Zondag 6 juni 2021

Voorganger: 
Ds. mw. C. Flier
Organist: 
Niels de Klerk
Kindernevendienst: 
Groep 1-4 in zaal 3
Datum/tijd: 
zondag, 6 juni, 2021 - 10:00

 

Kerkdienst terugkijken

Het is mogelijk om deze kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk terug te kijken. Klik hiervoor op het onderstaande pijltje. U kunt daarna het scherm vergroten door op het vierkantje onder aan het scherm te klikken.

 
Klik voor een volledig scherm op het icoontje rechts onderaan het scherm. Dit nadat u eerst de uitzending heeft gestart.

Aan deze kerkdienst werkten mee

 
Voorganger Ds. mw. C. Flier
Ouderling van dienst Simone Burgers
Organist Niels de Klerk
Kosters Willem van Driel en Jan van Gelder


Orde van dienst

Orgelspel
 
Welkom
 
Lied 216
 
Bemoediging en groet
 
Gebed
 
Levensregel uit de profeet Habakuk
 
Lied 992
 
Moment met de kinderen en kinderlied ‘Is je deur nog op slot’ (via beamer)
 
Lezing uit Johannes 3: 22-30
 
Lied 527
 
Verkondiging
 
Lied 494: 1 en 2
 
Gedachtenis mw. van Eede-Vink met gedachtenislied 416: 3
 
Dankgebed, voorbeden met acclamatie Lied 368g, afgesloten met gesproken ‘Onze Vader’
 
Aankondiging collecten
 
Slotlied 792
 
Zegen, beantwoord met Lied 431b
 


Kerknieuws

Collectedoelen deze zondag

 

EERSTE COLLECTE

 

Kerk in Actie Oeganda

Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken in Oeganda Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Het jarenlang gruwelijk geweld van het Verzetsleger van de Heer laat nog steeds littekens na bij ontwrichte gezinnen in afgelegen dorpen in Noord-Oeganda. 
Moeders hebben moeite hun kinderen van eten te voorzien en naar school te laten gaan. De vrouwenvereniging Mothers Union van de Orthodoxe Kerk begeleidt deze vrouwen om hun grootste uitdagingen te overwinnen. Samen werken ze aan verbetering.  Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/vrouwenoeganda

TWEEDE COLLECTE

 

Groot onderhoud

root Onderhoud

U kunt via deze website of via onze kerkapp middels een paar klikken uw collectegeld eenvoudig en op veilige manier via iDEAL overmaken voor de aangegeven collectedoelen. Lees HIER hoe u dit kunt doen. Als u al weet hoe het werkt, kunt u ook op de collectezak klikken om direct naar de betaalpagina te gaan.
 
U kunt uw bijdrage voor Oeganda ook naar de diaconie overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk onder vermelding van 'Kerk in Actie Oeganda'. De diaconie draagt het ontvangen bedrag daarna volledig af aan Kerk in Actie.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.