Beheer en administratie

De verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente met een niet-diaconaal karakter is door de kerkenraad toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters.

Dit college vormt samen met een groot aantal medewerkers de taakgroep beheer en administratie.
 

 

 

 

 

 

 

 

Leden van het college van kerkrentmeesters zijn:

Functie Naam                                Contact
Voorzitter en ouderling-kerkrentmeester W.J. A. Klootwijk voorzittercvk@ontmoetingskerksleeuwijk.nl
Secretaris en ouderling-kerkrentmeester Marjolein Ruiter secretariscvk@ontmoetingskerksleeuwijk.nl
Penningmeester Jeroen Vos penningmeester@ontmoetingskerksleeuwijk.nl
Administratie Erwin van Gelder administratie@ontmoetingskerksleeuwijk.nl
Kerkmeester Hubrecht Koman kerkmeestercvk@ontmoetingskerksleeuwijk.nl

 

Tot de taakgroep beheer en administratie behoren verder:

- Een werkgroep ondersteuning beheerszaken

- Een aantal medewerkers met speciale taken:

Taak Naam
Archiefbeheer H.S. Groeneveld
Archiefbeheer H. van der Meijden
Beamteam R.S. van der Giessen
Boekhouding Vaste Vrijwillige Bijdrage M. van Weelden
Collectebonnen H. van der Boom-van Eerden
Collectebonnen J. van Andel-Ouwerkerk
Drukwerk W.P.A. Voorwinden
Financiële administratie E.W. van Gelder
Kerkwebradio J. van 't Hoff
Ledenadministratie W.P.A. Voorwinden
Ledenadministratie C.M. Vos-van Driel
Lichtinstallatie R.S. van der Giessen
Orgelbeheer D.P. van der Steen

 

Het kerkelijk bureau houdt elke tweede dinsdag van de maand van 19.00 - 20.00 uur zitting in zaal 5 van het Trefpunt.

De contactgegevens zijn:

Postadres Notenlaan 69, 4254 CC Sleeuwijk
Telefoonnummer 301297
E-mailadres kerkelijkbureau.gerefkerk.sleeuwijk@hetnet.nl
Beheerders Mevr. C.M. Vos-van Driel en W.P.A. Voorwinden

 

 

 

 

 


 

 

De werkzaamheden van het Kerkelijk bureau zijn:

Bijhouden van mutaties in het ledenbestand

  • aanmelden van nieuwe leden
  • uitschrijven van leden
  • kennisgeven van geboorte
  • kennisgeven van trouwen
  • kennisgeven van overlijden
  • kennisgeven van verhuizen binnen de gemeente
  • kennisgeven van verhuizen naar een andere gemeente

Wijzigingen graag tijdig en correct doorgeven.

Verwerking LRP (Leden Registratie Protestantse Kerk)

De gegevens van de PKN/LRP worden verwerkt door het kerkelijk bureau.

Opmerking
Om het functioneren van kerkelijke werkers mogelijk te maken vragen wij uw medewerking om mutaties zoals hierboven beschreven zo spoedig mogelijk door te geven aan het kerkelijk bureau. Daarnaast vragen we u op het volgende te letten:

KENNISGEVEN VAN ZIEKTE
Wilt u bij (langdurige) ziekte hiervan kennis geven zowel aan de predikant, die in uw wijk het pastoraat verzorgt, als aan uw wijkouderling?

TROUWEN IN DE KERK
Voor kerkelijke bevestiging van een huwelijk is het informatieblad Trouwen in de kerk beschikbaar in het folderrek in de hal van de kerk.

KENNISGEVEN VAN GEBOORTE - DOOPBEDIENING 
Bij een geboorte graag kennis geven aan de predikant, die in uw wijk het pastoraat verzorgt, én aan het kerkelijk bureau (graag extra kaartje). Op het folderrek in de hal van de kerk is extra informatie te vinden voor doopouders in de brochure 'Er wordt gedoopt'. Voor het aanvragen van een doopbediening graag tijdig overleg plegen met de predikant die in uw wijk het pastoraat verzorgt.

KENNISGEVEN VAN OVERLIJDEN - UITVAART VANUIT DE KERK 
Bij een overlijden zowel de predikant, die in uw wijk het pastoraat verzorgt als als de wijkouderling of pastoraal medewerker inlichten. Daarnaast graag een exemplaar van de rouwkaart (laten) bezorgen bij het kerkelijk bureau. Meer informatie over een kerkelijke begrafenis is te vinden in de brochure Uitvaart vanuit de kerk die eveneens op het folderrek in de hal ligt.

Papieren archief

Het papieren archief van de kerk wordt beheerd door de heren G. Ruiter en W. den Dekker.

Voor het aanleveren van stukken die bewaard moeten worden in het archief gelden de volgende afspraken:

  • Kerkelijke instellingen en commissies leveren in september de stukken aan van het afgelopen jaar.
  • De stukken dienen geschoond aangeleverd te worden.

Heeft u vragen over welke stukken gearchiveerd moeten worden of heeft u informatie nodig uit het archief? Neem dan telefonisch contact met hen op of stuur een e-mailbericht.

De gevraagde gegevens worden eventueel thuisbezorgd.

 

 

 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.