Pastoraat

De taakgroep Pastoraat zet de bakens uit voor het pastorale beleid en probeert zo richting en samenhang te geven aan het pastorale werk in de gemeente, dat wordt uitgevoerd door de pastorale raad. Die raad wordt gevormd door de predikant, de wijkouderlingen en de pastorale medewerkers.

De taakgroep pastoraat ondersteunt de pastorale raad met vorming en toerusting. De leden van de taakgroep vertegenwoordigen ieder een bepaalde groep in de gemeente voor wie het pastorale werk van belang is.

 

 

Functie Naam contact
Voorzitter Vacature  
Predikant Mw. ds. C. Flier e-mailadres
Gemeentelid D.L. van As e-mailadres
Gemeentelid M. Bax e-mailadres
Coôrdinator Wijkbezoekgroep  A. de Bruijn-van Rijswijk e-mailadres
Ouderling J. van 't Hoff e-mailadres
Pastoraal medewerker E.C.J. de Ruijter e-mailadres

 

Pastorale medewerkers 

Pastorale medewerkers werken binnen een wijkteam mee aan het pastoraat via individueel en/of groothuisbezoek. Zij zijn geen ambtsdragers en daarom geen lid van de kerkenraad.

 

Naam Wijknummer Contact
Mw. W. van Arkel 2 e-mailadres
Mw. M.E. de Beurs 8 e-mailadres
J.J. de Boer-Schadee 4 e-mailadres
A.S. Chamboné-van Andel 1 e-mailadres
H.A. Fricke-Pullen 7 e-mailadres
Mw. M.H. Hakkers 3 e-mailadres
R.M. den Hollander-Klerkx 8 e-mailadres
W.J.A. Klootwijk 7 e-mailadres
M. van Ooijen-Goed 3 e-mailadres
E.C.J. de Ruijter 6 e-mailadres
J.W. Veenman 5 e-mailadres
F. Verlinde 5 e-mailadres
M.A. Westerlaken-Hoesen 4 e-mailadres
J.A. Zegwaard 6 e-mailadres

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.