Welkom op de site

NIEUWS

Doe jij zondag ook mee met de digitale Kindernevendienst?

Ook de kinderen van groep 5-8 kunnen al een hele poos niet meer naar de kerk. En kunnen dus ook niet meer naar de kindernevendienst.

Wij, de leiding van de kindernevendienst, vinden dat heel jammer. Want we missen jullie! Daarom hebben we iets bedacht: een digitale kindernevendienst! Elke laatste zondag van de maand willen we een online kindernevendienst organiseren.

Nieuwsbrief PKN

Lees de nieuwsbrief van PKN d.d. 22 februari 2021.

Met deze keer: Ideeën uit het land: 'Hoe blijf je als gemeente onderling verbonden', 'Onderlinge betrokkenheid in tijden van lockdown', 'Kerk-zijn in coronatijd: dobberen of wind vangen? en 'PaasChallenge 2021'

Lied 'Ik wil jou van harte dienen'

Het lied 'Ik wil jou van harte dienen' gebruikt het beeld van een gezamenlijke pelgrimstocht, schrijft ds. Oane Reitsma in zijn toelichting. "Dat betekent soms ook die ander de ruimte geven om zijn rol voor jou te spelen, zelf ook ontvanger te kunnen zijn en de ander gever te laten zijn."

Terugblik kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk

In de coronatijd worden er vanuit de Ontmoetingskerk kijk-, luister- en bezoekdiensten georganiseerd. Op de website vindt u een overzicht van alle kerkdiensten. U kunt alle diensten terugkijken of terugluisteren.

U vindt er tevens alle bijbehorende informatie van de betreffende kerkdienst, zoals voorganger, liturgie, kerknieuws en eventueel foto's.

Liturgische schikkingen rondom de 40dagentijd en Pasen

Lees de toelichting op het thema bij de liturgische schikkingen in de Ontmoetingskerk rondom de Veertigdagentijd en Pasen. De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. ‘Open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar.

Anje de Kuiper nieuwe predikant in Schiedam

Anje de Kuiper, organist in de Ontmoetingskerk, wordt de nieuwe predikant van de kerkelijke gemeente van de Grote of St.-Janskerk in Schiedam.

Op 28 maart wordt zij bevestigd door ds. Rik Radstake.

40dagentijd

De 40dagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Dit jaar is het thema ‘Ik ben er voor jou’.

Lees welk materiaal u kunt bestellen om deze periode bewust te beleven.

Hulp bij vervoer naar priklocaties

Mensen krijgen van de huisarts of via de post van het RIVM bericht om gevaccineerd te worden tegen het Coronavirus. Soms ondervinden zij problemen met het vervoer naar de priklocatie. Dit omdat er geen familie of mantelzorger is die kan rijden.

Bent u zo iemand? Of kent u iemand die hulp nodig heeft? Meldt dit bij de diaconie en zij zorgen voor het vervoer!

Project Werelddiaconaat in 2021

In 2021 is door de Diaconie gekozen voor een nieuw project: Jehova Jireh Haven (JJH) in de Oost-Kaap, Zuid-Afrika. Mogelijk heeft u er al eens van gehoord, want de familie Plomp uit Almkerk, lid van Hervormde Gemeente Sleeuwijk, is al jaren actief betrokken bij dit project en is al meerdere malen op bezoek geweest in Zuid-Afrika.

Werelddiaconaat Noodhulp Rampenpreventie Ethiopië

In de kerkdienst op zondag 14 februari is de eerste collecte bestemd voor het Werelddiaconaat. De opbrengst is bestemd voor de noodhulp in Ethiopië. Ethiopië wordt geregeld en steeds meer getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp.

Geen zang meer tijdens de kerkdienst

Donderdag 14 januari is vanuit de PKN het dringende advies gekomen om tot het einde van de lockdown alle vormen van gezang tijdens erediensten op te schorten.

