Ambtswerving

De commissie ambtswerving regelt de werving van ouderlingen, diakenen en pastorale medewerkers.

Leden van de commissie zijn:

Naam Contact
Ds. Christien Flier E-mailadres
Hanneke Quirijns-Verhoeven  
Willem van Driel  

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.