Samenstelling team


Terug naar wijkoverzicht

Taak Naam Adres
Predikant Mw. ds. C. Flier Notenlaan 71
Ouderling A. Verhoeven Lunet 6 te Woudrichem
Pastoraal medewerker Mw. M.E. de Beurs Munnikenland 106A
  R.M. den Hollander-Klerkx Smalle Vliet 29
Diaken H.O. van Vugt Acacialaan 1
Wijkbezoekers C. Cornet-Deleu Buitenlust 28
  M.J. van der Meer-Koot Albert Ruylweg 24
  C. Voorwinden-Vink Vlietstraat 35

 

De onderstaande woonplaatsen/straatnamen behoren tot wijk 8

Woonplaats Straatnamen
Sleeuwijk Jan van Arkelstraat 
  Jan van Egmondstraat
  Munnikenland
  Philips van Nassaustraat
  Prins Willem van Oranjestraat
  Ridderpoort
Amsterdam Ceintuurbaan
Breda Rijnauwenstraat
Eindhoven Iepenlaan
  Lauwerszeeweg
Hank Julianastraat 
Nijmegen Graafseweg
  Professor Bromstraat
Rotterdam Gedempte Zalmhaven
  Kortekade
Utrecht Jacob Jonkerlaan
  Merelstraat
  St.-Bonifaciusstraat

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.