Projektor

Het kerkblad Projektor verschijnt om de 4 à 5 weken rond de eerste vrijdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus.

Aanleveren kopij op papier
Berichten bestemd voor Projektor kunnen aangeleverd worden op het redactie-adres Buitenlust 24, 4254 XS Sleeuwijk

Aanleveren kopij digitaal
Het e-mailadres voor het aanleveren van kopij per e-mail is: kerkbladprojektor@gmail.com.

Tijdstip aanleveren
Kopij kan ingeleverd worden op de uiterlijke kopijdatum (zie onderstaand schema). Voor de inlevering van de kopij op de laatste inleverdag geldt geen tijdslimiet (kan dus tot middernacht)

Redactie

De redactie van Projektor bestaat uit gemeenteleden:

  • Wieke Boot-Nauta (samenstelling en opmaak)
  • Cees en Jenny Branderhorst (adressenbestand)
  • Wilma Slob-Roeland (bezorging)
  • Joke van Andel
  • Tim Klootwijk
Editie maand Uiterste inleverdatum Redactievergadering 19.30 uur

Verschijningsdatum in de week van vrijdag

februari 2024 dinsdag 23 januari 2024 woensdag 24 januari 2024 2 februari 2024
maart 2024 dinsdag 20 februari 2024 woensdag 21 februari 2024 1 maart 2024
april 2024 dinsdag 26 maart 2024 woensdag 27 maart 2024 5 april 2024
mei 2024 dinsdag 23 april 2024 woensdag 24 april 2024 3 mei 2024
juni 2024 dinsdag 28 mei 2024 woensdag 29 mei 2024 7 juni 2024
september 2024 dinsdag 20 augustus 2024 woensdag 21 augustus 2024 30 augustus 2024


Elke maand worden een paar exemplaren van Projektor in de hal van de kerk gelegd. Deze zijn bestemd voor de gemeenteleden die buiten Sleeuwijk en Woudrichem wonen.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.