Gesprekskring - Patronen in relaties

Datum:   dinsdag 12 januari en 9 februari 2021
Tijd :      20.00 uur – 21.30 uur
Plaats :   Trefpunt
Leiding: ds. Christien Flier
 
Toen in februari 2020 de film ‘de beentjes van Sint Hildegard’ bezig was een filmkraker te worden konden we niet vermoeden dat de wereld enkele weken later met een wereldwijde pandemie te maken had. Voor wie de film gezien heeft zal het geen verrassing zijn dat hier stof voor een gesprekskring in zit. De film roept op tot nadenken. Hoe zit dat in onze relatie? Herkennen wij de geschetste patronen en hoe die zich gaandeweg ontwikkeld hebben? Hoe tevreden of ontevreden zijn wij daarmee?
 
Aan de hand van de film die in november 2020 door Kerk-Anders getoond zal worden zullen we in deze gesprekskring met elkaar in gesprek gaan over veelvoorkomende patronen in relaties. Ook staan we stil bij de vraag hoe iets dat goed begint toch kan ontsporen. Tenslotte zoeken we wegen naar gezonde relaties.
 
Deze gesprekskring is een vervolg op de gesprekskring van 2018-2019 ‘leven in relaties’. Daar ging het meer om relaties door de generaties heen. Nu gaat het meer om de patronen in relaties en de relatietypen. Bijbelse voorbeelden daarvan zullen ook aan de orde komen. Dat alles met behulp van inzichten uit de pastorale psychologie.
 
 
Update 1 oktober
“De inschrijving voor de Bijbelstudie van het evangelie van Marcus is gesloten. Degenen die zich reeds hebben aangemeld krijgen via de mail bericht, wanneer we onverhoopt de bijeenkomsten moeten annuleren. Daar gaan we op dit moment niet van uit, maar dat zou kunnen veranderen. Houd uw inkomende mail daarom in de gaten.
 
Hartelijk dank, Christien Flier”

 

Datum: 
dinsdag, 12 januari, 2021 - 20:00
Plaats: 
Het Trefpunt
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.