Algemeen

 

 

Wie zijn wij?
De Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk en Woudrichem is een levende, actieve en creatieve gemeente waar ruimte is voor een verscheidenheid aan geloofsopvattingen en geloofsbeleving. Diverse generaties ontmoeten elkaar in onze gemeente, geven elkaar de ruimte en zoeken het geloofsgesprek. De gemeente is energiek en zelfredzaam.
 
De zondagse eredienst staat bij ons centraal. Er is wekelijks één dienst op de zondagmorgen en per jaar organiseren we een aantal avonddiensten met een speciaal karakter. De cantorij verleent medewerking aan diverse erediensten. Ook zijn geschoolde organisten en een cantor aan de gemeente verbonden.
 
We zijn een pastorale gemeente. Omzien naar elkaar vinden we belangrijk. Een grote groep vrijwilligers is actief in het bezoekwerk.
 
We hebben een kerkblad, de Projektor, dat maandelijks verschijnt, en een website: www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl. Er is samenwerking met de plaatselijke Hervormde gemeente op het gebied van het jeugdwerk, diaconaat, Vorming en Toerusting en ZWO.
 
Geschiedenis
De Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk en Woudrichem vindt zijn oorsprong in 1835, toen ze zich afscheidde van de Hervormde Gemeente. Op zondag 19 juni 1842 werd het eerste kerkgebouw, gelegen Kerkeinde 3 te Sleeuwijk, in gebruik genomen.
Nadat Sleeuwijk in 1961 ontsloten werd door de komst van de nieuwe brug nam met de bevolking ook het aantal gemeenteleden snel toe. In 1968 is de Ontmoetingskerk aan de Notenlaan te Sleeuwijk in gebruik genomen. Dit is een ruim, modern kerkgebouw met een zalencomplex. In 2009 is de “Skybox” aangebouwd, een ontmoetingsplaats voor jongeren uit de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente. Naast de Ontmoetingskerk staat de pastorie.
 
Samenstelling en structuur
Onze gemeente telt 1308 leden in 626 pastorale eenheden (ca. 50% staat ingeschreven als belijdend lid). De leeftijdsopbouw van onze gemeente is bijzonder. De middengroepen en jong volwassenen zijn goed vertegenwoordigd, niet alleen in de kaartenbak, maar ook zichtbaar in diverse aspecten van het kerkenwerk. De opbouw is als volgt:
 
ca. 22% in de leeftijd beneden 19 jaar
ca. 55% in de leeftijd van 19 t/m 64 jaar
ca. 23% in de leeftijd boven 64 jaar
 
Onder leiding van de kerkenraad zijn er naast de kleine kerkenraad, het moderamen en het dagelijks bestuur diverse taakgroepen actief: eredienst, pastoraat, diaconaat, ZWO, vorming en toerusting, jeugd en jongeren, missionair werk en beheer en administratie.

Adresgegevens kerk

Notenlaan 69

4254CC Sleeuwijk

T: 0183-301297
E: ontmoetingskerk.sleeuwijk@hetnet.nl

Op zaterdagmorgen is het kerkgebouw open van 9.30 - 10.30 uur.

Kerkdiensten
Iedere zondag is er om 10.00 uur een eredienst. Lees HIER het programma. Nu en dan zijn er ook avonddiensten. Die beginnen in de regel om 18.30 uur.

Kerkdiensten worden gewoonlijk gehouden in de Ontmoetingskerk. Soms wordt er bij speciale diensten of in de vakantieperiode uitgeweken naar de Hervormde Kerk.  Als u niet in staat bent kerkdiensten bij te wonen maar ze toch wil meebeleven, kan dat op verschillende manieren.

De diensten in de Ontmoetingskerk zijn via de website van de kerk te bekijken en te
beluisteren. Het is ook mogelijk om via de website www.kerkdienstgemist.nl de kerkdienst te
volgen met beeld en geluid>. Lees HIER meer informatie over het volgen van de diensten. 
Kerkwebradio
Kerkdiensten kunnen vanuit de Ontmoetingskerk ook beluisterd worden via een
kerkwebradio. Lees HIER voor meer informatie over het gebruik en in het bezit komen van deze radio.

