Wijkbezoekgroep

De wijkbezoekgroep werkt onder verantwoordelijkheid van de diaconie en heeft 25 leden.

Wijkbezoekers brengen bij blijde en droeve gebeurtenissen een teken van meeleven namens de gemeente. Bij nieuw ingekomen gemeenteleden brengen ze een welkomstgroet.

Bezoek bij verjaardagen vindt plaats vanaf 75 jaar. Gemeenteleden van 75 jaar en ouder ontvangen daarnaast uitnodigingen voor het bijwonen van de kerstmiddag of andere gezellige activiteiten.

 

 

 

Samen met de diaconie organiseert de wijkbezoekgroep verder de jaarlijkse fruitactie voor gemeenteleden vanaf 80 jaar, voor zieken en voor anderen die wel een extra teken van aandacht kunnen gebruiken.

Coördinator van de wijkbezoekgroep is Christien Los-v.d. Steenhoven.

Secretaresse is Lizeke Slob-van Doorn.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.