Vieringen Maaltijd van de Heer

Onder verantwoordelijkheid en begeleiding van de ouders kunnen ook kinderen deelnemen aan de Maaltijd van de Heer. Voor gemeenteleden die niet in de gelegenheid zijn om aan de Maaltijdviering in de kerk deel te nemen, is er de mogelijkheid dat thuis te doen. Neemt u hierover contact op met uw wijkdiaken of wijkouderling.
 
Neemt u eveneens contact op met uw wijkdiaken als u de Maaltijdviering in de kerk wel zou willen en kunnen bijwonen, maar er omstandigheden zijn die dat bemoeilijken. Samen met haar/hem vindt u wellicht een goede oplossing.
 
Voorafgaand aan de viering van de Maaltijd wordt een extra collecte gehouden. Deze Maaltijdcollecte heeft een bijzondere bestemming, die door de diaconie wordt bepaald. Die bestemming wordt in de week voorafgaande aan de viering door een van de diakenen toegelicht en tevens op Kerknieuws vermeld.

  

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.