Welkom op de site

NIEUWS

25 november - Gemeenteavond

Op maandagavond 25 november is er vanaf 20.00 uur een gemeenteavond in het Trefpunt.

U levert uw bijdrage aan het nieuwe beleidsplan op deze gemeenteavond door persoonlijke waardevolle herinneringen bij 'verleden', de recente ervaringen bij 'heden' en de verlangens bij 'toekomst' met elkaar te delen. We hopen dat u allemaal mee wilt doen! Vooral om zoveel mogelijk mensen te laten delen in de positieve energie die vrijkomt als je je samen verwondert over wat we hebben ontvangen en wat we verwachten in de Ontmoetingskerk.

27 oktober - Viering Maaltijd van de Heer

Zondag 27 oktober zal er een lopende viering zijn van de Maaltijd van de Heer.

Collectedoel bij de Maaltijd van de Heer is steun aan het Hospice Gorinchem. Het hospice biedt palliatieve terminale zorg aan ongeneeslijk zieke mensen. Het biedt die zorg bij mensen thuis of in het hospice.

28 oktober - Requiems

Kerk-Anders organiseert een avond over het requiem onder leiding van Ries van der Zouwen.

Bij de meest ingrijpende gebeurtenissen van het leven wordt er gezongen om het onzegbare toch te laten klinken. Vanaf de eerste eeuwen hebben componisten rond het sterven muziek geschreven, o.a. de mis voor de doden, het requiem. We willen de verschillende teksten bekijken en maken al luisterend een reis door de muziekgeschiedenis, van gregoriaans tot aan de huidige tijd, van bekende en onbekende toondichters.

31 oktober - Gebedskring

Op donderdagavond 31 oktober bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten en om samen te bidden voor de mensen om ons heen, die misschien op dit moment onze aandacht nét iets meer nodig hebben dan anders...

Alpha-Cursus 2020

In januari 2020 start een nieuwe Alpha-Cursus in Werkendam. Tien weken lang komen we op vrijdagavond bij elkaar om te genieten van een heerlijke maaltijd en daarna op een ongedwongen en laagdrempelige manier over het christelijke geloof te praten. Heb je interesse om mee te doen of wil je eerst nog wat informatie, neem dan contact op!

3 november- Aangepaste kerkdienst te Genderen

Zondagmiddag 3 november a.s. is er een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking, in de Hervormde kerk te Genderen, Kerkstraat 29.

De dienst begint om 15.00 uur. Voorganger is Ds. L.W. de Haan uit Genderen, en het thema luidt: “Daniël, vertrouw op God, Hij hoort je wel!”

10 november - Fruitactie

Op zondag 10 november, na dankdag voor gewas en arbeid, wordt de jaarlijkse fruitactie gehouden. Om het benodigde fruit bij elkaar te brengen, worden er op zondag 3 november voor de dienst fruitkaartjes uitgedeeld. U wordt vriendelijk verzocht om het fruit, dat op het kaartje staat afgebeeld in te leveren.

Het zou leuk zijn als u zondag 10 november als groet van de gemeente een fruitbakje zou willen brengen bij een gemeentelid die hiervoor in aanmerking komt.

10 november - 'Zanglust in morgendienst'

Op zondag 10 november hoopt het mannenkoor 'Zanglust' uit Sleeuwijk een muzikale bijdrage te leveren aan de eredienst. De dienst wordt geleid door ds. Leo Oosterom.

Samen staan we stil bij het thema 'Wat tot je vrede dient'.

Geluk als bijproduct - Studiekring over betekenisvol leven

Op maandag 11 november om 20.00 uur is de tweede avond van de Studiekring over betekenisvol leven aan de hand van het boek van Emily Esfahani Smith "De kracht van betekenis'.

Gelukkig zijn, wie wil het niet? In de afgelopen 20 jaar is er een stortvloed aan zelfhulpboeken op de markt gekomen, die allemaal hun eigen tienstappenplan aanbieden aan moderne gelukszoekers. Er is echter een probleem: het werkt niet. Hoe harder je probeert gelukkig te worden, des te groter de kans dat het geluk voor je uit vlucht.

Deze avond staat onder leiding van ds. Leo Oosterom

13 november - Eerlijke handel, een wereld van verschil.

Kerk-Anders organiseert op woensdagavond 13 november een avond over Eerlijke handel, een wereld van verschil.

Enkele medewerkers van de Wereldwinkel in Woudrichem zullen ons kennis laten maken met de achtergronden van de eerlijke handel, zowel van food als van non¬food producten.

26 november - De dood, wat zegt de Bijbel daar over?

Kerk-Anders organiseert op dinsdagavond 26 november een vervolg op de avond ‘tijdig spreken over het levenseinde. De avond staat onder leiding van ds. Christien Flier,

Dood is dood, zeggen veel moderne mensen. Dat mensen in het oude Israël dat ook konden zeggen weten weinig mensen. Het dodenrijk is in het Oude Testament de aanduiding van de plek waar iedereen naar toe gaat bij het sterven. Daar is - zo werd algemeen gedacht - geen echt leven, maar een soort schimmig voortbestaan.

