Welkom op de site

NIEUWS

Ontmoetingskerk Sleeuwijk zoekt een organist

De gemeente van de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk zoekt een organist (M/V) met passie voor zijn of haar vak en hart voor de gemeente.

Wij zijn een enthousiaste, goed zingende PKN-gemeente met veel jonge gezinnen.

Er komen gemiddeld 350 kerkgangers per zondag naar de dienst.

In onze kerk staat een 19-stemmig Pels-orgel.

Heeft u belangstelling? Stuur dan een reactie voor 31 januari.

Vakanties met aandacht

Vakanties met aandacht – ontmoeten en verwend worden tijdens een volledig verzorgde vakantie! Bent u een alleenstaande ouder? Bent u veel (alleen) thuis? Heeft u dagelijks intensieve zorg nodig of heeft een kwetsbare gezondheid? Bent u mantelzorger? Heeft u een lichamelijke, verstandelijke of visuele beperking? Dan is een vakantie via Hetvakantiebureau.nl misschien iets voor u.

Welkom bij de VIP-club!

De VIP-club is een club voor jongeren uit het voortgezet onderwijs die eens in de twee weken op zaterdagavond in de Skybox bij elkaar komen om te praten, te chillen, spellen te doen en veel te lachen.

Elke avond heeft een thema aan de hand waarvan er allerlei spellen en activiteiten worden gedaan. Plezier gegarandeerd! Kom gerust een keertje langs!

Resultaat actie voedselbank Altena

In december heeft de diaconie een inzamelactie gehouden voor Stichting Voedselbank-Altena. Op twee zondagen zijn kaartjes met producten uitgedeeld en op twee zondagen was er de mogelijkheid tot het inleveren van de producten.

Lees wat het prachtige resultaat van deze actie is!

Ontmoetingskerk Sleeuwijk 50 jaar

De Ontmoetingskerk bestond op woensdag 28 november 2018 vijftig jaar. Op de website gereformeerdekerken.info is hierbij stilgestaan. Deze website is gewijd aan de landelijke en regionale geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) 1834-2004.

Spelletjesmiddag World Servants

Op zondagmorgen 27 januari organiseert de World Servants actiegroep een ouderwets gezellige spelletjesochtend/middag! Het begint direct na de eredienst rond 11.00 uur in het koffiezaaltje. De entree is 3 euro. Ook koek, cake en drinken is aanwezig voor een klein prijsje, waarvan de opbrengst volledig naar onze projecten gaat!

Week van Gebed 2019

Met als thema “Recht voor ogen”, willen we u/jullie ook dit jaar weer uitnodigen voor de Week van Gebed.

Vanaf maandag 21 januari t/m vrijdag 25 januari komen we iedere avond bij elkaar om te bidden. De avonden worden verzorgt door de verschillende kerkelijke gemeenten van Woudrichem/Sleeuwijk.

We starten om 19.30 uur en zijn rond 20.30 uur ronden we af met een bakkie koffie of thee.

Zondag 20 januari - Oecumenische dienst

Op 20 januari wordt in de morgendienst in de Ontmoetingskerk de jaarlijkse oecumenische dienst gehouden. Aan deze dienst werkt een projectkoor mee.

U bent van harte uitgenodigd om met dit koor mee te zingen. Er zijn twee repetities. Deze worden gehouden in de Ontmoetingskerk op donderdag 10 en 17 januari.

Aanvang 20.00 uur.

Maandag 21 januari - Bijbelse ‘coping strategies’

Hoe duidt de Bijbel de ellende die je kan overkomen? Is God aan het werk of de duivel? Is het je eigen schuld of gewoon stom toeval? De bijbel geeft geen eenduidig antwoord op de vraag, maar schetst verschillende lijnen. Samen bekijken we vier van deze lijnen en bevragen ze op het blijvende nut ervan: Hoe kunnen ze ons helpen in het omgaan met ellende en tegenslag?

Op vier avonden bespreekt ds. Leo Oosterom dit thema.

De tweede avond is op maandagavond 12 november om 20.00 uur in het Trefpunt.

Donderdag 31 januari - Gebedskring

Op donderdagavond 31 januari bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten en om samen te bidden voor de mensen om ons heen, die misschien op dit moment onze aandacht nét iets meer nodig hebben dan anders...

6 februari - Filmavond – Mar Adentro (De zee inwaarts)

Op woensdag 6 februari 2019 organiseert Kerk-Anders in de Koren-aar een filmavond .

De film die getoond wordt is "Mar Adentro". Ramòn ligt al dertig jaar verlamd in bed, terwijl hij wordt verzorgd door zijn familie in de woning van zijn gelovige broer. Zijn slaapkamerraam is zijn enige raam naar de wereld. Sindsdien is zijn enige doel zijn leven op een waardige manier te beëindigen.

“Mar Adentro ontsnapt aan de gemakkelijke troost, die speelfilms over ziekte en sterven nogal eens bieden”

Dinsdag 12 februari - een cursus over leven in relaties

Mensen leven in relaties. Als eerste is er de relatie van het kind met ouders, maar al snel komen daar andere bij. leder mens leeft in een netwerk van relaties met ouders, grootouders, broers, zussen, kinderen, vrienden, collega's enz. In deze relaties is er steeds sprake van geven en ontvangen, zowel van goede als kwade dingen.

De vierde bijeenkomst is op dinsdag 12 februari.

