Zondag 2 augustus

Voorganger: 
Ds. L.J. Oosterom
Organist: 
Wynsen Faber
Ouderling van dienst: 
Wilma Melse
Bestemming collecte: 
De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor groot onderhoud.
Koster: 
Han Schouten
Korte informatie: 
Gezamenlijke dienst met Hervormd Sleeuwijk in de Hervormde Kerk. De kerkdienst is uitsluitend ONLINE te bekijken en te beluisteren.
Datum/tijd: 
zondag, 2 augustus, 2020 - 10:00

gezamenlijke eredienst zondag 2 augustus

U kunt op deze pagina naar de kerkdienst kijken en luisteren door op het bovenstaande pijltje te klikken. U blijft dan op deze pagina, zodat u tegelijkertijd ook de orde van dienst kunt lezen. 

De dienst is ook te beluisteren via de kerktelefoon. Lees HIER wat u hiervoor moet doen!

 

ORDE VAN DIENST

 

gezamenlijke dienst met Hervormd Sleeuwijk vanuit de Hervormde Kerk 
 

Aanvang: 10.00 uur (dienst is opgenomen op 31 juli).

 
Voorganger: ds. L. Oosterom
 
 
 
 
 
 • Piano-/orgelspel
 • Welkomstwoord door de ouderling van dienst
 • Aanvangslied 92: 1 en 3 
 • Bemoediging en groet
 • Openingsgebed
 • Glorialied 105: 1, 15 en 18
 • Bijbellezing(en) door de lector gelezen: Matteüs 14: 13-21
 • Zingen Lied 992 ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’
 • Overweging
 • Muzikaal moment
 • Zingen Lied 1005 ‘Zoekend naar licht’, Nederlandse versie
 • Gebeden: dankgebed, voorbeden, het Onzevader-gebed: hardop uitgesproken: (Oecumenische versie)

          Onze Vader die in de hemel zijt,
          Uw naam worde geheiligd.
          Uw koninkrijk kome.
          Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
          Geef ons heden ons dagelijks brood.
          En vergeef ons onze schulden
          zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
          En leid ons niet in verzoeking,
          maar verlos ons van de boze.
          Want van U is het koninkrijk
          en de kracht en de heerlijkheid
          in eeuwigheid.
          Amen.

 

 • Mededelingen door de ouderling van dienst
 • Zingen Lied: 1014: 1, 2, 3 en 5 ‘Geef vrede door van hand tot hand’
 • Zegen
 • Afgesloten met: Amen, amen, amen (gezongen)

 

INFORMATIE BIJ DE DIENST

 

Kerknieuws
Klik HIER of op onderstaande afbeelding om het Kerknieuws voor deze zondag te lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor de KERK en de tweede collecte voor GROOT ONDERHOUD (CvK).

U kunt via deze website of via onze kerkapp middels een paar klikken uw collectegeld eenvoudig digitaal overmaken voor de aangegeven collectedoelen. Lees HIER hoe u dit kunt doen.

Als u al weet hoe het werkt, kunt u ook op de collectezak klikken om direct naar de betaalpagina te gaan.
 
Lees HIER hoe u ook uw bijdrage voor de collectedoelen kunt overmaken gedurende de periode van kijk- en luisterdiensten. 
 
 
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.