Welkom op de site

NIEUWS

Terugblik kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk

Op woensdag 10 maart 2020 (Biddag) kon, in verband met de coronamaatregelen, voor het eerst een kerkdienst in de Ontmoetingskerk géén doorgang vinden. Dat is het begin van een lange periode waarin de kerkdiensten niet of maar heel beperkt bezocht konden worden.

U kunt alle gehouden kerkdiensten nog terugkijken en ook alle bijbehorende informatie van de betreffende zondag teruglezen. U kunt ook de eventueel gemaakte foto's bekijken die tijdens de dienst gemaakt zijn.

Er is weer Kindernevendienst!

Vanaf 23 mei 2021 kunnen weer maximaal 30 gemeenteleden de kerkdienst bezoeken.

Vanaf deze zondag is er tijdens de kerkdienst ook weer Kindernevendienst voor de kinderen van groep 1-4.

Nieuwsbrief PKN

Lees de nieuwsbrief van PKN d.d. 10 mei 2021.

Thema van de week: visienota 'Van U is de toekomst'

Wilt u op de hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen binnen de Protestantse Kerk in Nederland? Lees dan de wekelijkse nieuwsbrief voor iedereen die actief is in de gemeente, vol verhalen, materialen en activiteiten.

Collectedoel Pinksteren

In de Pinksterdienst op zondag 23 mei is de eerste collecte bestemd voor het project van Kerk in Actie: 'Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen in Egypte'.

Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. De Bijbel brengt hoop in Egypte.

Doet u mee?

Van harte aanbevolen!

Vanaf de Pinksterdienst weer bezoekers welkom bij diensten in de Ontmoetingskerk

Na maanden van lockdown mag het land steeds verder open, ondanks de nog steeds zorgelijke situatie vanwege COVID-19. Ook voor de kerken is het advies vanuit overheid en PKN aangepast. Het advies is op beperkte schaal bezoeken van erediensten weer mogelijk maken.

De kerkenraad heeft besloten om vanaf 23 mei 2021 weer maximaal 30 bezoekers toe te laten tot de kerkdienst. Lees onder welke voorwaarden dit mogelijk is.

Jeugd- en Jongerenkerk ONLINE

Zondag 16 mei is er weer een jeugd en jongerenkerk!

Dit keer weer online maar wel met allerlei leuke proeven en testen. Die kun je alleen doen maar zijn natuurlijk ook erg leuk om samen te doen. Dus nodig vriend of vriendin uit! In de jeugd-en jongerenkerk app kun je je naam of de namen van jou en je teamgenoot doorsturen. Je kunt dat ook doen door een berichtje te sturen naar Simone Burgers. Dan zorgen wij dat je alle benodigdheden op tijd krijgt

Kindernevendienst

Iedere week kunt op de website een interactieve plaat vinden. Deze plaat wordt gemaakt door de leiding van de Kindernevendienst.

U kunt daar, samen met uw kind(eren), door middel van icoontjes naar het verhaal van deze week kijken, luisteren en lezen. Ook vindt u op deze speciale pagina voor de kinderen iedere week één of meerdere werkbladen.

Klik HIER om naar deze pagina te gaan. Heel veel plezier!

Ambtswerving 2021

In januari is de commissie ambtswerving in samenspraak met de kerkenraad aan het werk gegaan om nieuwe ambtsdragers en pastoraal medewerkers te zoeken en vinden.

Op dit moment hebben 7 gemeenteleden een toezegging gedaan. Deze gemeenteleden willen de komende jaren met toewijding hun steentje bijdragen aan de diaconale en pastorale opbouw van onze Ontmoetingskerk.

Mocht u ouderling of pastoraal medewerker willen worden, maar bent u nog niet benaderd? Neem dan contact op met een lid van de commissie ambtswerving.

Overlijden Piet de Man

Op 25 april 2020 is op 87 jarige leeftijd overleden Piet de Man, sinds juni 2017 weduwnaar van Alie Ottevanger.

De dienst van Woord en Gebed is gehouden op 30 april om 13.30 uur in de Ontmoetingskerk, Notenlaan 69 te Sleeuwijk.

De voorganger in de dienst was ds. mw. M.F. Meeder-van Hof.

