Kennisgeven van overlijden - uitvaart vanuit de kerk

Bij een overlijden graag zowel de predikant die in uw wijk het pastoraat verzorgt als de wijkouderling of pastoraal medewerker inlichten. Daarnaast ontvangt het kerkelijk bureau graag een exemplaar van de rouwkaart.

Meer informatie over een kerkelijke begrafenis is te vinden in de brochure 'Uitvaart vanuit de kerk' die op het folderrek in de hal ligt en die u onderstaand kunt lezen:

Inleiding
Bij een begrafenis en uitvaartdienst sta je niet elke dag stil. Maar als het moment daar is moet er heel wat geregeld worden.
Deze brochure is bedoeld om u daarin behulpzaam te zijn.

De kerk
Wij gaan er vanuit dat u als nabestaanden een gemeentelid vanuit de Ontmoetingskerk wilt begraven. In eerste instantie zal er contact opgenomen moeten worden met de predikant die de uitvaartdienst zal leiden. Verder is het van belang dat de koster mw. C. Slagmolen op de hoogte wordt gebracht, tel. 301297, emailadres ontmoetingskerk.sleeuwijk@hetnet.nl. De koster heeft immers zicht op de beschikbaarheid van de kerk en kan allerlei praktische zaken regelen. Er zal worden gesproken over de datum, de aanvangstijd van de dienst en het wel of niet condoleren in de kerk. De uitvaartverzorger zal dit voor u regelen.
U bent te allen tijde welkom om even in de kerkzaal met de koster wat zaken te bekijken.

De kosten die verbonden zijn aan het gebruik van de kerkzaal, de inzet van e predikant en de koster, zijn - wanneer het kerkleden betreft - voor rekening van de kerk.
Bij een uitvaartdienst wordt niet gecollecteerd.

De condoleancezaal, koffietafel en de bediening worden uiteraard wel in rekening gebracht.

N.B.i:
Als de begrafenis vanuit het Oude Kerkje bij de begraafplaats wordt gehouden, dan zijn er voor u kosten verbonden aan het gebruik van dat kerkje. Vanaf deze locatie kan de dienst niet mee beluisterd worden door de thuisblijvers.

N.B.2:
Indien gekozen wordt voor een andere dan de eigen predikant van de Ontmoetingskerk, worden de hieraan verbonden kosten via de uitvaartverzorger in rekening gebracht.

Rouwkaart
Het spreekt bijna vanzelf dat u de predikant een rouwkaart stuurt. De kerk stelt het ook op prijs als de wijkouderling en/of pastoraal medewerker en het kerkelijk bureau (Notenlaan 69, 4254 CC) een rouwkaart ontvangen.

Bloemen
Als u het op prijs stelt dat er een boeket bloemen in het liturgisch centrum staat tijdens de dienst, dan gaan wij er van uit dat u daar zelf voor zorgt.

Organist
Voor de begeleiding in de dienst wordt in eerste instantie door de predikant of koster een beroep gedaan op onze vaste organist. Het honorarium van de organist wordt in rekening gebracht via de
uitvaartverzorger. Mocht u zelf een organist kiezen, wellicht uit de familie- of vriendenkring, dan kan dat ook. Laat u dit de predikant en de koster dan wel weten.

Liturgie
Vrijwel altijd wordt de gedrukte liturgie voor de dienst door de uitvaartverzorger geregeld. Mocht u daar zelf in willen voorzien, dan kan dat natuurlijk. Bespreekt u dit met de uitvaartverzorger.

Gedachtenis
In de Ontmoetingskerk worden overleden gemeenteleden ingeschreven in het gedachtenisboek. Dit gebeurt tijdens de uitvaartdienst (ook als die niet in de Ontmoetingskerk wordt gehouden). Hiervoor wordt door de predikant, in overleg met de familie, een moment uitgekozen. Ook is er in de zondagse eredienst een gedachtenismoment. De gemeente staat dan stil bij het heengaan van hun gemeentelid.

Verder is er de mogelijkheid om een gedachtenistafel in de hal van de Ontmoetingskerk in te richten. Hierbij kunt u denken aan een foto van de overledene, de rouwkaart, de liturgie van de uitvaartdienst. Indien men dit wenst kan de familie de gedachtenistafel nog verder aanvullen met een aantal (symbolische) voorwerpen die bij hun overledene passen. De gedachtenistafel staat in de hal op de zondag na de begrafenis. De foto graag tijdig aanleveren. Gemeenteleden die niet in de gelegenheid waren om de uitvaartdienst bij te wonen kunnen zo toch daarvan kennis nemen.

Tenslotte is er op de laatste zondag van het kerkelijk jaar aandacht voor allen die in onze kerkelijke gemeente gestorven zijn in het dan achter ons liggende kerkelijk jaar. Nabestaanden van de overledenen krijgen een uitnodiging om deze dienst bij te wonen.

Andere muziek
Indien gewenst kunt u ook muziek via een CD-speler laten afspelen. Meldt u dit ook tijdig.

Meeluisteren tijdens de dienst of daarna
De rouwdienst is 'live' (wereldwijd) te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl. Zo kan de dienst ook achteraf nog worden beluisterd en zelfs gedownload. Mocht u hier geen prijs op stellen, wilt u
dit dan aangeven? Desgewenst wordt er (tegen kostprijs) een CD van de rouwdienst gemaakt. Vraagt u de koster hiernaar. Deze voorzieningen zijn alleen voor rouwdiensten vanuit de Ontmoetingskerk van toepassing.

Tenslotte
U merkt het: er is inderdaad heel veel te regelen. Maar zowel de uitvaartverzorger als de medewerkers van de Ontmoetingskerk denken graag met u mee.

Ontmoetingskerk
Sleeuwijk/Woudrlchem
September 2016

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.