Kopieerwerk

De koster beheert in het kerkgebouw een eenvoudig, klein kopieerapparaat. Dat is uitsluitend bedoeld om een paar kopieën te maken.

Heeft u veel afdrukken nodig? Dat kan, maar neemt u dan wel tijdig per e-mail contact op met de heer Voorwinden. Als het gaat om grote(re) hoeveelheden kopieerwerk treedt hij op als coördinator.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.