Zondag 4 juli 2021

Voorganger: 
Ds. mw. M.F. Meeder-van Hof
Organist: 
Niels de Klerk
Kindernevendienst: 
Groep 1-4 in zaal 3 en Groep 5-8 in de Skybox.
Datum/tijd: 
zondag, 4 juli, 2021 - 10:00

 

Kerkdienst terugkijken

Klik op de onderstaande afbeelding om naar de kerkdienst te luisteren.

 
Klik voor het vergroten van het beeld op het icoontje rechts onderaan het scherm.
Dit nadat u eerst op het pijltje heeft geklikt om naar de uitzending te kijken.

 

Aan deze kerkdienst werkten mee

 
Voorganger Ds. mw. M.F. Meeder-van Hof
Ouderling van dienst Mevrouw J.M. van Andel
Organist Niels de Klerk
Kosters Hans van 't Hoff en Frans Smits


Orde van dienst

Welkom
 
Aanvangslied Psalm 47: 1
 
Bemoediging en groet 
 
Psalm 47: 2 en 3
 
Gebed
 
Glorialied 975: 1 en 3
 
Gebed bij de opening van de Schrift
 
Verhaal van de wereldverbeteraar
 
Kinderlied:

Kerken staan op tegen armoede | Kids in Actie-lied | Kerk in actie

 
Schriftlezing Mattheus 11: 2 - 11
 
2Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe 3met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ 4Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: 5blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekend gemaakt,
6Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.’
7Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken: ‘Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? 8Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Welnee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen. 9Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. 10
Hij is degene over wie geschreven staat: “Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.” 11Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper; maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. 
 
Zingen Lied 942
 
Ik sta voor U in leegte en gemis. 
Vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 
Zijt Gij mijn God, sinds mensenheugenis, 
dood is mijn lot, hebt Gij geen and're zegen? 
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen? 
 
Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
Hebt Gij mijn naam geschreven in Uw hand, 
zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
Mag ik nog levend wonen in uw land, 
mag ik nog eenmaal zien met nieuwe ogen? 
 
Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
 
2e lezing-  Kom mijn ongeloof te hulp – Seth Gaaikema
 
Heer, ik kom hier om te twijfelen 
Twijfelen of U bestaat 
Ze zingen: Halleluja 
Dat slaat op U, ja, inderdaad 
Maar ze zingen het zo flink 
En ze zingen het zo sterk 
Als ze even op dreef zijn 
Dan dreunt de hele kerk 
Is het bijna een soort van engelenlied 
En kijk, zo zeker ben ik niet 
 
Heer, ik kom hier om te twijfelen 
Twijfelen of ik U hoor 
Maar in de tale Kanaans 
Komt U soms moeilijk door
 'Wie schenkt op deze wereld 
Verwerft zich ginds een schat' 
En dan komt de kollekte 
En geef je maar weer wat 
Niet voor dat mooie grote doel 
Maar ja, omdat ik mij schuldig voel 
 
Heer, ik kom hier om te twijfelen 
Twijfelen of U bestaat 
Als U op mij neerziet 
In alle eerbied, wees niet kwaad 
Als ik bij 't gebed mijn ogen sluit 
En ik kijk toch om mij heen 
Dan zie ik door m'n wimpers, Heer 
Dat doe ik niet alleen 
Zijn er ondanks Uw Heilig Woord 
Toch meer nog van mijn soort? 
 
Heer, ik kom hier om te twijfelen 
Maar twijfelen is toch een begin 
Je hebt zekerheid, onzekerheid 
En iets daar tussenin 
Maar al dat zekere dreunen 
Van die religieuze deunen 
Maakt zo gauw, als je buiten staat 
Dat je terugkruipt in je schulp 
Heer... Kom mijn ongeloof te hulp
 
Zingen: ‘Ik zoek U met gesloten ogen’ (tekst en melodie: Ivo de Jong) 
 
1. Ik zoek U met gesloten ogen
en altijd anders dan ik dacht 
hebt U zich over mij gebogen 
zoals een moeder in de nacht. 
 
2. Mijn wil, mijn weg, mijn woorden wegen 
ik durf nog niet de nacht is dicht 
zo ben ik met mijn ziel verlegen 
de eeuwigheid valt mij niet licht. 
 
