Werelddiaconaat - project 2023

 
Project 2024 Stichting GAiN
 

Elk kalenderjaar zet de diaconie zich in voor een project. Dit jaar blijven we dicht bij huis, we hebben gekozen voor GAiN! GAiN is natuurlijk bij iedereen bekend door de tweedehandswinkel in de Nieuwe Es en het logistiek centrum op 't Zand.

GAiN betekent Global Aid Network. Zij helpen mensen wereldwijd  in moeilijke situaties door noodhulp en langdurige opbouwprojecten. GAiN weet zich geïnspireerd door Jezus, zij willen mensen zien zoals ze zijn en geeft om hen ongeacht hun afkomst, geloof of overtuiging.

GAiN zamelt hulpgoederen in voor mensen in nood. Twee keer per maand vertrekt er een transport vanuit Sleeuwijk naar bijvoorbeeld Moldavië of Roemenië. Zij brengen alleen spullen waar vraag naar is. Op de site van GAiN vindt u meer informatie.

Vele handen maken licht werk! Wij komen graag in contact met 2 gemeenteleden die ons willen helpen met de praktische uitvoering van activiteiten voor GAiN. Denk dan aan bv. artikelen innemen en folders uitdelen in de kerk of naar Het Zand rijden om spullen weg te brengen.

Geef je op bij

Mariëlle Zwijnenburg tel: (06) 31 15 47 32 of Corina Groeneveld tel: (06) 57 67 51 53

 
Projecten Wereldiaconaat in voorafgaande jaren
Project 2023 Tulip Garden
 
In 2023 staat een kleinschalig project aan de oostkust van India centraal, namelijk Tulip Garden in Vijayawasa. 
Er zijn inmiddels twee eigen huizen voor weeskinderen en kinderen uit de allerarmste gezinnen: Tulip Garden en Tulip Garden Hostel. Hier wordt deze kinderen een warmtevol thuis, eten, gezondheidszorg, scholing en structuur geboden. En daarmee een kans te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en een zelfstandige toekomst. Het project wordt ondersteund door de Stichting Derde Wereld. Deze stichting is opgericht door Margreet van Coeverden. Zij heeft ervaring met hulp bieden via Moeder Teresa.
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit mensen uit Nederland die met grote regelmaat in India zijn. Zij doen dit volledig op eigen kosten en iedere euro komt dan ook direct ten goede aan het werk in India. Tulip Garden is afhankelijk van giften en sponsorgelden van particulieren, bedrijven, kerken en insteliingen. Financiële ondersteuning is hard nodig om ieder kind de juiste scholing en ondersteuning te bieden. Lees hier meer informatie over deze stichting.
 

2022 Amref Flying Doctors

 

In 2022 is gekozen voor het project Amref Flying Doctors. Amref is de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie in Afrika en ze werken in negen Afrikaanse landen.
 
Het hoofdkantoor staat in Kenia en 90% van de medewerkers is Afrikaans. Bij alles wat zij doen, wordt uitgegaan van de behoefte en de kracht van de Afrikaans bevolking zelf. Samen wordt er gezocht naar praktische oplossingen die zij zelf kunnen uitvoeren en voortzetten. Zo kunnen zij op eigen kracht hun leven gezonder maken en neemt de armoede in Afrika af.
Amref zet zich vooral in voor Afrikaanse meisjes en jonge vrouwen. Zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot gezonde sterke vrouwen. Bij deze aanpak staan Gezondheid, Voor jezelf zorgen en Ontsnappen aan armoede centraal.
 
2021 Jehova Jireh Haven 

 
In 2021 is er gekozen voor een nieuw project namelijk Jehova Jireh Haven (JJH) in de Oost Kaap, Zuid-Afrika. 
 
Jehova Jireh betekent in het Hebreeuws voor "God zal voorzien".  Dit rotsvaste geloof steunt Molly en Neels Bam bij hun ongelofelijke project. Al bijna 30 jaar delen de Bams hun huis, liefde en zorg met honderden mishandelde en weeskinderen. Velen van hen hebben emotionele, fysieke en cognitieve problemen als gevolg van het foetaal alcoholsyndroom of lijden aan ziekten zoals hiv / aids of tbc. Ongeacht hun achtergrond en omstandigheden, voor al deze kinderen wordt gezorgd alsof het hun eigen kind is. 
Lees verder

2020 Stichting Nieuwe Generatie Brasil

In 2020 was het uitgelichte project van het Werelddiaconaat Stichting Nieuwe Generatie Brasil.

 
“Wij geloven dat ieder kind gelijke kansen verdient. Wij stoppen niet bij ‘overleven’, maar willen de kinderen/jongeren helpen ontwikkelen naar een zelfstandige en duurzame toekomst door ze (praktisch) onderwijs te geven, waarmee ze later in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Wij willen de kinderen/jongeren een plek te geven waar ze zich veilig en geliefd voelen, waar ze kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen. Een plek waar ze kunnen groeien. Hierbij worden wij gedreven door de liefde van Jezus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.