Beheer en administratie

De verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente met een niet-diaconaal karakter is door de kerkenraad toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters.

Dit college vormt samen met een groot aantal medewerkers de taakgroep beheer en administratie.
 

 

 

 

 

 

 

 

Leden van het college van kerkrentmeesters zijn:

Functie Naam Contact
Voorzitter en ouderling-kerkrentmeester: C. Cornet e-mailadres
Penningmeester Mw. M. Ruiter e-mailadres
Secretaris en ouderling-kerkrentmeester W.P.A. Voorwinden e-mailadres
Kerkmeester H.M. Koman e-mailadres
Algemeen adjunct en ouderling-kerkrentmeester vacature  

 

Tot de taakgroep beheer en administratie behoren verder:

- Een werkgroep ondersteuning beheerszaken

- Een aantal medewerkers met speciale taken:

Taak Naam Contact
Archiefbeheer H.S. Groeneveld  
Archiefbeheer H. van der Meijden  
Boekhouding Vaste Vrijwillige Bijdrage M. van Weelden  
Collectebonnen H. van der Boom-van Eerden  
Collectebonnen J. van Andel-Ouwerkerk  
Drukwerk W.P.A. Voorwinden e-mailadres
Financiële administratie E.W. van Gelder  
Kerkwebradio J. van 't Hoff e-mailadres
Ledenadministratie W.P.A. Voorwinden e-mailadres
Ledenadministratie M. van Andel-Duister  
Lichtinstallatie R.S. van der Giessen e-mailadres
Orgelbeheer D.P. van der Steen  

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.