Kleine Kerkenraad

De kleine kerkenraad (KKR) is verantwoordelijk voor de coördinatie van het werk van de taakgroepen en heeft daarom in elk van de taakgroepen een vertegenwoordiger. 
 
Deze vertegenwoordiger is op de hoogte van de activiteiten in ‘haar’ of ‘zijn’ taakgroep en kan om die reden in de kleine kerkenraad namens die taakgroep optreden en als contactpersoon fungeren.
 
De kleine kerkenraad bestaat uit:
 
FUNCTIE/NAMENS NAAM CONTACT
Voorzitter J. Luijten e-mailadres
Scriba B.J. Verhoeven e-mailadres
Ouderling Algemente Dienst H.E. Quirijns-Verhoeven  
Ouderling Algemene Dienst E.J. van Es-van Noorloos  
Taakgroep Eredienst Mw. ds. C. Flier e-mailadres
Taakgroep Vorming en Toerusting Ds. L.J. Oosterom e-mailadres
Taakgroepen Diaconaat en ZWO R.J. Kammer e-mailadres
Taakgroep Jeugd en Jongeren S. Burgers  
Taakgroep Beheer en Administratie W.J. A. Klootwijk e-mailadres
Notulist W.A. Boterblom-de Graaff en/of
W.A. Jagtenberg-Smits
 
 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.