Zondag 23 mei 2021

Voorganger: 
Ds. mw. C. Flier
Organist: 
Niels de Klerk
Kindernevendienst: 
Groep 1-4 in zaal 3
Korte informatie: 
Pinksteren
Datum/tijd: 
zondag, 23 mei, 2021 - 10:00


Kerkdienst terugkijken

Aan deze kerkdienst werkten mee
Voorganger Ds. mw. C. Flier
Ouderling van dienst Bart Verhoeven
Organist Niels de Klerk
Fluit Martine in ’t Veld
Muzikale medewerking Zanggroep
Kosters Petra Dekker en John Popma


Orde van dienst

Orgelspel
 
Welkom
 
Lied 672: 1 en 7
 
Bemoediging en groet
 
Gebed
 
Lied 670: 1, 2, 3 en 7
 
Met de kinderen en kinderlied ‘Door de kracht’
 
Lezing uit Handelingen 2: 1-13
 
Lied 695
 
Verkondiging ‘feest van de hoop’
 
Lied 691
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen ‘Onze Vader’ Lied 369b
 
Aankondiging collecten
 
Slotlied 675
 
Zegen, beantwoord met Lied 431a
 
 


Kerknieuws

Collectedoelen deze zondag

 

EERSTE COLLECTE

 

Pinksterzendingscollecte

Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert Bijbellezen
In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen Bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse Bijbelboeken uit in het kader van de jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met hun ouders lezen de kinderen een Bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. Lees hier meer informatie over dit collectedoel.

TWEEDE COLLECTE

 

Groot onderhoud

root Onderhoud

U kunt via deze website of via onze kerkapp middels een paar klikken uw collectegeld eenvoudig en op veilige manier via iDEAL overmaken voor de aangegeven collectedoelen. Lees HIER hoe u dit kunt doen. Als u al weet hoe het werkt, kunt u ook op de collectezak klikken om direct naar de betaalpagina te gaan.
 
U kunt uw bijdrage voor deze Paascollecte naar de diaconie ook overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk onder vermelding van ''Pinksterzendingscollecte.
 
Heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.