Welkom op de site

NIEUWS

Week van Gebed

De oecumenische dienst van 19 januari in de Ontmoetingskerk was de start van de Week van Gebed.

U/jij bent van harte uitgenodigd om elkaar in de week van maandag 20 t/m vrijdag 24 januari te ontmoeten. We willen samen bidden, zingen en in gesprek gaan. De avonden vinden plaats in het Trefpunt.

We starten om 19.30 uur en om ongeveer 20.30 uur ronden we af.

4 februari - Informatieavond verduurzamen kerk en uw eigen woning

Op 4 februari vindt er in de Ontmoetingskerk een informatieavond plaats over het verduurzamen van de kerk en wellicht van uw eigen woning. Vorig jaar zijn er zonnepanelen gelegd op de Skybox. Hiermee wekken we onze eigen stroom op. Na overleg met de vrijwilligers van Altena Nieuwe Energie (de duurzame energiecoöperatie van en voor mensen in Altena) is het idee ontstaan om gemeenteleden meer te betrekken bij het verduurzamen van de kerk, en wellicht van uw eigen huis.

30 januari - Gebedskring

Op donderdagavond 30 januari bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten en om samen te bidden voor de mensen om ons heen, die misschien op dit moment onze aandacht nét iets meer nodig hebben dan anders...

2 februari - Werelddiaconaatszondag

Zondag 2 februari 2020 is er een gezamenlijke Werelddiaconaat dienst in de Ontmoetingskerk. Deze dienst is voorbereid door een aantal mensen uit de beide PKN-gemeenten.

Het thema van de dienst is: ‘Op zoek naar veiligheid ’.

De voorganger is mevr. ds. C. Flier en de organist is Niels de Klerk.

2 februari - aangepaste kerkdienst in Nieuwendijk

Zondagmiddag 2 februari a.s. om 15.00 uur is er een aangepaste kerkdienst, met en voor mensen met een verstandelijke beperking, in de Hervormde kerk te Nieuwendijk.

Voorganger is Ds. N.M. van Ommeren uit Nieuwendijk, en het thema luidt:“Beloofd is beloofd!”

Muzikale medewerking in deze dienst wordt verleend door de Activoband o.l.v. Maria Rikkers uit Uitwijk.

5 februari - Filmavond – The Leisure seeker

Op woensdag 5 februari organiseert Kerk-Anders een filmavond onder leiding van Rien van de Kreeke. De gekozen film is The Leisure seeker (De Vrijetijdzoeker).

Ella en John hebben samen een prachtig leven gehad. Nu ze beiden ernstig ziek zijn, verlangen ze naar een laatste avontuur. Met hun oude camper, The Leisure Seeker (De Vrijetijd Zoeker), ontvluchten ze de benauwende bemoeienis van hun dokters en volwassen kinderen. Het wordt een reis dwars door Amerika vol verrassingen, tegenslagen en herinneringen.

Op de radio draaien ze de muziek uit ‘hun’ jaren zestig en kweelt Janis Joplin: “Freedom is just another word for nothing left to lose”. Onderweg vinden ze hun liefde voor het leven en voor elkaar terug.

12 februari - Zinvol ouder worden

Oud worden is een gunst.... oud zijn is een kunst...!...?..

Een jonge specialist ouderengeneeskundige en een ervaringsdeskundige op leeftijd willen u een spiegel voorhouden met wat feiten en daarna met u in gesprek over dit
thema.

10 maart - Boekbespreking '21 lessen voor de 21e eeuw'

Op dinsdag 10 en 17 maart organiseert Kerk-Anders een avond waarin, onder leiding van ds. Adrian Blom, het boek '21 lessen voor de 21e eeuw' van de schrijver Yuval Noah Harari wordt besproken.

Na zijn succesvolle werken 'Sapiens' (2014) en 'Homo Deus' (2016) over respectievelijk de geschiedenis en toekomst van de mensheid, geeft de Israëlische historicus, futuroloog en transhumanist Harari (1976) hier een overzicht van de uitdagingen waar Homo Sapiens anno 2018 voor staat op het gebied van (bio)technologie, klimaatverandering, kunstmatige intelligentie, politiek, religie, oorlog, terrorisme.

Zondagavond 22 maart - Vesperdienst

Op zondagavond 22 maart 2020 wordt om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk een vesperdienst gehouden. Deze zondag heeft als naam 'Laetare' en dat betekent ‘Verheug u’. We verheugen ons op het licht van Pasen. De voorganger is ds. L.J. Oosterom.

23 maart - Luisteravond: op huisbezoek met Mendelssohn

Kerk-Anders organiseert op maandagavond 23 maart een luisteravond. Onder leiding van ds. Leo Oosterom wordt er geluisterd naar psalm 42 door Felix Mendelssohn Bartholdi.

Het stuk wordt regelmatig uitgevoerd en op de radio ten gehore gebracht. Alleen al het samen beluisteren van dit mooie stuk is een avondje meer dan waard. Goed beschouwd biedt deze luisteravond driedubbel waar voor uw geld: genieten van mooie muziek van Mendelssohn, creatieve exegese van psalm 42 en een minicursus pastoraat ineen.

Opvang in Armenië

Armenië, de laatste tijd regelmatig in het nieuws i.v.m. de erkenning van de genocide en de problematiek rond asielzoekers. Wat niet iedereen weet is dat Armenië het oudste christelijke land ter wereld is. In 301 werd het christendom als staatreligie aangenomen. Bijna 95% van de inwoners van Armenië behoren tot de Armeens-Apostolische Kerk. De term "apostolisch" werd toegevoegd omdat volgens de overlevering het christendom in Armenië gepredikt werd door de apostelen Thaddeus en Bartholomeus.

