Samenstelling team


Terug naar wijkoverzicht

Taak Naam Adres
Predikant Mw. ds. C. Flier Notenlaan 71
Ouderling M. Kamerman-Versluis Munnikenland 73
Pastoraal medewerker H.A. Fricke-Pullen Merweplein 6 te Woudrichem
  Vacature  
Diaken J.  Staal  Notenlaan 65
Wijkbezoekers H. Reuvekamp-Omvlee Nieuwe Es 51
  E.T. den Ouden-Ottevanger Acacialaan 45

 

De onderstaande woonplaatsen/straatnamen behoren tot wijk 7

Woonplaats Straatnamen
Sleeuwijk Albert Ruylweg
  Elsje van Houweningepad
  Herman de Ruijterweg
  Hugo de Grootweg
  Jacob de Wittstraat
  Jan de Waalstraat
  Loevestein
  Maria van Reigersbergenweg
  Munnikenhof
  Muggenschans
  Munnikensingel
  Nanningh Keyserstraat
  Nicolaas Stellingwerf
Delft Michiel de Ruyterweg
Dussen Dokter van Vuurestraat
  Dorpsstraat
Hank Kurenpolderweg

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.