Zondag 16 augustus 2020

Voorganger: 
Ds. A.H. Blom
Organist: 
Anje de Kuiper
Ouderling van dienst: 
De heer B. Verhoeven
Bestemming collecte: 
De eerste collecte is bestemd voor de KERK en de tweede collecte voor GROOT ONDERHOUD.
Koster: 
Willem van Driel
Korte informatie: 
Gezamenlijke dienst met Hervormd Sleeuwijk vanuit de Ontmoetingskerk. De kerkdienst is uitsluitend ONLINE te bekijken en te beluisteren. Het thema van de dienst is "Allen".
Datum/tijd: 
zondag, 16 augustus, 2020 - 10:00

U kunt op deze pagina naar de kerkdienst kijken en luisteren door op de afbeelding van de kerk te klikken. U blijft dan op deze pagina, zodat u tegelijkertijd ook de orde van dienst kunt lezen. 

 

Orde van dienst

 

gezamenlijke kerkdienst met Hervormd Sleeuwijk 

 

Aanvang: 10.00 uur
 

Voorganger: Ds. A.H. Blom

 

Organist: Anje de Kuiper


 

 • Piano - / Orgelspel
 • Welkomstwoord
 • Lied 150: 1 en 2  ‘Loof God, loof Hem overal’
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
  Onze hulp is in de Naam van de ENE God die onze ruimte voor ons allen is.
  Genade zij u, en vrede, van de Levende, die is, en die was, en die komt, nu en altijd. Amen.
 • Kyriegebed (gezongen): lied 995 allebei verzen ‘O Vader, trek het lot U aan’
 • Gloria (gezongen): Lied 863: vers 1 en 6 ‘Nu laat ons God de Here’
 • Gebed bij de opening van de schriften
 • Kinderlied: ‘Komt laat ons zingen vandaag’
 • Lezing: Matteüs 15: 21-28
 • Lied 923 ‘Wil je wel geloven’
 • Overweging: Thema: ‘Allen’
 • Muzikaal moment
 • Lied 860: 1, 3 en 4
 • Gebeden: dankgebed, voorbeden, het Onze Vader-gebed hardop uitgesproken: (oecumenische versie)
   
  Onze Vader die in de hemel zijt,
  Uw naam worde geheiligd.
  Uw koninkrijk kome.
  Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
  Geef ons heden ons dagelijks brood.
  En vergeef ons onze schulden
  zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
  En leid ons niet in verzoeking,
  maar verlos ons van de boze.
  Want van U is het koninkrijk
  en de kracht en de heerlijkheid
  in eeuwigheid.
  Amen.

   
 • Collecte
 • Lied 880: 1, 3 en 4 ‘Het leven op aarde is vreugde en rijkdom’
 • Zegen, Wij gaan op weg met de zegen van God:
   
  De zegen van God
  van de vader, de zoon, en de heilige geest,
  van de God van Sara en Abraham
  van de zoon geboren uit Maria
  van de Geest die ons lief heeft als een moeder haar kinderen.
  Zij en blijve met ons allen.
   
 • Lied 431b 'Amen'
 • Piano - / Orgelspel

 


INFORMATIE BIJ DE DIENST

 

Kerknieuws
Klik HIER om het Kerknieuws voor deze zondag te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor de KERK en de tweede collecte voor GROOT ONDERHOUD (CvK).

U kunt via deze website of via onze kerkapp middels een paar klikken uw collectegeld eenvoudig digitaal overmaken voor de aangegeven collectedoelen. Lees HIER hoe u dit kunt doen.

Als u al weet hoe het werkt, kunt u ook op de collectezak klikken om direct naar de betaalpagina te gaan.
 
Lees HIER hoe u ook uw bijdrage voor de collectedoelen kunt overmaken gedurende de periode van kijk- en luisterdiensten. 
 
 
 

 
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.