Witte Donderdag 1 april 2021

Voorganger: 
Ds. mw. C. Flier
Organist: 
Niels de Klerk
Korte informatie: 
Witte Donderdag. Viering Maaltijd van de Heer
Datum/tijd: 
donderdag, 1 april, 2021 - 19:30
 
Kerkdienst terugkijken
 
U kunt op deze pagina de kerkdienst terugkijken door op de afbeelding van de kerk te klikken. 
 

 
Aan deze kerkdienst werkten mee Voorganger Ds. mw. C. Flier
Ouderling van dienst Mevrouw J. Verhoeven
Organist Niels de Klerk
Zang Joke Kammer, Gert-Jan Verhagen en Mirjam van den Hoek
Koster Hans van 't Hoff en Frans SmitsOrde van dienst
 
Orgelspel
 
Welkom
 
Lied 116: 1.6.8 (door Joke en Gert-Jan)
 
Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
ook als het donker wordt en de nacht valt
Hij is het licht van de wereld
 
Openingsgebed
 
Lezing: Johannes 13: 1-15
 
Lied: 569 (door Joke en Gert-Jan)
 
Meditatie: ‘Het is tijd!’
 
Zang: ‘Ich will dir mein Herze schenken’ uit de Mattheüs Passion (door Mirjam)
 
Ich will dir mein Herze schenken,
senke dich, mein Heil hinein!
Ich will mich in dir versenken;
ist dir gleich die Welt zu klein,
ei, so sollst du mir allein
mehr als Welt und Himmel sein.
 
Ik wil mijn hart aan U schenken.
Vervul het, Heer, geheel van U!
Ik wil in U opgaan.
De wereld is te klein voor U,
O, wees voor mij meer dan aarde en hemel.
 
Voorbeden
 
Afkondiging Avondmaalscollecte
 
Lied 568a ‘Ubi caritas’ (eenstemmig door Joke en Gert-Jan)
 
Tafelgebed, afgesloten met gezongen ‘Onze Vader’ L 369b (door Joke en Gert-Jan)
 
Vredegroet
 
Lied 376: 1.5 (door Joke en Gert-Jan)
 
Diakenen komen aan weerzijden van de avondmaalstafel staan
 
Delen van brood en wijn
 
Dankgebed
 
Lied 118: 1 (door Joke en Gert-Jan)
 
We verlaten in stilte de kerk
Lees het kerknieuws
Kerknieuws van zondag 28 maart
Collectedoelen deze dienst

 

 

AVONDMAALSCOLLECTE

 

Armoede: ook in ons land komt het voor. In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn minder voorzieningen. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben ze weinig financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je bijvoorbeeld iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede? Kerk in Actie ondersteunt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak.  Meer informatie op kerkinactie.nl/40dagentijd.

TWEEDE COLLECTE

 

Er is géén tweede collecte.

U kunt via deze website of via onze kerkapp middels een paar klikken uw collectegeld eenvoudig en op veilige manier via iDEAL overmaken voor de aangegeven collectedoelen. Lees HIER hoe u dit kunt doen. Als u al weet hoe het werkt, kunt u ook op de collectezak klikken om direct naar de betaalpagina te gaan.
 
Maakt u geen gebruik van iDEAL? Dan kunt u uw bijdrage ook naar de diaconie overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk-Woudrichem onder vermelding van 'Armoedebestrijding'.
 
De diaconie draagt het ontvangen bedrag daarna volledig af aan Kerk in Actie.

Powerpoint Diaconaat Nederland 40dagentijd 2021 1

 

 

 

 

 

 

 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.