Kennisgeven van geboorte - doopbediening

Bij een geboorte kennis geven aan de predikant die in uw wijk het pastoraat verzorgt én aan het kerkelijk bureau (graag een extra kaartje!). Voor het aanvragen van een doopbediening graag tijdig overleg plegen met de predikant die in uw wijk het pastoraat verzorgt.

Op het folderrek in de hal van de kerk is extra informatie te vinden voor doopouders in de brochure 'Er wordt gedoopt'. Klik hier om de digitale versie te downloaden. 

 

 

De inhoud van deze papieren brochure is:

BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP

We vinden het fijn dat jullie te kennen hebben gegeven dat je je kind wilt laten dopen.

Naar aanleiding van vragen, die telkens weer rond de doop naar voren komen, hebben we een paar zaken voor jullie op papier gezet.

Neem, zodra je weet wanneer je je kind wilt laten dopen, contact op met de predikant van je wijk om een afspraak te maken voor de datum van de doop en voor het gesprek dat daaraan vooraf gaat. In dat gesprek komen in elk geval aan de orde: de betekenis van de doop, voor jullie en voor je kind, de betekenis van de doopkaars en de invulling van de (doop)dienst.

Als er in de dienst meer kinderen worden gedoopt zal de uiteindelijke keus voor orde of formulier en voor de liederen vanzelfsprekend in onderling overleg bepaald moeten worden.

Na de dienst wordt er — zoals gewoonlijk — gezamenlijk koffie gedronken en is er gelegenheid de doopouders de hand te drukken.

Daarnaast is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de Skybox, om in familie- en vriendenkring een doopfeest te houden. Voor informatie en mogelijkheden kun je contact opnemen met Astrid Luijten, de beheerder van de Skybox, tel. 307349 of per email

Op de zondag van de doop word je, met je kind(eren) en met degene die de dopeling binnendraagt om kwart voor tien verwacht in de kerkenraadskamer (meestal zaal 5).

In de consistorie wordt in het doopboek alvast de geboortedatum van het kind en de datum van de doop geschreven, tijdens de dienst alleen de naam.

De doopouders worden bij de aanvang van de dienst door een diaken naar hun plaats gebracht (de voorste bank van het vak voor het doopvont).

Meestal wordt de doop bediend na de Voorbereiding. De dopelingen worden onder begeleiding van de koster binnengebracht.

In grote lijnen verloopt de dienst van de doop dan als volgt:

  • inleiding op de doop
  • doopgebed
  • doopvragen (waarbij de doopouders gaan - of blijven - staan)
  • dooplied van de kinderen
  • doop
  • aansteken van de doopkaars
  • de naam wordt in het doopboek geschreven
  • de kaars wordt vervolgens door één van de ouders in de kandelaar op de liturgietafel gezet;
  • de doopouders gaan weer zitten uitreiken van de doopkaart.

Tenslotte worden de dopelingen weer naar de kerkenraadskamer gebracht.

Foto's
Er kunnen van de doop foto's gemaakt worden door Reinier van der Giessen, tel. 06-51328843 of per e-mail .

Een CD van de doopdienst
Desgewenst wordt er (tegen kostprijs) een CD van de doopdienst gemaakt. Vraagt u de koster hiernaar.

Op www.kerkdienstgemist.nl is de doopdienst 'live' te beluisteren en eventueel later te downloaden.

Wij wensen jullie een fijne dienst toe.

​De kerkenraad.

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.