Gebedskring

Iedere maand komen we als gebedskring bij elkaar, in ons kerkgebouw of soms bij iemand thuis. We lezen een stukje uit de bijbel en/of een dagboekje en zoeken de stilte om ons zo open te stellen voor God en Zijn woord. Daarna danken en bidden we. Er wordt voor gemeenteleden gebeden en voor onze predikanten, voor het kerkelijke werk en ook voor gemeenteopbouw.

Daarnaast is er aandacht voor mensen van buiten onze kerk. We willen op deze manier op de achtergrond dienend aanwezig zijn voor onze medemens. Vertrouwend op de kracht van het gebed. U/jij bent van harte welkom om een keer langs te komen om mee te bidden, gebedspunten aan te dragen of gewoon te luisteren.

 

 

 

We komen iedere laatste donderdag van de maand bij elkaar. U kunt ons ook persoonlijk of telefonisch benaderen om gebedspunten aan te dragen. De aankondiging van een bijeenkomst staat de zondag van tevoren op Kerknieuws en op de website.

Voor informatie of het aandragen van gebedspunten kunt u contact opnemen met Petra Visser.
 

Wij bidden om ontferming
voor onze wijde wereld
zoekend om recht en vrede;
voor de mensen dicht om ons heen
zoekend om liefde en toekomst;
voor onszelf zoals wij hier zijn,
zoekend naar u, in rust en stilte.


Hinne Wagenaar, uit: Eén druppel jou (Gebeden)

 

 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.