het kerkgebouw kunt verlaten.

Protestantse Kerk met lichte tred de toekomst in

De generale synode heeft unaniem besloten dat de nota “Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg” wordt aanvaard als uitgangspunt voor verder uitwerking en onderzoek t.b.v. het beleid van de Protestantse Kerk in Nederland. ​De nota gaat over de toekomst van de Protestantse Kerk in Nederland. In de nota wordt gepleit voor een beweging ‘Back to basics’ (terug naar de bedoeling): een lichtere organisatiestructuur die méér ruimte maakt en laat voor geloof.

Kerkdienst gemist nu ook mobiel beschikbaar!

De Kerkdienst Gemist app voor uw mobiele telefoon of tablet is nu beschikbaar. Thuis op de bank een kerkdienst bekijken of in de auto op je mobiele telefoon de preek van afgelopen zondag terugluisteren.

Pagina's