Samenstelling team


Terug naar wijkoverzicht

Functie Naam Adres
Predikant Ds. M.F. Meeder-van Hof Diefdijk 3 te Leerdam
Ouderling J. Los Jan de Waalstraat 8
Pastoraal medewerker J.J. de Boer-Schadee Steurstraat 67 te Woudrichem
  C.M. van der Nat-Timmer Eikenlaan 10
Diaken C. Boone - van Gelder Larikslaan 24
Wijkbezoekers P.C. van Haaften-Capelle EIkenlaan 5
  J.M. Karelse-van Kesteren Espendreef 15
  M. de Graaf-Koek Hugo de Grootweg 2
  I.M. van 't Hoff-Dekker Notenlaan 102

 

De onderstaande woonplaatsen/straatnamen behoren tot wijk 4

Woonplaats Straat
Sleeuwijk Berkenlaan
  Beukenhof
  Eikenlaan 
  Espendreef
  Iepenlaan
  Meidoornlaan
  Nieuwe Es
  Olmenhof
  Peppeldreef
  Transvaal
Almkerk Knotwilg
  Provincialeweg Noord
  Rivierenland
  Sportlaan
  Vierspan
  Vlinderslag
Geffen Dorpstraat
Laag-Soeren Bethesdahof

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.