De Kerkenraad heeft besloten het dringende advies van de PKN te volgen. Ondanks dat dit een teleurstelling zal zijn voor veel mensen, vindt de kerkenraad het in de huidige lockdown situatie niet te verantwoorden om af te wijken van het advies.

De dominee als DJ

De coronacrisis legt niet alleen beperkingen op, maar maakt ook creatief. Nu we niet meer zelf mogen zingen in de diensten, gebruiken we allerhande opnamen. Soms maken we zelf van tevoren een opname, die we dan tijdens de dienst laten zien. Maar we plukken ook liederen van YouTube. Dat ‘we’ bedoel ik letterlijk: u en ik. Het is alsof er met de komst van online diensten een soort bewustzijnsgolf door de gemeente gaat: ‘Maar wacht even, dan weet ik ook nog wel een paar mooie liederen!’

Projektor februari

Door een menselijke vergissing ontbreken er in het februarinummer van Projektor de laatste vier bladzijden met artikelen over de collectes en doelen voor komende weken, alsmede het preekrooster.

Deze informatie wordt ook gepubliceerd op Kerknieuws.

De ontbrekende pagina's kunt u hier alsnog lezen.

Klik hiervoor op 'Lees verder'.

.

Kerk-Anders annuleert alle activiteiten dit seizoen

De persconferentie eerder deze week, de verlengde lockdown en de onzekerheid over de periode na 9 februari heeft de werkgroep doen besluiten om ALLE geplande activiteiten voor de rest van het seizoen te annuleren.

Heel jammer, maar we hopen u volgend seizoen in goede gezondheid weer te kunnen ontvangen.

Ambtswerving 2021

We leven in een onzekere tijd. Toch willen we ook vooruit kijken naar de toekomst en gaan we op zoek naar nieuwe ambtsdragers en pastoraal medewerkers. Hier hebben we uw hulp voor nodig. In september 2021 nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers en pastoraal medewerkers.

We gaan op zoek naar meerdere gemeenteleden die vanaf september de kerkenraad komen versterken.

We vragen u om namen op te geven van gemeenteleden.

Conferentie classicale werkgroep Kerk en Israël

De Classicale Werkgroep Kerk en Israël, classis Noord-Brabant, Limburg en Reunion Wallone, organiseert op 2 en 3 maart 2021 voor de veertigste keer een conferentie voor predikanten, pastores, kerkelijk werkers, catecheten en een ieder die zich wil verdiepen in de relatie van jodendom en christendom.

VIP-club: terug- en vooruitblik

Ondanks alle coronaperikelen is in september de VIP-club (jeugdclub voor jongeren in de middelbareschoolleeftijd) weer van start gegaan. Inmiddels zitten de eerste zes avonden erop. Alle avonden waren weer een groot succes!

Hoe de tweede helft van het seizoen eruit gaat zien, hangt af van alle overheidsbesluiten die in januari zullen volgen. Onder voorbehoud zijn de VIP-clubavonden gepland.

Bid mee voor Altena!

Door de coronacrisis ervaart iedereen sterker dan ooit hoe afhankelijk we zijn. Van onze medemens, maar ook van God. Is dit dan ook niet juist het moment voor ons als christenen in Altena in verbondenheid met elkaar méér te gaan bidden? Met die visie is een groep mensen in gemeente Altena een initiatief gestart om met de verschillende kerken in de gemeente samen te bidden.

Kerkarchief online

Sinds kort is het archief van de Gereformeerde Kerk van Sleeuwijk en Woudrichem volledig toegankelijk gemaakt. De beschrijvingen van de archiefstukken van de kerk over de periode vanaf het ontstaan in 1842 tot 2019 zijn nu te doorzoeken via de website van Streekarchief Langstraat Heusden Altena.
Het is een zeer uitgebreid archief waarin zich onder andere de notulen van de kerkenraadsvergaderingen vanaf 1851 bevinden.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.