Welkom op de site

NIEUWS

De eerste bijdrage voor de startzondag is ontvangen..

De startzondagcommissie heeft u uitgedaagd om een afbeelding te maken bij het thema 'Het goede leven'.

De eerste bijdrage is ontvangen!

Neemt u de uitdaging ook aan?

Terugblik kerkdienst zondag 2 augustus

Op zondag 2 augustus heeft in de Hervormde Kerk een gezamenlijke dienst met Hervormd Sleeuwijk plaatsgevonden. De voorganger in deze kijk-en luisterdienst was ds. L.J. Oosterom. 

Klik HIER om de dienst terug te kijken en de orde van dienst te lezen. Ook kunt u het Kerknieuws voor deze zondag lezen.

Afscheid en bevestiging nieuwe ambtsdragers

In de kerkdienst op zondag 6 september worden nieuwe ambtsdragers en pastorale medewerkers bevestigd.

Ook wordt in de dienst afscheid genomen van de vertrekkende ambtsdragers en pastoraal medewerker.

Uitleg Kerktelefoon

Er zijn nog zo'n 15 gemeenteleden die de kerkdiensten beluisteren via de kerktelefoon. Hiervan wordt, vooral door ouderen, gebruik gemaakt als men niet in het bezit is van een desktop, laptop of tablet.

Op de zondagen 2 en 9 augustus vinden de gezamenlijke diensten plaats vanuit de Hervormde Kerk. Om deze diensten ook te kunnen volgen via de kerktelefoon moeten luisteraars een aantal handelingen uitvoeren.

Kent u iemand die in het bezit is van een kerktelefoon? Geeft u deze uitleg dan door?

Terugblik kijk- en luisterdiensten vanuit de Ontmoetingskerk

Vanaf 22 maart 2020 worden er vanuit de Ontmoetingskerk in eerste instantie luisterdiensten en later kijk- en luisterdiensten georganiseerd. Er is een overzicht beschikbaar van alle gehouden kerkdiensten in deze tijden van corona. Op deze pagina leest u van iedere dienst wie we voorganger was en kunt u de orde van dienst lezen, de dienst terugkijken of terugluisteren, het Kerknieuws lezen en ook de gemaakte foto's bekijken.

Aanleveren kopij Jaarboekje

Aan het begin van het seizoen 2020-2021 verschijnt een nieuwe uitgave van het jaarboekje.

Kopij voor deze uitgave is welkom tot uiterlijk maandag 3 augustus 2020.

Alle bekende kopijleveranciers hebben daarover inmiddels per e-mail informatie ontvangen. Hebt u geen bericht gekregen maar zou u wel kopij willen aanbieden?

Stuur dan een e-mailbericht naar Jan van Krugten.

Materiaal Kindernevendiensten gratis te downloaden

Nu de kerk dicht is, kunnen wij ons voorstellen dat jullie thuis graag met de kinderen aandacht willen besteden aan de bijbelverhalen. Het materiaal wat wij altijd tijdens de Kindernevendiensten gebruiken is nu voor iedereen gratis te downloaden.

Gaat u mee op weg naar de Startzondag?

Het jaarthema 2020-2021 van de Protestantse Kerk is ‘Het goede leven - Bloeien in Gods licht’.

De betekenis van ‘een goed leven’ kan op verschillende manieren uitgelegd worden. Misschien denkt u meteen aan een leven waar alles goed gaat en waarin dromen uitkomen. Of aan een leven waarin u tevreden bent met wat u heeft en u zich gelukkig voelt, ook als er soms dingen ‘mis’ gaan.

De startzondagcommissie wil u uitdagen om een afbeelding te maken bij dit thema

Geen diensten met 100 kerkgangers tot september

In de zomereditie van de Projektor kondigden we aan dat er vanaf 5 juli weer kerkgangers zouden worden toegelaten tot de diensten in de Ontmoetingskerk, met een maximum van 100 kerkgangers en een strikt protocol. Op 16 juni heeft de voltallige kerkenraad het plan besproken en besloten om het niet door te zetten. In de zomermaanden blijven we werken met diensten die uitsluitend via internet en kerktelefoon te volgen zijn.

Update 10 juni - Zwaaifilm - Leuk je te ZIEN!

Update 10 juni: Er zijn nog twee gemeenteleden aan de zwaaifilm toegevoegd. Kunt u ontdekken wie dat zijn?

Op dit moment ontmoeten we elkaar niet of soms op afstand heel even. Daarom hebben Annette Faber en Mirjam den Hollander het initiatief genomen om een zwaaifilm te maken zodat we elkaar weer even kunnen ZIEN! En het resultaat mag er zijn! Meer dan 200 gemeenteleden zijn in beeld met een lach, nadenkende of warme blik én een zwaaiende arm. Veel kijkplezier!

Nieuwsbrief PKN

Lees HIER de nieuwsbrief van PKN d.d. 4 augustus 2020.

Of lees de eerdere uitgegeven nieuwsbrieven van de Protestantse Kerk in Nederland.

Bid mee voor Altena!

