Zondag 30 augustus 2020

Voorganger: 
Ds. mw. M.F. Meeder-van Hof
Organist: 
Niels de Klerk
Ouderling van dienst: 
De heer H.E. de Vries
Bestemming collecte: 
De eerste collecte is bestemd voor de KERK en de tweede collecte voor GROOT ONDERHOUD.
Koster: 
Huib van Andel.
Korte informatie: 
De kerkdienst is uitsluitend ONLINE te bekijken en te beluisteren.
Datum/tijd: 
zondag, 30 augustus, 2020 - 10:00
 
BEELDUITZENDING TERUGKIJKEN

U kunt op deze pagina de kerkdienst terugkijken en luisteren door op de  afbeelding van de kerk te klikken. U blijft dan op deze pagina,  zodat u tegelijkertijd ook de orde van dienst kunt lezen. 

  

Liturgie
 
Voorganger:           ds. Ria Meeder – van Hof
Organist:               Niels de Klerk
Trombone:             Robert Mikhout
Zanggroep:            Pieter Swart, Joke Kammer, Tine Klootwijk en Petra Dekker
Kindernevendienst: Marc de Mik
 
 • Urgelspel
 • Welkom
 • Aanvangslied Lied 146: 1,3
 • Stilte
 • Votum en groet
 • Gebed 
 • Zingen Lied 754
 • Moment voor de kinderen – Marc de Mik
 • 1e Schriftlezing – Marcus 6: 7-13
 • Lied 912: 1,2,3 
 • 2e Schriftlezing – Kolossenzen 3: 5-11
 • Lied 912: 4,5,6
 • Verkondiging
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Orgelspel en trombone: Bach - Bist du bei mir BWV 508
 • Lied 806
 • Geloofsbelijdenis in eigentijdse woorden 
 • Lied 885:1
 • Gebeden
 • Collecte moment
 • Slotlied “Ga maar gerust” (Tekst: Sytze de Vries, melodie J. Sibelius “Ik bouw op U” Evangelische Liedbundel Lied 246)
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben Ik de hand, die al je tranen wist.
 
 • Zegen
 • Lied 431b
 • Orgelspel

 

INFORMATIE BIJ DE DIENST

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor de KERK en de tweede collecte voor GROOT ONDERHOUD (CvK).

U kunt via deze website of via onze kerkapp middels een paar klikken uw collectegeld eenvoudig digitaal overmaken voor de aangegeven collectedoelen. Lees HIER hoe u dit kunt doen.

Als u al weet hoe het werkt, kunt u ook op de collectezak klikken om direct naar de betaalpagina te gaan.
 
Lees HIER hoe u ook uw bijdrage voor de collectedoelen kunt overmaken gedurende de periode van kijk- en luisterdiensten. 
 
 
 
 

 

 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.