Zondag 4 april 2021 Pasen

Voorganger: 
Ds. L.J. Oosterom
Organist: 
Niels de Klerk
Korte informatie: 
Pasen
Datum/tijd: 
zondag, 4 april, 2021 - 10:00
 
Kerkdienst terugkijken
 
U kunt op deze pagina de kerkdienst terugkijken door op de afbeelding van de kerk te klikken. 

 

Aan deze kerkdienst werkten meeVoorganger Ds. L.J. Oosterom
Ouderling van dienst Jan Los
Organist Niels de Klerk
Kosters Huib van Andel en Jan van GelderORDE VAN DIENST
 
Orgelspel
 
Welkom
 
Lied 624:1 ‘Christus, onze Heer, verrees’ (zanggroep)
 
Bemoediging en groet
 
Gebed
 
‘Een toekomst vol van hoop’ (youtube)
 
Project KND en projectlied
 
Lezing Johannes 20:1-10
 
Lied 630:1.3 ‘Sta op! – een morgen ongedacht’ (zanggroep)
 
Lezing Johannes 20:11-18
 
Lied 626:1.3.4 ‘Ik zoek mijn Heer’ (solozang)
 
Verkondiging ‘Uithuilen en opnieuw beginnen’
 
Lied 608:1.3 ‘De steppe zal bloeien’ (zanggroep)
 
Gebeden met responsie 368f en gezongen Onze Vader 1006
 
Aankondiging collecten
 
Lied 634 ‘U zij de glorie’ (zanggroep)
 
Zegen en gezongen Amen
 
Orgelspel
 
Kerknieuws

Liturgische schikking
‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’ (1 Johannes 4:21)
De steen is weggerold! Alles staat weer open! De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen? Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves. Laten we Zijn voorbeeld volgen. Laten we de zieken bezoeken. De dorstigen laven. De hongerigen voeden. De vreemdeling onderdak bieden. De naakten kleden. De doden begraven. Zorg dragen voor de aarde. Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan.
Collectedoelen deze zondag

 

EERSTE COLLECTE

 

Kerk in Actie

Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die hen helpt met huiswerkbegeleiding en persoonlijke gesprekken. Er worden ook jongerenkampen georganiseerd. Zo leren de jongeren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven. Meer informatie op kerkinactie.nl/40dagentijd.

TWEEDE COLLECTE

 

Groot onderhoud

 

Groot Onderhoud

U kunt via deze website of via onze kerkapp middels een paar klikken uw collectegeld eenvoudig en op veilige manier via iDEAL overmaken voor de aangegeven collectedoelen. Lees HIER hoe u dit kunt doen. Als u al weet hoe het werkt, kunt u ook op de collectezak klikken om direct naar de betaalpagina te gaan.
 
U kunt uw bijdrage voor deze Paascollecte naar de diaconie ook overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk onder vermelding van 'Paascollecte Zuid-Afrika'.
 
De diaconie draagt het ontvangen bedrag daarna volledig af aan Kerk in Actie.

PPT KiA Pasen 2021 Zuid Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.