Predikanten
De onderstaande predikanten zijn verbonden aan de Ontmoetingskerk:

 • Ds. Christien Flier
 • Ds. Leo Oosterom
 • Ds. Ria Meeder-van Hof

Lees HIER meer informatie over de predikanten.

Coördinator/beheerder
Mevrouw C. Slagmolen-Morée, Notenlaan 69, 4254 CC Sleeuwijk
Telefoon: 0183–301297
Klik HIERvoor het e-mailadres.
 
Hulpkosters
 
 • H. van Andel (eerste vervanger)
 • C. Cornet-Deleu
 • P. Dekker-van der Niet
 • W. van Driel
 • J. van ‘t Hoff
 • J.W. Popma
 • G. Slagmolen

Voorzitter Kerkenraad
De voorzitter van de Kerkenraad is de heer J. Luijten.

Klik HIER voor zijn e-mailadres.


De voorzitter van de diakonie is de heer J. Venhuis.

Klik HIER voor zijn e-mailadres.

Scriba
De scriba van de kerk is de heer B.J. Verhoeven.

Klik HIER voor zijn e-mailadres

        

Ouderling Algemene Dienst

De Ouderlingen Algemene Dienst zijn:

 • mevrouw H.E. Quirijns- Verhoeven
 • mevrouw E.J. van Es-van Noorloos

Notulisten

 • W.A. Boterblom-de Graaf
 • W.A. Jagtenberg-Smits
Het papieren archief wordt beheerd door de heren G. Ruiter en W. den Dekker.

Organisten
De eerste organist is de heer Niels de Klerk uit Werkendam. Klk HIER voor zijn e-mailadres.

De overige organisten zijn:

 • mevrouw Anje de Kuiper uit Giessenburg
 • de heer Gerard Roza uit Sleeuwijk

Cantor
De cantor van de kerk is de heer Pieter Swart.

Lees HIER meer informatie over de cantorij.

Coördinator Gegevensbescherming
De heer K. Boot waarborgt dat de voor de Ontmoetingskerk opgestelde Privacyverklaring gevolgd wordt. Hij is ook het aanspreekpunt bij verzoeken van gemeenteleden voor specifieke vragen rondom privacy.

 

Klik HIER voor zijn e-mailadres. 

 

Beamteam
Coördinator is de heer R.S. van der Giessen

Klik HIER voor zijn e-mailadres.

Betaalgegevens

Betaling aan de kerk kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer
NL91 RABO 0368 7091 91

Bij een betaling graag aangeven voor welk doel de betaling is bestemd. Voorbeelden van bestemmingen zijn: jeugdwerk, verjaardagsfonds, bloemenfonds, aankoop collectebonnen, de 1ste of 2de collecte van ... (datum van de betreffende zondag vermelden), missionair werk geef HET door, Projektor of VVB (hierbij maand en jaar vermelden!).

Naast het bovenstaande bankrekeningnummer van de kerk zijn er de volgende bankrekeningnummers:

Diaconie: NL38 RABO 0368 7063 62
ZWO:       NL55 RABO 0368 7579 51

Beamer

De kerk beschikt zowel over een vast opgestelde beamer in de kerkzaal als over een mobiele beamer voor gebruik in het Trefpunt en de Skybox. Klik HIER voor meer informatie over het gebruik van de beamer.

Kopieerwerk

De koster beheert in het kerkgebouw een eenvoudig, klein kopieerapparaat. Dat is uitsluitend bedoeld om een paar kopieën te maken.

Heeft u veel afdrukken nodig? Klik dan HIER voor meer informatie.

Hervormde Gemeente Sleeuwijk

Klik HIER voor meer informatie
 

Vluchtroutes
In het geval van een calamiteit is het belangrijk om de vluchtroutes in het kerkgebouw te weten. Klik HIER om deze te bekijken.

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.