Vorming en Toerusting

Onze geloofsgemeenschap rond de Ontmoetingskerk is niet alleen een vierende (de kerkdiensten) en een dienende (diaconie en ZWO), maar ook een lerende geloofsgemeenschap. Het onderstaande aanbod van activiteiten, voor jong en oud(er), getuigt daarvan.

 

 

 

De taakgroep Vorming en Toerusting wil bevorderen dat gemeenteleden op allerlei manieren in de gelegenheid worden gesteld met elkaar van gedachten te wisselen over vragen die verband houden met christen-zijn in onze tijd. De taakgroep richt zich daarbij niet alleen 'naar binnen', maar nadrukkelijk ook 'naar buiten' en streeft ernaar een programma samen te stellen dan voor ieder lid van onze geloofsgemeenschap iets te bieden heeft.

De taakgroep bestaat uit de volgende leden:

Taak Naam Contact
Coördinator en vertegenwoordiger van de kleine kerkenraad ds. Leo Oosterom e-mailadres
Vertegenwoordiger van de werkgroep Kerk-Anders Koos van Vliet  
  Martje Slagmolen-Ippel   
Coördinator basisclub Tom Faber  

 

Het aanbod van de taakgroep bestaat uit:

De basisclub
De basisclub is een catechesegroep voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. Deze catechese duurt twee jaar. Per seizoen krijgen de kinderen 30 lessen aangeboden. Een zestal vrijwilligers geven, in tweetallen, ieder 10 lessen. De avonden vinden plaats in de Skybox, onder het genot van een glaasje limonade.

Dit jaar zullen zeven kinderen hun tweede seizoen catechese krijgen. Na twee jaar catechese nemen de kinderen ‘afscheid’ in de kerk en worden ze gekoppeld aan een kerkvriend, een maatje. Deze zal contact houden met de kinderen en zo de verbinding met de kerk in stand houden.

Coördinatoren van de basisclub zijn:
Tom en Melanie Faber
 

Belijdeniscathese en geloofsgesprekskringen
Er is in het seizoen 2017–2018 geen formele belijdeniscatechese. Het wachten is op de vorming van een nieuwe groep. Mocht je daarvoor belangstelling hebben, meld je dan aan bij ds. Leo Oosterom.

Geloofsgesprek vindt dit seizoen plaats in een aantal gesprekskringen onder leiding van ds. Christien Flier en ds. Leo Oosterom. De nadruk ligt daarbij op bijbelstudie. Meer informatie over deze kringen is te vinden in het Programmaboekje 2017–2018 van Kerk-Anders dat wordt uitgedeeld op de startzondag. Het gespreksprogramma zal daarnaast ook in Projektor worden gepubliceerd.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.