Zondag 11 april 2021

Voorganger: 
Ds. mw. C. Flier
Organist: 
Niels de Klerk
Datum/tijd: 
zondag, 11 april, 2021 - 10:00
 
Kerkdienst terugkijken

 
 
Aan deze kerkdienst werkten mee
Voorganger Ds. mw. C. Flier
Ouderling van dienst Simone Burgers
Organist Niels de Klerk
Zang Annette Faber en Huibert van Andel
Kosters Cees voor den Dag en Bas Slagmolen


Orde van dienst

 
Orgelspel
 
Welkom
 
Lied 287: 1 en 5
 
Bemoediging en groet
 
Gebed
 
Lied 289
 
Met de kinderen en kinderlied
 
1. O lieve Heer, ik ben zo blij,
 de duisternis verdween,
 de donkere nacht is weer voorbij.
 Uw licht staat om mij heen.
 
2. Dank, dat ik voor Uw aangezicht,
 de lieve lange dag,
 met alle kindren van het licht
 spelen en zingen mag.
 
3. O lieve Heer, ik ben zo blij
 dat U mij steeds omringt.
 U bent niet ver, U bent dichtbij,
 dichtbij elk mensenkind. 
 
Lezing Johannes 20: 19-29
 
Lied 79 (Evangelische Liedbundel)
1. Vrede zij u, vrede zij u. Gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u (2x)
2. Blijft in mijn vrede, blijft in mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij (2x)
3. Ontvangt mijn Geest, heilige Geest. Hij zal u leiden, weest niet bevreesd (2x)
 
Verkondiging ‘Anders en tóch dezelfde’
 
Lied 642: 1, 7 en 8
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader Lied 1006
 
Collecteafkondiging
 
Slotlied 428 (1x Engels en 1x Nederlands)
 
Zegen, beantwoord met Lied 431b
 
 


Kerknieuws

 

Collectedoelen deze zondag

 

EERSTE COLLECTE

 

Kerk

 

TWEEDE COLLECTE

 

Groot onderhoud

root Onderhoud

U kunt via deze website of via onze kerkapp middels een paar klikken uw collectegeld eenvoudig en op veilige manier via iDEAL overmaken voor de aangegeven collectedoelen. Lees HIER hoe u dit kunt doen.

Als u al weet hoe het werkt, kunt u ook op de collectezak klikken om direct naar de betaalpagina te gaan.

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.