Woensdag 13 februari - Eten in 't Kookpunt

Woensdag 13 februari om 12.30 uur wordt er weer een verrassingsmenu klaargemaakt en worden de gasten die zich opgegeven hebben weer verwacht. 

17 februari - aangepaste kerkdienst te Sleeuwijk

Op zondagmiddag 17 februari a.s. is er in de Ontmoetingskerk Sleeuwijk een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking.

Voorganger is Ds. Ria Meeder uit Leerdam, en het thema luidt: “Gedragen op Gods vleugels!”

De dienst begint om 15.00 uur.

Woensdag 20 februari - mini-leerhuis over wonderverhalen in het Nieuwe Testament

De onttoverde wereld verlangt nieuwe betovering . Een mini-leerhuis over wonderverhalen in het Nieuwe Testament

Onder leiding van Christien Flier wordt in vier avonden de geschiedenis van uitleg van wonderverhalen doorlopen. We gaan met elkaar in gesprek over die verhalen. We hopen zo onze eigen visie te ontwikkelen.

De vierde avond is op woensdag 20 februari om 20.00 uur in het Trefpunt.

27 februari - Kleuren en symboliek van het kerkelijk jaar

Op woensdag 27 februari 2019 komt Wim Tobé uitleg geven over het gebruik van kleur en beeldvorming tijdens de liturgie in de Christelijke kerken.

Wat voor een betekenis hebben al die kleuren en moet dat wel zo? Zijn er op dit gebied overeenkomsten tussen de diverse Christelijke kerken?

Maandag 4 maart 2019 - Gebed om vrede in de klassieke muziek

Het ‘Agnus Dei’ in de mis eindigt met de bede ‘Dona nobis pacem’. Dit gebed om vrede is in de klassieke muziek op heel verschillende wijze getoonzet.

Onder leiding van ds. Leo Oosterom worden een aantal van die toonzettingen beluisterd. Wat wil de componist overbrengen? Hoe verweeft hij het gebed om vrede met de actualiteit? Hoe geven de diverse toonzettingen ook uiting aan ons gebed om vrede?

20 maart - Creatieve workshop

Kerk-Anders organiseert op woensdag 20 maart 2019 onder leiding van Roxane in 't Hout een creatieve workshop.

Voor velen een herinnering aan lang vervlogen tijden: macrame. En vandaag de dag weer helemaal hip!

Doet u ook mee?

Woensdag 27 maart - Kieki en Vasalis: dokter en dichter

Kerk-Anders organiseert op woensdag 27 maart 2019 een gespreksavond over Kieki en Vasalis: dokter en dichter. Dit onder leiding van Koos van Vliet i.s.m. Leida van Diest.

Voor de biografie over Margaretha Drooglever Fortuyn - Leenmans (1909 -1998) gebruikte Maaike Meijer twee aanduidingen: Kieki en Vasalis, dokter of dichter. Kieki voor haar dagelijkse en Vasalis voor haar literaire leven. Hoe die verweven zijn, is een boeiend gespreksonderwerp.

Leida zal een selectie uit aansprekende gedichten declameren en Koos geeft een toelichting op het werk van deze dichteres-psychiater van “het kleine geluk”.

Maandag 1 april - Songs with a secret

Kerk-Anders organiseert op 1 april 2019 een bijeenkomst over "Songs with a secret".

Op deze avond wordt gezongen, maar ook gelezen en geluisterd naar muziek die spreekt van ‘teksten met een dubbele bodem’ Als protest, verzet en als troost.

De zogenaamde ‘negro spirituals’ vertellen zo hun bijzondere verhaal. Nog steeds waard om te zingen!

15 april - Kruisweg

Kerk-Anders verzorgt al ruim 15 jaar een kruisweg op de maandag van de stille week. Dit jaar is het op maandag 15 april 2019 om 20.00 uur in de Koren-aar.
De kruisweg staat al in een eeuwen lange traditie. In, veelal, rooms-katholieke kerken loopt men op Goede Vrijdag langs 14 ( soms 15 ) zogenaamde staties, schilderingen die met elkaar het verhaal van het lijden en de kruisiging van Jezus weergeven. De laatste jaren komt het “ lopen” van de kruisweg ook in protestantse kringen in de belangstelling.

Filmavond – Bankiers van het verzet

Op donderdag 2 mei organiseert Kerk-Anders in de Koren-aar een filmavond.

De film die getoond wordt is de speelfilm 'Bankier van het Verzet'. Dit is het waargebeurde, onbekende verhaal van een grote Nederlandse verzetsheld.

De kerk en uw privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG) van kracht. U heeft hierover ongetwijfeld al veel gehoord en gelezen. Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat organisaties (nog) meer inspanning moeten leveren om privacy van gegevens over personen te waarborgen. De Protestantse Kerk in Nederland en daarmee ook de Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem vormen hier geen uitzondering op.

Wat betekent de AVG voor de Ontmoetingskerk?

Handleiding bouwplaat Ontmoetingskerk

In de week van 4 tot 11 november heeft u de Projektor ontvangen. Ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van de Ontmoetingskerk heeft u hierbij een bouwplaat van de kerk met een beknopte handleiding ontvangen.

Er is ook een uitgebreide handleiding beschikbaar voor het maken van de bouwplaat. Deze kunt u hier bekijken of downloaden. Klik hiervoor op 'Lees verder'.

Heel veel knutselplezier toegewenst!

Pagina's

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.