Orgelcommissie

De orgelcommissie stelt zich ten doel allerlei zaken van en rondom het orgel te behartigen. Zij organiseert onder andere kleinere en grotere concerten en zamelt tevens gelden in die ondersteunend kunnen zijn voor het realiseren van alles wat nodig is om het orgel, naast het reguliere onderhoud, in optimale staat te houden.

In de commissie hebben zitting:

  • Niels de Klerk
  • Dick van der Steen, tevens coördinator orgelbeheer
  • Cockie Slagmolen
  • Joke Kammer
  • Marchien Timmerman

Giften zijn welkom via banknummer NL91 RABO 0368 7091 91 o.v.v. ‘Orgelfonds’.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.