Indeling jeugdclubs

De clubs van de PKN-kerken gaan weer begjnnen! Al veel kinderen hebben zich opgegeven. Superleuk!

Klik op lees verder voor de indeling van de groepen.

Wil je een keertje langskomen om te kijken of je het leuk vindt? Dan ben je altijd welkom op een clubavond. Ook mag je altijd een vriendje of vriendinnetje meenemen.

We hopen er met elkaar een gezellig clubjaar van te maken.

10 december - Workshop: engel van sprookjeswol

Kerk-Anders organiseert op dinsdagavond 10 december een workshop: engel van sprookjeswol.

In deze workshop wordt onder leiding van Janine en Simone Harteveld een engel gemaakt door wol te prikken en te wikkelen. In de laatste jaren heeft vilten – nat of droog – steeds meer enthousiaste aanhangers gekregen.

De workshop wordt gehouden in de Koren-aar en begint om 19.30 uur.

Start Basisclub

Maandag 16 september is de Basisclub weer gestart.

Iedere maandag om 18.45 ben je van harte welkom in de Skybox!

Vreemde valuta – kaarten – gebruikte postzegels

Bent u net terug van vakantie of hebt u zomaar een reisje naar het buitenland gemaakt?

In dat geval hebt u ongetwijfeld nog wat buitenlands geld over dat u voorlopig ”toch niet meer gebruikt”. Gelukkig hebben wij als diaconie daar een oplossing voor. Wij verzamelen die vreemde valuta (en trouwens ook nog de oude bankbiljetten van ons eigen oude guldentijdperk) en leveren dat geld af bij Kerk in Actie in Utrecht.

Ook kunt u nog steeds uw ansichtkaarten – geboortekaartjes of zelfgemaakte (kerst)kaarten en gebruikte postzegels bij ons kwijt. Ook deze worden aan het goede doel besteed. In de hal van de kerk staat een grote melkbus waarin u uw kaarten en postzegels kwijt kunt.

Clubkamp 2019

In het weekend van 17-19 mei zijn jongeren van de kerk op clubkamp geweest in Doornspijk. Klik op de onderstaande link om te zien hoe de kinderen én begeleiding genoten hebben!
Fotoalbum Clubkamp 2019

Dankwoord actiegroep World Servants

Het afgelopen jaar hebben wij als World Servants actiegroep hard gewerkt om het geld bij elkaar te krijgen voor onze projecten in Malawi, Myanmar, Bolivia en Oeganda.

Hier zullen wij de komende zomer drie weken lang aan de slag gaan als vrijwilliger. Tijdens het actievoeren hebben wij enorm veel steun vanuit de gemeente ontvangen en daar willen wij u allemaal hartelijk voor bedanken.

Wij hebben uw hulp namelijk als erg motiverend ervaren.

Zonnepanelen

Op het dak van de Skybox zijn 46 zonnepanelen gelegd en aangesloten in de meterkast.

Hiermee kan een groot gedeelte van het huidige verbruik van de kerk worden ‘gecompenseerd’. Een mooi resultaat!

Opvang in Armenië

Armenië, de laatste tijd regelmatig in het nieuws i.v.m. de erkenning van de genocide en de problematiek rond asielzoekers. Wat niet iedereen weet is dat Armenië het oudste christelijke land ter wereld is. In 301 werd het christendom als staatreligie aangenomen. Bijna 95% van de inwoners van Armenië behoren tot de Armeens-Apostolische Kerk. De term "apostolisch" werd toegevoegd omdat volgens de overlevering het christendom in Armenië gepredikt werd door de apostelen Thaddeus en Bartholomeus.

9 januari - Paulus, wie ben je?

Kerk-Anders organiseert op donderdagavond 9 januari een avond om na te denken over hoe de ervaringen en gedachten van Paulus die ook vandaag nog doorwerken in kerk, geloof en samenleving. We proeven - met illustratiemateriaal - van de verschillende culturen die deze wereldreiziger zélf beïnvloedden.

De avond staat onder leiding van ds. Rianda van der Zouwen-van Haaften

5 februari - Filmavond – The Leisure seeker

Op woensdag 5 februari organiseert Kerk-Anders een filmavond onder leiding van Rien van de Kreeke. De gekozen film is The Leisure seeker (De Vrijetijdzoeker).

Ella en John hebben samen een prachtig leven gehad. Nu ze beiden ernstig ziek zijn, verlangen ze naar een laatste avontuur. Met hun oude camper, The Leisure Seeker (De Vrijetijd Zoeker), ontvluchten ze de benauwende bemoeienis van hun dokters en volwassen kinderen. Het wordt een reis dwars door Amerika vol verrassingen, tegenslagen en herinneringen.

Op de radio draaien ze de muziek uit ‘hun’ jaren zestig en kweelt Janis Joplin: “Freedom is just another word for nothing left to lose”. Onderweg vinden ze hun liefde voor het leven en voor elkaar terug.

12 februari - Zinvol ouder worden

Oud worden is een gunst.... oud zijn is een kunst...!...?..

Een jonge specialist ouderengeneeskundige en een ervaringsdeskundige op leeftijd willen u een spiegel voorhouden met wat feiten en daarna met u in gesprek over dit
thema.

Pagina's

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.