Welkom op de site

NIEUWS

Terugblik kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk

U kunt de gehouden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk tot een jaar terugkijken en van alle gehouden diensten vanaf 22 maart 2020 alle bijbehorende informatie, waaronder het Kerknieuws, van de betreffende zondag teruglezen. U kunt ook de eventueel gemaakte foto's bekijken die tijdens de dienst gemaakt zijn.

Jeugd- en Jongerenkerk in de Skybox

Zondag 20 juni is er weer Jeugd- en Jongerenkerk.

Deze keer kunnen we gelukkig weer fysiek bij elkaar komen in de Skybox.

Wij hebben er zin in en hopen je daar te ontmoeten!

Avondmaalscollecte bestemd voor nood in Zuid-Soedan

Op zondag 13 juni hopen we met elkaar de maaltijd van de Heer te vieren.

De diaconie bestemt de Avondmaalscollecte voor het werk van de stichting Red een Kind in de regio Baggari in Zuid-Soedan. Met programma’s op het gebied van voedsel, onderwijs en kinderbescherming wil zij duizenden families weer hoop bieden. Red een Kind zet alles op alles om de meest kwetsbare huishoudens in Baggari ook in deze crisistijd te ondersteunen. Maar kan vanwege de gevolgen van de coronapandemie met haar bestaande programma’s op dit moment niet genoeg betekenen.

Helpt u gezinnen in Baggari de coronacrisis te overleven?

Kindernevendienst

Iedere week kunt op de website een interactieve plaat vinden. Deze plaat wordt gemaakt door de leiding van de Kindernevendienst. U kunt daar, samen met uw kind(eren), door middel van icoontjes naar het verhaal van deze week kijken, luisteren en lezen. Ook vindt u op deze speciale pagina voor de kinderen iedere week één of meerdere werkbladen.

Nieuwsbrief PKN

Lees de nieuwsbrief van PKN d.d. 7 juni 2021.

Thema van de week: vacatures bij de dienstenorganisatie

Wilt u op de hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen binnen de Protestantse Kerk in Nederland? Lees dan de wekelijkse nieuwsbrief voor iedereen die actief is in de gemeente, vol verhalen, materialen en activiteiten.

Digitale Kindernevendienst: Doe jij mee?

Op zondag 27 juni wordt er voor de kinderen van groep 5-8 weer een online kindernevendienst georganiseerd.

Deze online bijeenkomst via Teams begint om 10.00 uur.

Doe jij (weer) mee? Geef je dan op bij Marc de Mik.

Verschijningsdata Kerknieuws

In de vakantieperiode komt Kerknieuws uit op 18 juli, 1 augustus en 15 augustus.

Vanaf 29 augustus verschijnt Kerknieuws weer iedere week.

Aanmelden bezoek kerkdienst

Een kerkdienst in de Ontmoetingskerk kan weer bezocht worden door maximaal 30 bezoekers (inclusief kinderen). U kunt zich daarom nu via deze website aanmelden voor het bijwonen van de kerkdiensten voor de komende periode.

Voor het aanmelden en toewijzen wordt gebruik gemaakt van de website kerkbezoekplanner.nl. Hiermee is het mogelijk om op een eerlijke manier de beschikbare plaatsen in de komende kerkdiensten toe te wijzen.

Leiding voor de Kindernevendienst gezocht!

De kindernevendienst is vanaf september op zoek naar enthousiaste nieuwe leiding.

Elke zondagmorgen, met uitzondering van sommige bijzondere diensten, is er tijdens de kerkdienst kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 tot en met 8. Vind jij het leuk om de kinderen tijdens de dienst te vermaken met een mooi Bijbelverhaal, een prachtig lied of een uitdagende knutsel? Laat dan wat van je horen!

Samen in actie tegen corona

Dit is de naam van de actie die Giro 555 is begonnen. Kerk in Actie is een van de deelnemers.

De diaconie wil deze actie ook van harte aanbevelen. Hiermee helpt u om corona te bestrijden in arme en kwetsbare landen.

De ramp in India laat de verwoestende gevolgen zien en maakt schokkend duidelijk dat sneller vaccineren van levensbelang is.

Lees verder hoe u hier uw bijdrage aan kunt geven.

Boekenbeurs 2021 gaat niet door

De Boekenbeurs 2021 gaat niet door in verband met de coronamaatregelen.

Wij vinden dat heel jammer omdat onze boekenopslagplaats nagenoeg vol staat en we heel veel zin hebben om onze boeken te verkopen en graag mooie projekten willen ondersteunen.

Wij hopen dat het volgend jaar wel mogelijk is om een Boekenbeurs te organiseren.

