Zondag 2 mei 2021

Voorganger: 
Ds. A.H. Blom
Organist: 
Niels de Klerk
Bestemming collecte: 
Kerk en Groot onderhoud
Korte informatie: 
Gezamenlijke dienst met Hervormd Sleeuwijk in de Ontmoetingskerk.
Datum/tijd: 
zondag, 2 mei, 2021 - 10:00
 
Kerkdienst terugkijken 
 
 
 
Aan deze kerkdienst werkten mee
 
Voorganger Ds. A.H. Blom
Ouderling van dienst Jan Luijten
Organist Niels de Klerk
Kosters Hans van 't Hoff en Frans Smits


Orde van dienst

Orgelspel
 
Welkomstwoord
 
Aanvangslied: 975: 1 en 3 ‘Jezus roept hier mensen samen’
 
Bemoediging en groet:
Onze hulp is in de Naam van de ENE, God, die hemel en aarde geschapen heeft.
Genade zij u, en vrede, van de Levende, die is, en die was, en die komt, nu en altijd. Amen.
 
Moment voor de kinderen
 
Kinderlied: ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’ (uit: Alles wordt nieuw III 19)
 
Smeekgebed (Kyrie) als Drempelgebed
 
Lied 653: 1, 5, en 7 ‘U kennen, uit en tot U leven’
 
Bijbellezing: Johannes 15: 1-8
 
Lied 656: 1, 2 en 3 ‘Ik ben de wijnstok’
 
Overweging: Thema: ‘Vrucht dragen’
 
1. De basis van een goed en gelukkig leven
2. Wij herkenen ons leven in de weg van Jezus Christus.
3. De geloofsgemeenschap van Johannes herkende zich ook al in Jezus.
4. Wij weten ons een spruit van God.
 
Muzikaal moment
 
Lied 657: 1, 2, 3 en 4  ‘Zolang wij ademhalen’
 
De volgende gemeenteleden van de Ontmoetingskerk zijn lid geworden in de Orde van Oranje-Nassau:
  • Joke Kammer – Veldheer
  • Hennie van Herwijnen – Roeland
  • Willem van Driel
 
Gedachtenis Pieter Willem de Man
 
Gedachteniskaars wordt aan de paaskaars aangestoken
 
In memoriam
 
Zingen: ‘Veilig in Jezus armen’
 
Dankgebed en voorbeden,
 
Lied 369b
 
Collecte
 
Zingen: lied 650:1,2,6,7 ‘De aarde is vervuld’
 
Zegen
De zegen van God van de Vader, de Zoon, en de Heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.
 
Lied 431c
 
Lied 708: 1 en 6 ‘Wilhelmus van Nassouwe’
 
Orgelspel
 


Kerknieuws

Collectedoelen deze zondag

 

EERSTE COLLECTE

 

Kerk

 

TWEEDE COLLECTE

 

Groot onderhoud

root Onderhoud

U kunt via deze website of via onze kerkapp middels een paar klikken uw collectegeld eenvoudig en op veilige manier via iDEAL overmaken voor de aangegeven collectedoelen. Lees HIER hoe u dit kunt doen.
Als u al weet hoe het werkt, kunt u ook op de collectezak klikken om direct naar de betaalpagina te gaan.
 
Heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

 

KERKDIENST TERUGKIJKEN
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.