3. Soms roep ik U met grote vragen
moet ik door diepe stilten gaan 
ga dan met mij en wil mij dragen 
en spreek mij in mijn wezen aan. 
 
4. Mij wacht de nacht. Ik wil vertrouwen
want vrede is een ver gezicht. 
Wil, als ik val, mij levend houden 
en als ik ga, wees dan mijn licht. 
 
5. Zo vaak is over U gelogen
zo anders over U gedacht – 
U kent ons, U die bent bewogen, 
die met ons huilt en met ons lacht. 
 
6. Ik zoek U met gesloten ogen
 en altijd anders dan ik dacht 
hebt U zich over mij gebogen 
zoals een moeder in de nacht. 
 
Preek
 
Lauren Daigle - Hold On To Me
 

Lauren Daigle - Hold On To Me (Lyric Video)

 
Vertaling:
Als de beste van mij amper ademt
Als ik niet iemand ben waar ik in geloof
Houd me vast
Als ik het licht mis, heeft de nacht gestolen
Als ik alle deuren dichtsla die U hebt geopend
Houd me vast
Houd me vast
Houd me vast als het te donker is om U te zien
Als ik zeker weet dat ik het einde heb bereikt
Houd me vast als ik vergeet dat ik je nodig heb
Als ik het loslaat, houd me dan weer vast
Als ik niet het gevoel heb dat ik het waard ben om te verdedigen
Als ik moe ben van al mijn doen alsof
Houd me vast
Als ik in wanhoop begin te breken
Onder het gewicht van de verwachting
Houd me vast
Houd me vast
Houd me vast als het te donker is om U te zien (ik zal vasthouden)
Als ik zeker weet dat ik het einde heb bereikt
Houd me vast als ik vergeet dat ik je nodig heb (ik zal vasthouden)
Als ik het loslaat, houd me dan weer vast
Ik zou hier voor altijd in Uw armen kunnen rusten
Omdat ik weet dat niemand meer van me houdt
Houd me vast
Houd me vast 
 
Geloofsbelijdenis (Marinus van den Berg) 
 
Ik geloof door alle twijfel heen,
dat U de Schepper bent van alle leven.
Ik geloof door alle twijfel heen,
dat U zoveel liefde hebt voor de mens,
dat U met geen dood genoegen neemt.
 
Ik geloof door alle twijfel heen,
dat U de mens opnieuw geboren laat worden
en door het duister heen in het licht brengt.
 
Ik geloof met alle hoop die in mij is, 
dat U ons geschonken hebt aan elkaar:
om elkaar te behoeden, te beschermen
en tot vrede te brengen.
 
Ik geloof met alle hoop die in mij is,
dat U door mensen heel menselijk tot ons wilt komen.
 
Dat U ons telkens weer doet herboren worden
en de hoop in ons doet groeien,
dat de dag komt van vrede,
waarop er geen dood meer zal zijn,
geen oorlog noch geweld.
 
Ik geloof met alle twijfel en met alle hoop die in mij is:
versterk mijn geloof, Eeuwige, Licht in de nacht.
 
Amen. 
 
Lied 675: 1 Geest van hierboven
 
Gebeden
 
Aankondiging collecte
 
Slotlied: Lied 837 – Iedereen zoekt U, jong of oud. Vers 1, 3 en 4
 
Zegen
 
Gezongen Amen 
 
 


Kerknieuws

Collectedoelen deze zondag

 

EERSTE COLLECTE

 

Binnenlands diaconaat Vakantietas

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangs- kaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/vakantietas
 

TWEEDE COLLECTE

 

Groot onderhoud

root Onderhoud

U kunt via deze website of via onze kerkapp middels een paar klikken uw collectegeld eenvoudig en op veilige manier via iDEAL overmaken voor de aangegeven collectedoelen. Lees HIER hoe u dit kunt doen. Als u al weet hoe het werkt, kunt u ook op de collectezak klikken om direct naar de betaalpagina te gaan.
 
U kunt uw bijdrage voor de actie Vakantietas ook naar de diaconie overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk onder vermelding van 'Kerk in Actie Vakantietas'. De diaconie draagt het ontvangen bedrag daarna volledig af aan Kerk in Actie.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.