Dagelijks bestuur en moderamen

Het Dagelijks Bestuur van de kerkenraad bereidt de vergaderingen voor van de (voltallige) kerkenraad en de kleine kerkenraad.

Het Dagelijks Bestuur treedt in voorkomende gevallen op namens de kerk(enraad) en bestaat uit:

FUNCTIE NAAM CONTACT
Voorzitter J. Luijten e-mailadres
Scriba B. Verhoeven e-mailadres
Ouderling Algemene Dienst H.E. Quirijns- Verhoeven  
Ouderling Algemene Dienst E.J. van Es-van Noorloos  

 

Aan het begin van elk seizoen, in september, kiest de kerkenraad een moderamen. Naast de leden van het Dagelijks Bestuur hebben hierin zitting één van de predikanten, de voorzitter (of een lid) van de diaconie en de voorzitter (of een lid) van het college van kerkrentmeesters.

Het moderamen ondersteunt het Dagelijks Bestuur waar nodig of gewenst en wordt in zulke gevallen door het Dagelijks Bestuur bijeengeroepen.

 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.