Jaarboekje

In het Jaarboekje is op overzichtelijke wijze weergegeven hoe het werk in onze kerk is georganiseerd, welke activiteiten er zoal plaatsvinden en wie daarbij als vrijwilligers zijn betrokken.

Het Jaarboekje wordt jaarlijks geactualiseerd en verschijnt in twee versies, op papier en digitaal (in pdf-formaat). In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 van toepassing is, is alleen de papieren versie beschikbaar voor gemeenteleden.

Het Jaarboekje wordt aan het begin van elk kerkelijk seizoen door leden van de wijkteams bij de gemeenteleden thuisbezorgd . Het Jaarboekje wordt samengesteld door Jan van Krugten. 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.