Taakgroep Vorming en Toerusting

De gemeente rond de Ontmoetingskerk is niet alleen een vierende en dienende, maar ook een lerende geloofsgemeenschap. Het onderstaande aanbod van activiteiten getuigt daarvan. De taakgroep vorming en toerusting wil bevorderen dat gemeenteleden op allerlei manieren in de gelegenheid worden gesteld met elkaar van gedachten te wisselen over vragen die verband houden met christen-zijn in onze tijd.

De taakgroep richt zich daarbij niet alleen ‘naar binnen’ maar nadrukkelijk ook ‘naar buiten’ en streeft ernaar een programma samen te stellen dat voor iedereen iets te bieden heeft. De taakgroep werkt nauw samen met Kerk-Anders, het oecumenische platform voor vorming en toerusting in Sleeuwijk, en organiseert sinds 2017 een gezamenlijk aanbod, dat te vinden is in het programmaboekje van Kerk-Anders.

De coördinator van vorming en toerusting in onze gemeente is ds. L.J. Oosterom.

De taakgroep bestaat uit de volgende leden:

Taak Naam Contact
Coördinator en vertegenwoordiger van de kleine kerkenraad ds. Leo Oosterom e-mailadres
Vertegenwoordiger van de werkgroep Kerk-Anders Koos van Vliet en Martje Slagmolen-Ippel   
Coördinator basisclub Tom Faber  

 

Het aanbod van de taakgroep bestaat uit:

De basisclub
De basisclub is een catechesegroep voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. Deze catechese duurt twee jaar. Per seizoen krijgen de kinderen 30 lessen aangeboden. Een zestal vrijwilligers geven, in tweetallen, ieder 10 lessen. De avonden vinden plaats in de Skybox, onder het genot van een glaasje limonade.

Dit jaar zullen zeven kinderen hun tweede seizoen catechese krijgen. Na twee jaar catechese nemen de kinderen ‘afscheid’ in de kerk en worden ze gekoppeld aan een kerkvriend, een maatje. Deze zal contact houden met de kinderen en zo de verbinding met de kerk in stand houden.

Coördinatoren van de basisclub zijn:
Tom en Melanie Faber
 

Belijdeniscathese en geloofsgesprekskringen
Er is dit seizoen geen formele belijdeniscatechese. Het wachten is op de vorming van een nieuwe groep. Mocht je daarvoor belangstelling hebben, meld je dan aan bij ds. Leo Oosterom.

In het seizoen 2019–2020 worden de volgende cursussen georganiseerd met medewerking van de predikanten van de Ontmoetingskerk. Details met betrekking tot inhoud, datum en plaats zijn te vinden in het programmaboekje van Kerk-Anders, waarin u een nog veel breder aanbod van vorming en toerusting aantreft.

  • “Geluk als bijprodukt”, gesprekskring in twee avonden over het boek “De kracht van betekenis” van Esther Smith EsFahani, door Leo Oosterom. 
  • “Op huisbezoek met Mendelssohn”, luisteravond aan de hand van Psalm 42 getoonzet door Felix Mendelssohn. De avond wordt geleid door ds. L.J. Oosterom en vindt plaats in de pastorie aan de Notenlaan. Vanwege het beperkte aantal plaatsen is opgave via Kerk Anders verplicht.
  • “Onbekende gelijkenissen”, gesprekskring onder leiding van ds. C. Flier.

Kerk-Anders
De werkgroep Kerk-Anders, een initiatief van beide PKN-kerken, brengt aan het begin van het nieuwe seizoen het bekende programmaboekje uit. De werkgroep streeft naar een breed aanbod van onderwerpen die betrekking hebben op geloven en kerk-zijn, spiritualiteit, kunst en maatschappij; kortom op het leven zoals dat zich in onze omgeving en verder weg afspeelt. Voor de meeste activiteiten vindt Kerk-Anders een warm welkom in de zalen van de beide kerkgebouwen, maar we trekken er ook op uit voor bijvoorbeeld een museumof stadsbezoek. Het programma van Kerk-Anders wordt eveneens vermeld in het Parochieblad van de Sint Elisabethparochie (regio Dongemond). Eventuele gezamenlijke activiteiten worden bekend gemaakt via kerk- en streekbladen, flyers en posters. Het programmaboekje van Kerk-Anders wordt uitgedeeld op de startzondag en ligt gedurende het hele seizoen in de hal van de kerkgebouwen. Contactpersoon van de werkgroep is Annemarie Smits. Het algemene e-mailadres van de werkgroep Kerk-Anders voor aanmeldingen, vragen en/of opmerkingen is: werkgroepkerk.anders@gmail.com

Alpha-cursus
In onze regio wordt regelmatig een Alpha-cursus gegeven. In deze cursus ga je, samen met anderen, op zoek naar de zin van het leven. Ook kun je met deze cursus je geloofsleven verdiepen. Tijdens een aantal interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Wereldwijd volgden al ruim 24 miljoen mensen een Alpha-cursus. Deze cursus is helemaal gratis. Er wordt met elkaar gegeten en daarna komen verschillende gespreksonderwerpen aan de orde. Er zijn een tiental bijeenkomsten waarin onder andere wordt gesproken over de onderwerpen: – Is er meer? – Wie is Jezus? – Bidden: waarom en hoe. – De bijbel lezen: waarom en hoe. In september start een Alpha-cursus in Genderen.

Neem voor meer informatie contact op met: Judy Koman, Lunet 6, Woudrichem, telefoon 06–40413194.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.