Gebedskring

. . . waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.”

Zoals u/jij mogelijk al wist is er al enige jaren een gebedskring actief. Elke maand komen we bij elkaar. We lezen een stukje uit de bijbel en/of een dagboekje en we zoeken de stilte om ons zo open te stellen voor God en Zijn woord. Daarna danken en bidden we. Er wordt voor gemeenteleden gebeden en voor onze predikanten, voor het kerkelijke werk en ook voor gemeenteopbouw. Verder komen actuele onderwerpen aan de orde. Na afloop is er tijd voor een kopje koffie of thee en gaan we weer naar huis. De bijeenkomst duurt ongeveer een uur. U/jij bent van harte uitgenodigd om een keer langs te komen om mee te bidden, gebedspunten aan te dragen of gewoon te luisteren.

We komen elke laatste donderdag van de maand bij elkaar in de Ontmoetingskerk.

De aankondiging van een bijeenkomst staat de zondag van tevoren op Kerknieuws en wordt vermeld op de website. Daarnaast hebben we een e-mailadres. Zowel langs die weg als telefonisch kunt u gebedspunten aandragen.

Weet u iets of iemand waarvoor we kunnen bidden of danken? Klik hier​ om een e-mailbericht te sturen. Zowel langs die weg als telefonisch kunt u gebedspunten aandragen.

Contactpersoon is Petra Visser.

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.