Doopvont

Het doopvont bestaat uit een driepoot, die de schaal draagt. De driepoot als, behalve de drie-eenheid natuurlijk, ook de vader, moeder en de dominee die er omheen staan.

Dat het doopvont voor in de kerk staat als er wordt gedoopt is natuurlijk logisch. Net zoals het logisch is dat bij een huwelijk of bij de belijdenis de knielbank er staat. Maar die knielbank zetten we daarna weer weg. Het doopvont blijft altijd staan. Om ons elke zondag weer te herinneren aan wat de doop ons vertelt. De doop, teken en zegel van Gods belofte. De doop waarbij vroeger in het doopformulier onder andere werd gezegd: ‘Ook als wij uit zwakheid in zonde vallen, mogen we aan zijn genade niet twijfelen, noch in de zonde blijven liggen, omdat wij een eeuwig verbond met God hebben’. Ook als wij uit zwakheid in zonde vallen. En dat zal vast nog wel eens gebeuren.

Een subtiele symboliek zit ook in het doopvont, dat bestaat uit een driepoot, die de schaal draagt. 
 

Tekst van ds. Douwe Sijtsma over de symboliek in deze kerk, tijdens de ingebruikname van het nieuwe Liturgisch Centrum op 13 mei 2012. 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.