'Veilig in Jezus' armen'

U kunt de dienst via deze website terugkijken.

Digitale Kindernevendienst: Doe jij mee?

Op zondag 30 mei wordt er voor de kinderen van groep 5-8 weer een online kindernevendienst georganiseerd.

Deze online bijeenkomst via Teams begint om 10.00 uur.

Doe jij (weer) mee? Geef je dan op bij Marc de Mik.

PalmPasenstok maken - wat een resultaat!

Zaterdagmorgen konden de kinderen in de Koren-aar een tasje ophalen bij de Koren-aar. In het tasje zaten alle materialen die nodig zijn om een prachtige PalmPasenstok te maken.

Kijk op de pagina van de Kindernevendienst naar de, door Simone Burgers en Manon van Strien gemaakte film, met een impressie van het prachtige resultaat!

 

Vakanties met aandacht

Ook in 2021 is het weer mogelijk om mensen te ontmoeten en verwend te worden tijdens een volledig verzorgde vakantie! Na een moeilijk jaar hoopt het Vakantiebureau vanaf eind mei weer (aangepaste) vakanties aan te kunnen bieden. Uiteraard met in achtneming van de op dat moment geldende COVID-19 regels vanuit het RIVM.

U kunt dit jaar vakantie vieren in Doorn, Ermelo, Wezep, Mechelen en op de Prins Willem-Alexander. Alle vakantieweken hebben een open protestants-christelijk karakter.

Hulp bij vervoer naar priklocaties

Mensen krijgen van de huisarts of via de post van het RIVM bericht om gevaccineerd te worden tegen het Coronavirus.

Bent u iemand of kent u iemand (wel of geen lid van de kerk maakt niet uit) die hulp nodig heeft bij het vervoer naar een priklocatie en die geen familie, geen mantelzorger of niemand anders heeft voor dit vervoer naar de priklocatie?

Meldt dit dan zodat de diaconie voor vervoer kan zorgen.

Anje de Kuiper nieuwe predikant in Schiedam

Anje de Kuiper, organist in de Ontmoetingskerk, wordt de nieuwe predikant van de kerkelijke gemeente van de Grote of St.-Janskerk in Schiedam.

Op 28 maart wordt zij bevestigd door ds. Rik Radstake.

Project Werelddiaconaat in 2021

In 2021 is door de Diaconie gekozen voor een nieuw project: Jehova Jireh Haven (JJH) in de Oost-Kaap, Zuid-Afrika. Mogelijk heeft u er al eens van gehoord, want de familie Plomp uit Almkerk, lid van Hervormde Gemeente Sleeuwijk, is al jaren actief betrokken bij dit project en is al meerdere malen op bezoek geweest in Zuid-Afrika.

De dominee als DJ

De coronacrisis legt niet alleen beperkingen op, maar maakt ook creatief. Nu we niet meer zelf mogen zingen in de diensten, gebruiken we allerhande opnamen. Soms maken we zelf van tevoren een opname, die we dan tijdens de dienst laten zien. Maar we plukken ook liederen van YouTube. Dat ‘we’ bedoel ik letterlijk: u en ik. Het is alsof er met de komst van online diensten een soort bewustzijnsgolf door de gemeente gaat: ‘Maar wacht even, dan weet ik ook nog wel een paar mooie liederen!’

Bid mee voor Altena!

Door de coronacrisis ervaart iedereen sterker dan ooit hoe afhankelijk we zijn. Van onze medemens, maar ook van God. Is dit dan ook niet juist het moment voor ons als christenen in Altena in verbondenheid met elkaar méér te gaan bidden? Met die visie is een groep mensen in gemeente Altena een initiatief gestart om met de verschillende kerken in de gemeente samen te bidden.

Kerkarchief online

Sinds kort is het archief van de Gereformeerde Kerk van Sleeuwijk en Woudrichem volledig toegankelijk gemaakt. De beschrijvingen van de archiefstukken van de kerk over de periode vanaf het ontstaan in 1842 tot 2019 zijn nu te doorzoeken via de website van Streekarchief Langstraat Heusden Altena.
Het is een zeer uitgebreid archief waarin zich onder andere de notulen van de kerkenraadsvergaderingen vanaf 1851 bevinden.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.