Welkom op de site

NIEUWS

Digitale Kindernevendienst: Doe jij mee?

Op zondag 25 april wordt er voor de kinderen van groep 5-8 weer een online kindernevendienst georganiseerd.

Deze online bijeenkomst via Teams begint om 10.00 uur.

Doe jij (weer) mee? Geef je dan op bij Marc de Mik.

Nieuwsbrief PKN

Lees de nieuwsbrief van PKN d.d. 19 april 2021.

Met deze keer onder andere: Hoe wordt u gemeente een veilige plek voor iedereen? En verder: NBV21-masterclass, training scriba, arbeidsmarktonderzoek betaalde medewerkers Protestantse Kerk en meer!

Kijk de kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk terug

Op woensdag 10 maart 2020 (Biddag) kon, in verband met de coronamaatregelen, voor het eerst een kerkdienst in de Ontmoetingskerk géén doorgang vinden. Dat is het begin van een lange periode waarin de kerkdiensten niet of maar heel beperkt bezocht konden worden.

U kunt alle gehouden kerkdiensten nog terugkijken en ook alle bijbehorende informatie van de betreffende zondag teruglezen. U kunt ook de eventueel gemaakte foto's tijdens de dienst terugkijken,

PalmPasenstok maken - wat een resultaat!

Zaterdagmorgen konden de kinderen in de Koren-aar een tasje ophalen bij de Koren-aar. In het tasje zaten alle materialen die nodig zijn om een prachtige PalmPasenstok te maken.

Kijk op de pagina van de Kindernevendienst naar de, door Simone Burgers en Manon van Strien gemaakte film, met een impressie van het prachtige resultaat!

 

Vakanties met aandacht

Ook in 2021 is het weer mogelijk om mensen te ontmoeten en verwend te worden tijdens een volledig verzorgde vakantie! Na een moeilijk jaar hoopt het Vakantiebureau vanaf eind mei weer (aangepaste) vakanties aan te kunnen bieden. Uiteraard met in achtneming van de op dat moment geldende COVID-19 regels vanuit het RIVM.

U kunt dit jaar vakantie vieren in Doorn, Ermelo, Wezep, Mechelen en op de Prins Willem-Alexander. Alle vakantieweken hebben een open protestants-christelijk karakter.

Inleveren Spaardoosjes

Traditiegetrouw worden op paasmorgen de gevulde spaardoosjes ingeleverd. Zoals u begrijpt, is dat dit jaar op die manier niet mogelijk.

Daarom willen wij u vragen om het gespaarde bedrag zelf over te maken. U kunt dit op een gemakkelijke en veilige manier via iDEAL in het digitale loket van de Ontmoetingskerk doen of via een overschrijving.

Mocht het u niet lukken om het bedrag over te maken, dan kan het spaardoosje ook bij u thuis opgehaald worden.

Verslag Jeugd- en Jongerenkerk 21 maart

Zondag 21 maart heeft de Jeugd en Jongerenkerk in 9 teams van 2 tieners de PaasChallenge gespeeld.

De challenge bestond uit 8 onderdelen. Elk onderdeel begon met een stukje van het Paasverhaal gelezen door de teams. Daarna hebben we met elkaar gekeken welke emotie daar bij past. Vervolgens speelde we met elkaar en tegen elkaar een spel. Er waren verschillende spellen: doe, denk, knip, ren, bouw, rol, liefdes- en geluksspel.

Hulp bij vervoer naar priklocaties

Mensen krijgen van de huisarts of via de post van het RIVM bericht om gevaccineerd te worden tegen het Coronavirus.

Bent u iemand of kent u iemand (wel of geen lid van de kerk maakt niet uit) die hulp nodig heeft bij het vervoer naar een priklocatie en die geen familie, geen mantelzorger of niemand anders heeft voor dit vervoer naar de priklocatie?

Meldt dit dan zodat de diaconie voor vervoer kan zorgen.

Ambtswerving 2021

In januari is de commissie ambtswerving in samenspraak met de kerkenraad aan het werk gegaan om nieuwe ambtsdragers en pastoraal medewerkers te zoeken en vinden.

Inmiddels worden er gemeenteleden benaderd. Wij hopen dat zij enthousiast 'ja' zullen zeggen tegen het ambt of de taak waarvoor zij worden gevraagd,

U kunt nog tot 15 maart namen van gemeenteleden doorgeven aan de commissie ambtswerving.

Anje de Kuiper nieuwe predikant in Schiedam

Anje de Kuiper, organist in de Ontmoetingskerk, wordt de nieuwe predikant van de kerkelijke gemeente van de Grote of St.-Janskerk in Schiedam.

Op 28 maart wordt zij bevestigd door ds. Rik Radstake.

Project Werelddiaconaat in 2021

In 2021 is door de Diaconie gekozen voor een nieuw project: Jehova Jireh Haven (JJH) in de Oost-Kaap, Zuid-Afrika. Mogelijk heeft u er al eens van gehoord, want de familie Plomp uit Almkerk, lid van Hervormde Gemeente Sleeuwijk, is al jaren actief betrokken bij dit project en is al meerdere malen op bezoek geweest in Zuid-Afrika.

De dominee als DJ

De coronacrisis legt niet alleen beperkingen op, maar maakt ook creatief. Nu we niet meer zelf mogen zingen in de diensten, gebruiken we allerhande opnamen. Soms maken we zelf van tevoren een opname, die we dan tijdens de dienst laten zien. Maar we plukken ook liederen van YouTube. Dat ‘we’ bedoel ik letterlijk: u en ik. Het is alsof er met de komst van online diensten een soort bewustzijnsgolf door de gemeente gaat: ‘Maar wacht even, dan weet ik ook nog wel een paar mooie liederen!’

Bid mee voor Altena!

Door de coronacrisis ervaart iedereen sterker dan ooit hoe afhankelijk we zijn. Van onze medemens, maar ook van God. Is dit dan ook niet juist het moment voor ons als christenen in Altena in verbondenheid met elkaar méér te gaan bidden? Met die visie is een groep mensen in gemeente Altena een initiatief gestart om met de verschillende kerken in de gemeente samen te bidden.

Kerkarchief online

Sinds kort is het archief van de Gereformeerde Kerk van Sleeuwijk en Woudrichem volledig toegankelijk gemaakt. De beschrijvingen van de archiefstukken van de kerk over de periode vanaf het ontstaan in 1842 tot 2019 zijn nu te doorzoeken via de website van Streekarchief Langstraat Heusden Altena.
Het is een zeer uitgebreid archief waarin zich onder andere de notulen van de kerkenraadsvergaderingen vanaf 1851 bevinden.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.