Zondag 17 januari 2021

Voorganger: 
Ds. mw. E.F. Quaak-Kloet uit Prinsenbeek
Organist: 
Anje de Kuiper
Ouderling van dienst: 
Mevrouw J. Verhoeven
Bestemming collecte: 
De eerste collecte is bestemd voor de KERK en de tweede collecte voor GROOT ONDERHOUD
Koster: 
Cockie Slagmolen en Hans van 't Hoff
Oppas kinderen: 
Geen oppas
Kindernevendienst: 
Géén kindernevendienst
Korte informatie: 
Gezamenlijke dienst met Hervormd Sleeuwijk in de Ontmoetingskerk in het kader van de week van gebed voor de eenheid van de kerken. De dienst is uitsluitend ONLINE te bekijken en via de kerktelefoon te beluisteren. Bezoek van de kerkdienst is niet mogelijk.
Datum/tijd: 
zondag, 17 januari, 2021 - 10:00
 
In verband met het advies van de PKN om ook niet meer met een klein groepje te zingen in de kerk heeft het moderamen besloten om dit advies te volgen. Lees HIER verder.
 

Beelduitzending terugkijken

 U kunt op deze pagina de kerkdienst terugkijken door op de afbeelding van de kerk te klikken. 

 

Liturgie Week van gebed voor eenheid 2021 - Sleeuwijk

Thema: Liefde blijft bestaan
 

Orgelspel: Vater Unser im Himmelreich van D. Buxtehude

VOORBEREIDING

Intochtslied Trijntje Oosterhuis - Licht dat ons aanstoot

Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt. 

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad bekijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.


Stil gebed

Aanvangswoord en Groet

Onze hulp is in de naam van de heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Trouw is Hij alle dagen van ons leven

Genade van de Heer Jezus christus, 
Liefde van God de vader
vrede en vreugde schenkt hij jou en u
Door de Heilige geest  

Psalm 121 - psalmen van nu

Ik kijk omhoog naar de hoge bergen:
Waar komt mijn hulp vandaan?
Mij helpt de HEER, die aarde en hemel,
Die alles heeft gemaakt.
Hij staat niet toe dat je voet zal zwikken.
Hij is niet ingedut!
Hij dommelt niet, valt zeker niet in slaap
Die Israël bewaart.

De HEER bewaart, hij is je schaduw,
Steeds aan je rechterhand.
De middagzon, en in de nacht de maan,
Doen je totaal geen kwaad.
De HEER bewaart je voor al het kwade.
De HEER bewaart je hart.
Ga je naar huis, of trek je eropuit:
God helpt je altijd weer.

Lezing naar psalm 121 Lloyd Haft-pagina 350 liedboek

Gebed om hulp

Lied 139: 1 en 2 (orgelspel) 

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest

Kinderlied: Jezus is de goede Herder

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal
 
Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de heer bij name kent
 
Jezus is de goede herder
Jezus hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal
 
En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet
 
Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal
 
Kleurplaat downloaden? Klik HIER of op de afbeelding.
 
 
 
 
 
 


Lezing Johannes 8: 12 

Lied: Jezus u bent het licht in ons leven – Taizé
 
Jezus u bent het licht in ons leven: laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
Jezus u bent het licht in ons leven: open mij voor uw liefde, o Heer

Lezing 1 Corinthiers 13

Lezing 1 Johannes 1: 5 -7 

Lied 534: Hij die de blinden weer liet zien (orgelspel)

Overdenking

 

God of the moon and the stars –Kees Kraaijenoord 

God of the moon and stars
God of the gay- and singles bars
God of the fragile hearts we are, I come to you
God of our history, god of the future that will be
What will you make of me, I come to you
 
God of the meek and mild,
God of the reckless and the wild
God of the unreconciled, I come to you
God of our life and death
God of our secrets unconfessed
God of our every breath, I come to you
 
God of the rich and poor
God of the princess and the whore
God of the ever open door, I come to you
God of the unborn child
God of the pure and undefiled
God of the pimp and paedophile, I come to you
 
God of the war and peace
God of the junkie and the priest
God of the greatest and the least, I come to you
God of the refugee
God of the prisoner and the free
God of our doubt and certainty, I come to you
 
God of our joy and grieve
God of the lawyer and the thief
God of our faith and unbelief, I come to you
God of the wounds we bear
God of the deepest dreams we share
God of our unspoken prayer, I come to you

God of a world that’s lost
God of the lonely cross
God who has come to us, I come to you
 
Vertaling:
God van de maan en de sterren
God van de homo- en singlesbars
God van de kwetsbare harten die we zijn, ik kom naar U
God van onze geschiedenis, god van de toekomst die zal zijn
Wat denk je van mij, ik kom naar U
 
God van de zachtmoedigen en zachtaardig,
God van het roekeloze en het wilde
God van de onverzoenden, ik kom naar u
God van ons leven en dood
God van onze onbeleden geheimen
God van elke ademhaling, ik kom naar U

God van de rijken en armen
God van de prinses en de hoer
God van de altijd geopende deur, ik kom naar U
God van het ongeboren kind
God van het zuivere en onbesmet
God van de pooier en pedofiel, ik kom naar U
 
God van de oorlog en vrede
God van de junkie en de priester
God van de grootste en de minste, ik kom naar U
God van de vluchteling
God van de gevangene en de vrijen
God van onze twijfel en zekerheid, ik kom naar u toe
 
God van onze vreugde en verdriet
God van de advocaat en de dief
God van ons geloof en ongeloof, ik kom naar u toe
God van de wonden die we dragen
God van de diepste dromen die we delen
God van ons onuitgesproken gebed, ik kom tot u

God van een wereld die verloren is
God van het eenzame kruis
God die naar ons is gekomen, ik kom naar U

GEBEDEN #BLIJFINDELIEFDE

Onze Vader

Collecten

Slotlied 608- De steppe zal bloeien - Lenny Kuhr
 
De steppe zal bloeien. De steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping.
staan vol water, maar dicht. de rotsen gaan open
Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen, dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen.
 
De ballingen keren. Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde, 
één voor één, en voorgoed,die keren in stoeten.
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water, schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen - die zaaiden in tranen' die keren met lachen en juichen.
 
De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 
dode, dode, sta op,het licht van de morgen. Een hand zal ons wenken.
een stem zal ons roepen: Ik open hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen,en wij zullen opstaan en lachen en juichen en leven.
 
Wegzending en Zegen

Orgelspel: Basse de Trompète, Flutes en Dialogue van J. F. Dandrieu (3 losse delen).

 

Informatie bij de dienst

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze week nieuw(s) op de website
 

De eerste collecte is bestemd voor de KERK en de tweede collecte voor GROOT ONDERHOUD (CvK).

U kunt via deze website of via onze kerkapp middels een paar klikken uw collectegeld eenvoudig digitaal overmaken voor de aangegeven collectedoelen. Lees HIER hoe u dit kunt doen.
Als u al weet hoe het werkt, kunt u ook op de collectezak klikken om direct naar de betaalpagina te gaan.
 
Lees HIER hoe u ook uw bijdrage voor de collectedoelen kunt overmaken gedurende de periode van kijk- en luisterdiensten. 
 
 
 
Planning kerkdiensten

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.