Ambtswerving

De commissie ambtswerving regelt de werving van ouderlingen, diakenen en pastorale medewerkers.

Leden van de commissie zijn:

  • Mw. ds. C. Flier
  • J. Branderhorst-Kasen
  • C.H. Knol-van Vugt
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.