U hoort van ons!

Er is weer Kindernevendienst!

Vanaf 23 mei 2021 kunnen weer maximaal 30 gemeenteleden de kerkdienst bezoeken.

Vanaf deze zondag is er tijdens de kerkdienst ook weer Kindernevendienst voor de kinderen van groep 1-4 in zaal 3 van de Ontmoetingskerk.

Vanaf de Pinksterdienst weer bezoekers welkom bij diensten in de Ontmoetingskerk

Na maanden van lockdown mag het land steeds verder open, ondanks de nog steeds zorgelijke situatie vanwege COVID-19. Ook voor de kerken is het advies vanuit overheid en PKN aangepast. Het advies is op beperkte schaal bezoeken van erediensten weer mogelijk maken.

De kerkenraad heeft besloten om vanaf 23 mei 2021 weer maximaal 30 bezoekers toe te laten tot de kerkdienst. Lees onder welke voorwaarden dit mogelijk is.

Ambtswerving 2021

In januari is de commissie ambtswerving in samenspraak met de kerkenraad aan het werk gegaan om nieuwe ambtsdragers en pastoraal medewerkers te zoeken en vinden.

Op dit moment hebben 7 gemeenteleden een toezegging gedaan. Deze gemeenteleden willen de komende jaren met toewijding hun steentje bijdragen aan de diaconale en pastorale opbouw van onze Ontmoetingskerk.

Mocht u ouderling of pastoraal medewerker willen worden, maar bent u nog niet benaderd? Neem dan contact op met een lid van de commissie ambtswerving.

Vakanties met aandacht

Ook in 2021 is het weer mogelijk om mensen te ontmoeten en verwend te worden tijdens een volledig verzorgde vakantie! Na een moeilijk jaar hoopt het Vakantiebureau vanaf eind mei weer (aangepaste) vakanties aan te kunnen bieden. Uiteraard met in achtneming van de op dat moment geldende COVID-19 regels vanuit het RIVM.

U kunt dit jaar vakantie vieren in Doorn, Ermelo, Wezep, Mechelen en op de Prins Willem-Alexander. Alle vakantieweken hebben een open protestants-christelijk karakter.

Hulp bij vervoer naar priklocaties

Mensen krijgen van de huisarts of via de post van het RIVM bericht om gevaccineerd te worden tegen het Coronavirus.

Bent u iemand of kent u iemand (wel of geen lid van de kerk maakt niet uit) die hulp nodig heeft bij het vervoer naar een priklocatie en die geen familie, geen mantelzorger of niemand anders heeft voor dit vervoer naar de priklocatie?

Meldt dit dan zodat de diaconie voor vervoer kan zorgen.

Project Werelddiaconaat in 2021

In 2021 is door de Diaconie gekozen voor een nieuw project: Jehova Jireh Haven (JJH) in de Oost-Kaap, Zuid-Afrika. Mogelijk heeft u er al eens van gehoord, want de familie Plomp uit Almkerk, lid van Hervormde Gemeente Sleeuwijk, is al jaren actief betrokken bij dit project en is al meerdere malen op bezoek geweest in Zuid-Afrika.

De dominee als DJ

De coronacrisis legt niet alleen beperkingen op, maar maakt ook creatief. Nu we niet meer zelf mogen zingen in de diensten, gebruiken we allerhande opnamen. Soms maken we zelf van tevoren een opname, die we dan tijdens de dienst laten zien. Maar we plukken ook liederen van YouTube. Dat ‘we’ bedoel ik letterlijk: u en ik. Het is alsof er met de komst van online diensten een soort bewustzijnsgolf door de gemeente gaat: ‘Maar wacht even, dan weet ik ook nog wel een paar mooie liederen!’

Bid mee voor Altena!

Door de coronacrisis ervaart iedereen sterker dan ooit hoe afhankelijk we zijn. Van onze medemens, maar ook van God. Is dit dan ook niet juist het moment voor ons als christenen in Altena in verbondenheid met elkaar méér te gaan bidden? Met die visie is een groep mensen in gemeente Altena een initiatief gestart om met de verschillende kerken in de gemeente samen te bidden.

Kerkarchief online

Sinds kort is het archief van de Gereformeerde Kerk van Sleeuwijk en Woudrichem volledig toegankelijk gemaakt. De beschrijvingen van de archiefstukken van de kerk over de periode vanaf het ontstaan in 1842 tot 2019 zijn nu te doorzoeken via de website van Streekarchief Langstraat Heusden Altena.
Het is een zeer uitgebreid archief waarin zich onder andere de notulen van de kerkenraadsvergaderingen vanaf 1851 bevinden.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.