Kerkenraad

De kerkenraad is het leidinggevende orgaan in de gemeente. Hij heeft in vrijwel alles de eindverantwoordelijkheid en bepaalt in overleg met de taakgroepen en de gemeente het beleid. Dit beleid wordt uitgewerkt en gerealiseerd door de taakgroepen.

De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers: predikanten, ouderlingen en diakenen.

De voorzitter van de Kerkenraad is de heer H.E. de Vries. Klik hier voor zijn e-mailadres

NAAM FUNCTIE CONTACT
J.M. van Andel-van 't Hoff Wijkouderling e-mailadres
G. Bok Wijkouderling e-mailadres
J. Branderhorst-Kasen Ouderling Algemene Dienst e-mailadres
J.D. Buré Diaken e-mailadres
C. Cornet Ouderling-kerkrentmeester e-mailadres
C.P. voor den Dag Diaken e-mailadres
T. Dekker Jeugdouderling e-mailadres
W. van Driel Diaken e-mailadres
E.J. van Es-van Noorloos Ouderling Algemene Dienst e-mailadres
Mw. ds. C. Flier predikant e-mailadres
N.J. van der Graaf-Kadijk Diaken e-mailadres
M. Hoekstra-van Genderen Notulist e-mailadres
J. van 't Hoff Wijkouderling e-mailadres
M. Kamerman-Versluis Wijkouderling e-mailadres
R.J. Kammer Voorzitter diakonie e-mailadres
T.C. Klootwijk-Nugteren Wijkouderling e-mailadres
C.D. Knol-van Vugt Diaken e-mailadres
K.D.W. Knol Diaken e-mailadres
J. Los Wijkouderling e-mailadres
M. Marinissen-Uwumborche Diaken e-mailadres
T.H. van Maurik Diaken e-mailadres
Ds. M.F. Meeder-van Hof Predikant e-mailadres
R.J. van der Meijden Diaken e-mailadres
W. Olivier-Noordermeer Jeugdouderling e-mailadres
Ds. L.J. Oosterom Predikant e-mailadres
A. de Ronde-de Bie Scriba e-mailadres
R. de Ronde Scriba e-mailadres
E.S. Slob-van Doorn Diaken e-mailadres
A. Verhoeven Wijkouderling e-mailadres
J.G. Visser Wijkouderling e-mailadres
W.P.A. Voorwinden Ouderling-kerkrentmeester e-mailadres
H.E. de Vries Voorzitter e-mailadres
H.O. van Vugt Diaken e-mailadres
 

 

Klik op de onderstaande afbeelding om terug te gaan naar de overzichtspagina van de organisatie van de kerk:

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.