Zondag 13 juni 2021

Voorganger: 
Ds. L.J. Oosterom
Organist: 
Niels de Klerk
Ouderling van dienst: 
De heer H. Klop
Kindernevendienst: 
Groep 1-4 in zaal 3
Korte informatie: 
Viering Maaltijd van de Heer
Datum/tijd: 
zondag, 13 juni, 2021 - 10:00


U kunt de gehouden dienst in de Ontmoetingskerk op zondag 13 juni terugkijken:

BEELDUITZENDING TERUGKIJKEN
Klik voor het vergroten van het beeld op het icoontje rechts onderaan het scherm. Dit nadat u eerst op het pijltje heeft geklikt om naar de uitzending te kijken.

Aan deze kerkdienst werkten mee

 
Voorganger Ds. L.J. Oosterom
Ouderling van dienst De heer H. Klop
Organist Niels de Klerk
Kosters Cees voor den Dag en Bas Slagmolen


Orde van dienst

Orgelspel
 
Welkom
 
Lied 280: 1, 3 en 6 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’
 
Bemoediging en groet
 
Gebed
 
Lied 973: ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’
 
KND en lied 227 ‘Loof de Heer want Hij is goed’
 
Lezing: Micha 4: 1-4
 
Lied 87: 1 en 4 ‘Op Sions berg sticht God zijn heilige stede’
 
Lezing: Johannes 4: 19-24
 
Lied 374: 1, 2 en 5 ‘U, verborgen Christus, bid ’k eerbiedig aan’
 
Verkondiging: ‘Heilige huizen?’
 
Orgelspel
 
Gebeden, afgesloten met lied 369b
 
Aankondiging collecten
 
Inleiding op het avondmaal
 
Gezongen tafelgebed: lied 402a
 
Delen van brood en wijn
 
Dankgebed
 
Slotlied 653: 1, 2, 5 en 7 ‘U kennen, uit en tot U leven’
 
Zegen met gezongen amen: lied 431b
 
Orgelspel
 
 


Kerknieuws

Collectedoelen deze zondag

 

EERSTE COLLECTE

 

Kerk

 

TWEEDE COLLECTE

 

Groot onderhoud

root Onderhoud

AVONDMAALSCOLLECTE

Voor kinderen in de regio Baggari in Zuid-Soedan was de situatie al uitzichtloos. Door corona is dat alleen maar erger geworden. De coronacrisis is de zóveelste ramp na oorlog, droogte en honger, de zoveelste ramp die hen treft.
 
Red een Kind werkt sinds 2019 in Baggari. Met programma’s op het gebied van voedsel, onderwijs en kinderbescherming wil zij duizenden families weer hoop bieden. Helpt u gezinnen in Baggari de coronacrisis te overleven?
U kunt via deze website of via onze kerkapp middels een paar klikken uw collectegeld eenvoudig en op veilige manier via iDEAL overmaken voor de aangegeven collectedoelen. Lees HIER hoe u dit kunt doen. Als u al weet hoe het werkt, kunt u ook op de collectezak klikken om direct naar de betaalpagina te gaan.
 
U kunt uw bijdrage voor de avondmaalscollecte ook overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk onder vermelding van 'Red een Kind Soedan'. De diaconie draagt het ontvangen bedrag daarna volledig af.

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.