Kaarsstandaard en Paaskaars

De paaskaars standaard heeft een subtiele symboliek, dat bestaat uit een driepoot, als drie-eenheid, die een kleine schaal draagt met de kaars. Stevig, vanuit de aarde het licht draagt.

In zijn brief aan de Romeinen schreef Paulus ooit: ‘Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden’. Vaak, te vaak, hoe begrijpelijk ook, hoor je mensen zeggen: als er een God is die liefde is, hoe kan het dan dat …..? En dan volgt er een opsomming van alle nood in de wereld. Alle oorlog, haat en nijd. Alle ellende, ziekte en verdriet.

Diezelfde opsomming klinkt in de kerk ook elke zondagmorgen aan het begin van de diensten. Maar dan juist omdát we geloven in een God die liefde is. Als er geen God is die liefde is, wat moet je dan met al die nood. Dan moet je die maar accepteren, dan moet je er maar aan voorbij gaan. Dan noemen we die nood omdat we hopen, nee meer nog omdat we geloven, dat het toch goed kan komen. Misschien dat veel van die ellende, zo niet alles, te maken heeft met de zonden van mensen. Maar we geloven dat Gods barmhartigheid groter is dan onze zonden. En dat zijn leven sterker is dan onze dood, iets waarvan de Paaskaars het symbool is. Daarom bidden we de Heer om zijn ontferming voor alle nood in de wereld.

Tekst van ds. Douwe Sijtsma over de symboliek in deze kerk, tijdens de ingebruikname van het nieuwe Liturgisch Centrum op 13 mei 2012. 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.