Kerkenraad

De kerkenraad is het leidinggevende orgaan in de gemeente. Hij heeft in vrijwel alles de eindverantwoordelijkheid en bepaalt in overleg met de taakgroepen en de gemeente het beleid. Dit beleid wordt uitgewerkt en gerealiseerd door de taakgroepen.

De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers: predikanten, ouderlingen en diakenen.

De voorzitter van de Kerkenraad is de heer J. Luijten. Klik hier voor zijn e-mailadres

NAAM FUNCTIE WIJK E-mailadres
J.M. van Andel-van 't Hoff Ouderling 6  
G. Bok Ouderling 1  
C. Boone-van Gelder Diaken 4  
W.A. Boterblom-de Graaff Notulist    
S. Burgers-de Jong Jeugdouderling   e-mailadres
W. van Driel Diaken 3  
E.J. van Es-van Noorloos Ouderling Algemene Dienst    
C.N. Eveleens-Blom Diaken 6  
Mw. ds. C. Flier predikant   e-mailadres
S.E. van der Giessen-van 't Hoff Diaken 1  
J.J. Grobecker-van Eijsden Jeugdouderling    
Mw. C.H. Groeneveld Diaken 2  
W.A. Jagtenberg-Smits Notulist    
M.L. Kammer Diaken   e-mailadres
R.J. Kammer Voorzitter diakonie   e-mailadres
W.J.H. Klootwijk Ouderling-kerkrentmeester    
H.C. Klop Ouderling 3  
J. Los Ouderling 4  
J. Luijten Voorzitter kerkenraad    
T.H. van Maurik Diaken 5  
Ds. M.F. Meeder-van Hof Predikant   e-mailadres
Ds. L.J. Oosterom Predikant   e-mailadres
H.E. Quirijns- Verhoeven Ouderling Algemene Dienst    
M. Ruiter Scriba College van Kerkrentmeesters   e-mailadres
J. Staal Diaken    
J. Venhuis Diaken 8  
B.J. Verhoeven Scriba   e-mailadres
J.S. Verhoeven-Koman Ouderling 5  
M.M. Zwijnenburg Diaken 7  

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.