Ambtswerving 2020

Aan het eind van het seizoen nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers, zij stoppen na een periode van mooi werk. Daarom gaan we op zoek naar nieuwe ambtsdragers en pastoraal medewerkers. Hier willen graag uw hulp voor vragen.

We vragen u om voor 14 januari namen op te geven van gemeenteleden. U kunt de namen, adressen en functie e-mailen of inleveren door middel van een briefje in de blauwe bus naast de consistorie.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Vakanties met aandacht – ontmoeten en verwend worden tijdens een volledig verzorgde vakantie!

Vakanties met aandacht – ontmoeten en verwend worden tijdens een volledig verzorgde vakantie! Bent u een alleenstaande ouder? Bent u veel (alleen) thuis? Heeft u dagelijks intensieve zorg nodig of heeft een kwetsbare gezondheid? Bent u mantelzorger? Heeft u een lichamelijke, verstandelijke of visuele beperking? Dan is een vakantie via Hetvakantiebureau.nl misschien iets voor u.

30 maart - Pompveld – parel in het land van Heusden en Altena

Op maandag 30 maart komt Bart Pörtzgen, boswachter Brabants Landschap, vertellen over zijn werk in de parel in ons Land van Heusden en Altena: het Pompveld. Maar ook vertelt hij over de andere natuurgebieden in onze omgeving. Dat doet hij aan de hand van de jongste activiteiten en ontwikkelingen.

Bij zijn verhaal zal hij veel gebruik maken van eigengemaakte foto’s uit onze gebieden.

VIP club - Leiding gezocht

De VIP-club is een club voor jongeren uit het voortgezet onderwijs die eens in de twee weken op vrijdagavond bij elkaar komt.

Lijkt het je leuk om de VIP-leiding te komen versterken?

Meld je dan aan bij Marc de Mik!

Doel Werelddiaconaat 2020 Stichting Nieuwe Generatie Brasil

De Stichting Nieuwe Generatie Brasil is het Werelddiaconaat-project voor 2020 van de diaconie als opvolger van Mercy Ships 2019 van de ZWO.

Het uitgangspunt van deze stichting is: “Wij geloven dat ieder kind gelijke kansen verdient. Wij stoppen niet bij ‘overleven’, maar willen de kinderen/jongeren helpen ontwikkelen naar een zelfstandige en duurzame toekomst door ze (praktisch) onderwijs te geven, waarmee ze later in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Alpha-Cursus 2020

In januari 2020 start een nieuwe Alpha-Cursus in Werkendam. Tien weken lang komen we op vrijdagavond bij elkaar om te genieten van een heerlijke maaltijd en daarna op een ongedwongen en laagdrempelige manier over het christelijke geloof te praten. Heb je interesse om mee te doen of wil je eerst nog wat informatie, neem dan contact op!

4 april - Poëzie in Gorinchem

Op zaterdag 4 april organiseert Kerk-Anders een wandeling door de prachtige vestingstad Gorinchem

Bert van 't Land is mede oprichter en initiatiefnemer van de St. Poëzieroute en (oud)bestuurslid van de St. Stadsherstel. Zijn kennis wil hij graag met u delen tijdens een alternatieve wandeling door de prachtige vestingstad Gorinchem. Trek er -afhankelijk van het tempo - zo'n 2 uur voor uit, inclusief een rustpauze halverwege.

6 april - Kruisweg

Kerk-Anders organiseert op de maandag van de stille week, 6 april, een kruisweg.

De kruisweg staat al in een eeuwenlange traditie. In, veelal, rooms-katholieke kerken loopt men op Goede Vrijdag langs 14 ( soms 15 ) zogenaamde staties, schilderingen die met elkaar het verhaal van het lijden en de kruisiging van Jezus weergeven.

De laatste jaren komt het “ lopen” van de kruisweg ook in protestantse kringen in de belangstelling. Kerk-Anders verzorgt al ruim 15 jaar een kruisweg. De eerste jaren in het Oude Kerkje aan de dijk en daarna in de kerkzaal van de Hervormde Gemeente.

29 april - Filmavond rondom 4 en 5 mei – LORE

Op woensdag 29 april organiseert Kerk-Anders een filmavond. Deze keer is gekozen voor de film rondom 4 en 5 mei 'Lore'.

De film Lore speelt zich af in Duitsland, kort na de zelfmoord van Hitler en de capitulatie in mei 1945. De wereld zoals Lore (Saskia Rosendahl) die kende, stort volledig in. Haar vader, een hooggeplaatste SS'er, wordt gearresteerd en ook haar moeder verdwijnt. Als oudste moet ze haar zusje en drie broertjes vanuit Beieren naar Hamburg brengen. Een reis van honderden kilometers, dwars door het Zwarte Woud, dwars door het in zones verdeelde vaderland.

Resultaat actie voedselbank Altena

In december heeft de diaconie een inzamelactie gehouden voor Stichting Voedselbank-Altena. Op twee zondagen zijn kaartjes met producten uitgedeeld en op twee zondagen was er de mogelijkheid tot het inleveren van de producten. In totaal zijn er zo’n 646 producten ingezameld. Een geweldig resultaat!

Iedereen, die op wat voor wijze dan ook heeft meegewerkt aan deze actie, enorm bedankt!.

Pagina's

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.