Trefpunt Zalencentrum

De zalen van ons kerkgebouw zijn allereerst bestemd voor kerkelijke activiteiten. Wat betreft de reservering van zaalruimte gelden de onderstaande spelregels:

  • vaste gebruikers gaan voor;
  • wie het eerst een zaal reserveert, krijgt die zaal toegewezen;
  • voor kerkelijke vergaderingen is zaalruimte alleen beschikbaar van maandag– tot en met donderdagavond.
  • voor vergaderingen/bijeenkomsten met minder dan 8 personen is alleen de consistorie beschikbaar (te overwegen valt zulke vergaderingen/bijeenkomsten op een andere plaats, bijvoorbeeld thuis, te houden).

Het is mogelijk dat bij onverwachte gebeurtenissen, bijvoorbeeld een rouwdienst of een condoleancegelegenheid, van de genoemde regels wordt afgeweken.

Sommige zalen van het Trefpunt zijn ook geschikt voor niet-kerkelijke activiteiten, zoals een cursus, concert, musical of cabaretvoorstelling. De mogelijkheden lopen uiteen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met koster/beheerder Cockie Slagmolen. Klik hier om een e-mailbericht naar haar te sturen.

Voor gebruik in het Trefpunt en de Skybox is een mobiele beamer beschikbaar, die door koster Cockie Slagmolen wordt beheerd. Overlegt u tijdig en uitsluitend met haar als u deze beamer wilt reserveren.

Het kerkgebouw is elke zaterdagmorgen geopend van 9.30–10.30 uur. Deze openstelling is vooral bedoeld voor degenen die in verband met de eredienst van de daaropvolgende zondag nog zaken moeten regelen. Daarnaast ook voor hen die om andere redenen even willen binnenlopen. Indien er op zaterdagochtend in de kerkzaal moet worden geoefend met de geluidsinstallatie en/of de beamer, dan kunt u vooraf opnemen met de koster.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.