Door de coronacrisis ervaart iedereen sterker dan ooit hoe afhankelijk we zijn. Van onze medemens, maar ook van God. Is dit dan ook niet juist het moment voor ons als christenen in Altena in verbondenheid met elkaar méér te gaan bidden? Met die visie is een groep mensen in gemeente Altena een initiatief gestart om met de verschillende kerken in de gemeente samen te bidden.

Bijdrage Kindernevendienst

Marieke Vos deed in de kerkdienst aan de kinderen een oproep om hun werkje of foto naar de website op te sturen. Klik HIER om dit e-mailbericht te versturen.

De bijdragen van de kinderen zijn op deze pagina te zien. Laatste wijziging: 7 juni om 21.00 uur

Kerkarchief online

Sinds kort is het archief van de Gereformeerde Kerk van Sleeuwijk en Woudrichem volledig toegankelijk gemaakt. De beschrijvingen van de archiefstukken van de kerk over de periode vanaf het ontstaan in 1842 tot 2019 zijn nu te doorzoeken via de website van Streekarchief Langstraat Heusden Altena.
Het is een zeer uitgebreid archief waarin zich onder andere de notulen van de kerkenraadsvergaderingen vanaf 1851 bevinden.

Wordt u (weer) donateur van het Werelddiaconaat?

Een half jaar geleden is bij de Ontmoetingskerk het Werelddiaconaat in de plaats gekomen van de opgeheven gezamenlijke ZWO. We hebben toen aan alle gereformeerde donateurs van de ZWO per brief gevraagd donateur te worden van het Werelddiaconaat. Er zat bij die brief ook een machtigingsformulier met bijbehorende antwoordenenvelop. Helaas zijn er nog veel gemeenteleden die het donateurschap nog niet geregeld hebben.

BOEKEN BOEKEN BOEKEN BOEKEN BOEKEN

Er is dit jaar helaas geen Boekenbeurs. Heeft u boeken voor de Boekenbeurs? Wilt u ze dan voor ons bewaren? Dat zou heel fijn zijn!

Op dit moment is het niet mogelijk om ze naar de kerk te brengen of op te halen. Maar we hopen dat dit in september wel weer mogelijk is. Zodra dit het geval is kunt u dit hier op de site lezen.

Kerknieuws in de vakantie

In de vakantieperiode komt Kerknieuws uit op 19 juli, 2 augustus en 16 augustus

Ontmoeting via onze website

Hoe blijven we ‘Ontmoetingskerk’, nu we elkaar niet of nauwelijks van aangezicht tot aangezicht kunnen ontmoeten? Die vraag kan je lamleggen, maar maakt ook creatief. Eén van de antwoorden die we de laatste tijd vaak horen is: via onze website!

Neem deel aan een forum, alleen toegankelijk voor leden van de Ontmoetingskerk, waarop u uw gevoelens kwijt kunt over het ‘kerk-zijn in tijden van Corona’. Wat vindt u goed gaan, wat heeft u geraakt? Wat zou anders of beter kunnen?

Luisterdiensten zijn nu ook KIJKdiensten

Donderdag 21 mei heeft er een primeur plaatsgevonden. Voor het eerst was de kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk, op Hemelvaartsdag om 9.00 uur, ook via beeld te volgen. De uitzending kon thuis via een pc, laptop, tablet of smartphone via kerkdienstgemist.nl of deze website bekeken worden. U kiest dan alleen voor beeld in plaats van audio.

Collecteren nu ook digitaal!

U kunt nu ook via onze website of via onze kerkapp middels een paar klikken uw collectegeld eenvoudig overmaken.

Dit kan net als u normaliter gewend bent gewoon wekelijks worden gedaan.

Hierdoor hoeft u dus bedragen niet meer op te ‘sparen’ om deze maandelijks over te maken zoals eerder door ons gecommuniceerd.

Collectebonnen nu ook online te bestellen!

Sinds 1 maart 2020 heeft de Ontmoetingskerk Sleeuwijk bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) een Digitaal Loket geopend voor het aankopen van collectebonnen en het overmaken van giften. U hoeft nu niet meer de deur uit om collectebonnen aan te schaffen. Het betalen gaat simpel, snel én veilig via iDEAL.

Doel Werelddiaconaat 2020 Stichting Nieuwe Generatie Brasil

De Stichting Nieuwe Generatie Brasil is het Werelddiaconaat-project voor 2020 van de diaconie als opvolger van Mercy Ships 2019 van de ZWO.

Het uitgangspunt van deze stichting is: “Wij geloven dat ieder kind gelijke kansen verdient. Wij stoppen niet bij ‘overleven’, maar willen de kinderen/jongeren helpen ontwikkelen naar een zelfstandige en duurzame toekomst door ze (praktisch) onderwijs te geven, waarmee ze later in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Vakanties met aandacht – ontmoeten en verwend worden tijdens een volledig verzorgde vakantie!

Vakanties met aandacht – ontmoeten en verwend worden tijdens een volledig verzorgde vakantie! Bent u een alleenstaande ouder? Bent u veel (alleen) thuis? Heeft u dagelijks intensieve zorg nodig of heeft een kwetsbare gezondheid? Bent u mantelzorger? Heeft u een lichamelijke, verstandelijke of visuele beperking? Dan is een vakantie via Hetvakantiebureau.nl misschien iets voor u.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.